4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 10 ÜNİTE ŞİDDETİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL SONUÇLARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangileri şiddet açısından en fazla risk alan gruplar,kişilerdir
A)-30 yaş altı çocuklu kadınlar
B)-Kız çocukları,ergen kızlar,kadınlar
C)-Özürlüler,evsizler,mülteciler,göçmenler
D)-Hepsi
E)-
Soru 2- Hangisi şiddete maruz kalan kadınların davranış biçimlerinden birisi değildir
A)-Şiddet olayını başkalarından kendi ailesinden gizlemek
B)-Herseyi umursamak,önemsemek,boş vermemek
C)-Eşinin düzeleceğini düşünerek birdaha yaşanmayacağını umut etmek
D)-Eşinin saygı duyduğu kişilerden yardım istemek
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi kadının yaşadığı şiddetin duygusal sonuçlarından biridir
A)-Sevginin,saygının azalması yok olması
B)-Korku,kaygı,çaresizlik
C)-Hepsi
D)-Yaşamdan zevk almamak,umutsuzluk
E)-
Soru 4- Hangisi çocuklarda okul öncesi görülen davranış bozukluklarından değildir
A)-Saldırgan davranışlar
B)-Anti-sosyal davranışlar
C)-Korku,kaygı,enürezis
D)-Kendine güven,başarılı olma güdüsü,rahatlık
E)-
Soru 5- Hangisi duygusal istismarın bireysel sonuçlarından değildir
A)-Kanamalar
B)-Demans
C)-Depresyon,ajitasyon
D)-Hezeyan
E)-
Soru 6- Ekonomik istismarın bireysel sonuçları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hepsi
B)-Açıklanamayan para çekilmeleri
C)-Hasta imzasının taklit edilmesi
D)-Yaşlı ihmalinin bireysel sonuçları
E)-
Soru 7- Hangisi işyeri şiddetinin bireysel sonuçlarındandır
A)-Tükenme
B)-İş doyumsuzluğu
C)-İşe örgüte bağlılıkta azalma
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- Toplumsal şiddetin artmasının sonuçları aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Çocuk,yaşlı,kadın istismar ve tecavüzlerini artırır
B)-Toplumda bireylerin birbirlerine olan güvenlerini azaltır
C)-Yaşam kalitesi yüksek ve ferah toplum oluşur
D)-Performans,motivasyon kalite ve üretim düşer rekabet yaratıcılıkta azalma olur
E)-
Soru 9- Şiddet açısından en fazla risk altındaki bireyler kimlerdir
A)-30 Yaş Altındaki Çocuklu Kadınlar
B)-Kız Çocukları
C)-Ergen Kızlar Bütün Çocuklar
D)-Yaşlılar Özürlüler
E)-Evsizler Mülteciler Göçmenler Etnik Azınlıklar
Soru 10- Şiddete Maruz Kalan Kadınların Başlıca Davranış Biçimleri Nelerdir
A)-Şiddet Olayını Başkalarından Ve Kendi Ailesinden Gizleme
B)-Umursamazlık Boş vermişlik
C)-Şiddeti Yalnızca Kendisinin Yaşadığı Bir Durum Olarak Görmeyip Teselli Bulmak
D)-Eşinin Düzeleceğini Ve Bunların Bir Daha Yaşanmayacağını Ummak
E)-Hepsi
Soru 11- Şiddetin Toplum Üzerindeki Etkisi Şiddet Kültürü Oluşturarak Şiddetin Birey Ve Toplum Üzerindeki Etkisini Arttırma Toplumun Geleceği İçin Tehdit Oluşturmaktadır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Şiddet Bittikten Sonra Bile Kadınlarda Bazı Sorunlar Görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir
A)-Düşük Özgüven
B)-Değersizlik
C)-Anksiyete Ve Panik Atak Ve Cinsel Hayatta Sorunlar
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 12