4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 11 ÜNİTE (a)

Soru 1- ..........biyolojik , psikolojik sosyal ve çevresel kökleri olan çok yüzlü bir problemdir
A)-agresif
B)-ikna
C)-şiddet
D)-önlem
E)-dürtü
Soru 2- şiddet çoğunlukla insanlık halinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülen , Önlemekten ziyade .......... verilmesi gereken bir yaşam gerçeği gibi alğılanmaktadır boşluğu doldurun
A)-yanıt
B)-önlem
C)-susmak hak
D)-Tolerans
E)-
Soru 3- makro şiddet neyi ifade eder
A)-ağır şiddet
B)-hafif şiddet
C)-görünen düzeyde şiddet
D)-sosyal şiddet
E)-psikolojik şiddet
Soru 4- mikro şiddet neyi ifade eder
A)-Görünen şiddet
B)-Hafif şiddet
C)-Ağır şiddet
D)-İçselleştirilen şiddet
E)-Fiziksel şiddet
Soru 5- D .S toplantısında şiddettin dünya genelinde büyük ve artan bir halk sağlığı problemi olduğunu koç tarihinde açıklamıştır
A)-1993
B)-1994
C)-1995
D)-1996
E)-1997
Soru 6- Kişiler arası şiddeti korumada , hangi yaklaşım kullanılmıştır
A)-siyasi yaklaşım
B)-Ahlaki yaklaşım
C)-klinik yaklaşım
D)-Hukuk sistemi
E)-Halk sağlığı yaklaşımı
Soru 7- Halk sağlığının temel amaçlarından değil
A)-sağlığı korumak
B)-sağlığı Geliştirmek
C)-sağlığı İyileştirmek
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 8- sağlık sektörünün genel olarak şiddete yanıtı ‘’reaktif ve terapötiktir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- halk sağlığı yaklaşımı aşağıdakılerden hangisi yoktur
A)-Tıp- epidemıyıloji
B)-Psikoloji- sosyoloji
C)-Kriminoloji
D)-eğitim
E)-Jeoloji
Soru 10- halk sağlığı problem çözme aşamalarından değildir
A)-Problem nedenlerini belirlemek
B)-Problem çözme yollarını belirleme ve uygulama
C)-Problemin tanımlanması ve izlenmesi
D)-İşe yaramaz olduğu belirlenen önlemleri uygulamak
E)-İşe yarar olduğu belirlenen önlemleri geniş ölçekte uygulamak
Soru 11- şiddet nasıl , ne zaman ,nerede , ne olduğu incelenir . Şiddetin dört adımdan hangisidir
A)-problem tanılama
B)-Problem nedeni belirtme
C)-Problem çözme
D)-Problem çözme uygulama
E)-Hiçbiri
Soru 12- halk sağlığı geleneksel olarak şiddeti önlemede hangisi yok
A)-Primer önlem
B)-Sekonder önlem
C)-Tersiyer önlem
D)-Hepsi
E)-Parsiyel önlem
Soru 13- hedef grubu özelliklerine odaklanan şiddet önleme kapsamında değildir
A)-evrensel girişimler
B)-seçili girişimler
C)-endike (belirti) girişimler
D)-Hepsi
E)-hızli girişimler
Soru 14- bireysel davranış ve inanışları değiştirmeye odaklı yaklaşimlardan değil
A)-eğitim uygulamaları
B)-sosyal gelişim problemları
C)-evrensel uygulamaları
D)-Tedavi programları
E)-Terapötül programları
Soru 15- ilişkilere odaklı aile ve akran yaklaşımlarından değildir
A)-Hastane ziyareti
B)-ebeveyinlik eğitimi
C)-Mentorluk- riskli bireye aile dışında olumlu bir rol model eşleşmesi
D)-Aile terapi- ev ziyaretleri
E)-ilişki becerilerini geliştirme eğitimleri
Soru 16- şiddetle ilişkili kültürel politik, sosyal , ekonomik faktörlere odaklanır aşağıdakilerden hangisidir
A)-Çevresel
B)-sosyal
C)-toplumsal
D)-fiziksel
E)-ekonomik
Soru 17- sokak aydınlatması ,çocuklar için güvenli rotaların belirlenmesı , drama ,spor,aktiviteleri vb. Hangi şiddet koruma yaklaşımına girer
A)-Psikolojik yaklaşım
B)-Çevresel yaklaşım
C)-Toplumsal yaklaşım
D)-İlişkisel yaklaşım
E)-Eğitimsel yaklaşım
Soru 18- mentorluk nedir
A)-Aile terapisi
B)-İlişki becerilerini geliştirme
C)-Ebeveyinlik eğitimi
D)-Riskli bireye aile dışında olumlu bir rol model eşleşmesi
E)-Şiddet eylemini yapan kişi
Soru 19- ekolojik önlemde genç bireysel önlemlerden değil dir
A)-Okulu bitırme
B)-Madde kullanmama eğitimi
C)-Öfke çatışma eğitimi
D)-Psikolojik destek (davranış değişikliği)
E)-Anne- baba eğitimi
Soru 20- ekolojik model doğrultusunda şiddetin önlenmesi hangisidir
A)-Bireysel yaklaşım
B)-İlişkisel yaklaşım
C)-Çevresel yaklaşım
D)-Toplumsal yaklaşım
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20