4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 11 ÜNİTE (b)

Soru 1- çevresel yaklaşımlar şiddet hakkında kamusal farkındalığı artırmak , toplumsal eylemleri harekete geçirmek ,mağdurlara bakım ve destek sağlamaktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- ilişkisel yaklaşım , şiddetin potansiyel mağduru ve uygulayıcısı olan bireylerin ilişki biçimlerini etkilemeyi amaçlamaz
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- bireysel davranışlar , bireylerin davranışlarını ve inançlarını değiştirme ile esas olarak ilgilidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- aile içi şiddet uygulayanlar hangisine örnektir
A)-Endike ( gerekli) girişimler
B)-Seçili ğirişimler
C)-Bireysel yaklaşımlar
D)-Toplumsal
E)-
Soru 5- evrensel girişimler, bireysel risklere bakılmaksızın grupları yada genel toplumu hedefleyen girişimlerdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- sekonder önlem , şiddette akut aşamada verilen yanıtlara odaklanan yaklaşımlardır . Acil hizmet , tecavüz sonrası cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi vb.önlemlerdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- politika kuramsal destek ve fon sağlaması şiddet önleme programlarının geniş çaplı uygulamasında gereklidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- geleneksel olarak şiddette karşı halk sağlığı yaklaşımı beş aşamadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Şiddetin dünya genelinde büyük bir halk sağlığı problemi olduğu hangi toplantıda açıklanmıştır
A)-49. Halk sağlığı toplantısı
B)-49. dünya sağlığı toplantısı
C)-50.Dünya sağlığı toplantısı
D)-50. Halk sağlığı toplantısı
E)-
Soru 10- Halk sağlığı temel amaçları nelerdir
A)-Sağlığı Korumak
B)-Sağlığı Geliştirmek
C)-Sağlığı İyileştirmek
D)-Hepsi
E)-
Soru 11- Halk sağlığı yaklaşımı mesleki ve disiplinler kimliğe dayanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Halk sağlığı yaklaşımı hangi uzmanlık alanları ile çalışır
A)-Epidomiyoloji
B)-Sosyoloji
C)-Tıp
D)-Hepsi
E)-
Soru 13- Geleneksel olarak Halk sağlığı yaklaşımı kaç aşamalıdır
A)-4
B)-3
C)-2
D)-5
E)-
Soru 14- Geleneksel olarak Halk sağlığı aşamaları nelerdir yanlış olanı yazınız
A)-Problemin tanımı
B)-Problemi çözme yollarını belirleme
C)-işe yarar problemleri uygulama
D)-Hepsi
E)-bireysel yaklaşımlar
Soru 15- Şiddetin nasıl nerede olduğunu hangi yaklaşım inceler
A)-Problemi çözme yollarını belirleme
B)-Problemin tanımı
C)-Hiçbiri
D)-Problemin nedenlerini belirleme
E)-
Soru 16- Halk sağlığı girişimleri geleneksel olarak kaç düzeyde önlemeyi tanımlamaktadır
A)-2 düzey
B)-4 düzey
C)-3 düzey
D)-1 düzey
E)-
Soru 17- Şiddet oluşmadan önce önlemeyi amaçlayan yaklaşım hangisidir
A)-Primer önleme
B)-Tersiyer önleme
C)-Hepsi
D)-Sekonder önleme
E)-
Soru 18- Hedef grubun özelliklerine odaklanan şiddet önleme girişimlerinden yanlış olan hangisidir
A)-Evrensel girişimler
B)-Seçili girişimler
C)-Toplumsal girişimlrt
D)-Endike girişimler
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi ekolojik model doğrultusunda İlişkisel yaklaşım örneğidir
A)-Tröpatik programlar
B)-İlişkisel yaklaşımlar
C)-Tedavi programları
D)-Ebeveynlik eğitimi
E)-
Soru 20- Şiddet önleme ile ilgili toplumsal yaklaşımlar nelerdir
A)-Politik
B)-Sosyal
C)-Hepsi
D)-Ekonomik
E)-
Soru 21- Kişiler arası şiddete karşı ekolojik model doğrultusunda önlemlerden bireysel davranış ve inançiarı değiştirmeye odaklı yaklaşımlar nelerdir
A)-Sosyal gelişme programları
B)-Eğitim uygulamaları
C)-Tedavi programları
D)-Hepsi
E)-
Soru 22- Çevresel yaklaşımlar kamusal farkındalığı arttırmak toplumsal eylemleri harekete geçirmek mağdura bakım ve destek sağlamaktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 23- Bireysel davranış ve inançları değiştirmeye odaklı Tropotik programlar destek grupları ve danışmanlıktır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 23