4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 1 ÜNİTE (a)

Soru 1- Erkekler agrasyonun belirtierilerini doğrudan gösterirken,kadınlar bazı duygu durumlarıyla ifade ederler.hangisi bunlardan biri değildir
A)-maniplasyon
B)-sessiz kalma
C)-abartılı sevimlilik
D)-sempatik davranışlar
E)-
Soru 2- Günümüz toplumlaında sıkça yaşanan öfke ataklaının sebebi sizce nedir
A)-ilgisizlik
B)-beklentilerin karşılanamaması
C)-sevgi yoksunluğu
D)-bireysel yaşantı tarzı
E)-
Soru 3- Öfkenin kontrol edilemeyen ,aşırı ifade ve yıkıcı davranışların gösterildiği davranış biçimi nedir
A)-şiddet
B)-öfke
C)-sadizm
D)-agresyon
E)-
Soru 4- Şiddetin bireysel ve tomlumsal boyutları derece derece kendinigöstermektedir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-baskı ve eziyet
B)-korkutma ve sindirme
C)-memnuniyetsizlik
D)-öldürme ,cezalandıma ve başkaldırma
E)-
Soru 5- Kişiler arası şiddet aile-parner ve toplumsal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.aile- partner şiddeti içinde değerlendirilmeyen hangisidir
A)-çocuk istismarı ve ihmal
B)-yaşlı istismarı
C)-yetişkin istismarı
D)-partner şiddeti
E)-
Soru 6- Kişiler arası şiddet farklı ilişki ve yakınlık boyutlarına göre gruplandırılmıştır .Hangisi bu şiddet grubunda değildir
A)-toplumsal şiddet
B)-şiddet
C)-fiziksel şiddet
D)-psikolojik şiddet,yoksunluk ve ihmal
E)-
Soru 7- Duydu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi,hakaret ve özgüven yitirilmesine yol açan şiddet türü hangisidir
A)-pisikolojik şiddet
B)-sosyal şiddet
C)-cinsel şiddet
D)-fiziksel şiddet
E)-
Soru 8- Aşırı kıskançlık duygularının ortaya çıkmasıyla kendini gösteren ve genellikle partner tarafından uygulanan şiddet türü hangisidir
A)-cinsel şiddet
B)-psikolojik şiddet
C)-fiziksel şiddet
D)-travmaya maruz kalmak
E)-
Soru 9- Bireylerin bedensel sağlığını,temizliğini,imajını ve saygınlığını sürdürmek için gerekli olan temel ihtiyaçlarının karşılanmasından yoksun bırakılan şiddet türü hangisidir
A)-biyolojik şiddet
B)-yoksunluk ve ihmal
C)-fiziksel şiddet
D)-aile içi şiddet
E)-
Soru 10- Toplumda şiddetin uygulandığı veya görüldüğü en küçük alan neresidir
A)-aile
B)-hastaneler
C)-sokaklar
D)-kapalı alanlar
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel şiddette görülmez
A)-yaşama ve sağlığa zarar verir
B)-Ağrıya neden olur
C)-genellikle travmatizedir
D)-sevgi ve ilgi yoksunluğu vardır
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik şiddet özelliklerinden değildir
A)-yaralama
B)-emosyonel dengeye zarar verme
C)-küçümseme
D)-hakaret etme
E)-
Soru 13- DSÖ tarafından belirtilen gücün /fiziksel zorlamanın kendine,bir başkasına,gruba,topluma tehdit veya gerçek bir eylem olarak fiziksel-psikolojik zarar/ölüm gelişimi engelleme,yoksunluğa yol açmak,yada yolaçmak olasılığı taşıyacak şekilde kasıtlı biçimde kullanılmasına ne denir
A)-Agresif
B)-Şiddet
C)-Engelleme
D)-Hayal kırıklığı
E)-
Soru 14- Zarara yol açan fiziksel , sözel, psikolojik ve diğer yolları kapsayan daha kapsamlı yapılanmaya ne denir
A)-Agresif davranış
B)-Şiddet
C)-Agresyon
D)-Saldırganlık
E)-
Soru 15- Amaca yönelik sözel yada fiziksel olabilen zorlayıcı öfke, kızgınlık ve düşmanlık duygularının davranışsal karşılığı,biyolojik yapımızda doğuştan var olan savunmaya yönelik özelliğe ne denir
A)-Dürtü
B)-Agresyon
C)-Şiddet
D)-Fizyolojik uyarılma
E)-
Soru 16- Bir başkası tarafından provakosyona duygu yüklü savunucu yanıt verilmesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pozitif reaksiyon
B)-Hostil reaksiyon
C)-Reaktif reaksiyon
D)-Sosyal reaksiyon
E)-
Soru 17- Egemen olma,kontrol etme ve arzu edilen amaca ulaşmada duygudan yoksun amaçlı kontrollü agresyon aşağıdakilerden hangisidir
A)-Proaktif
B)-Affektif
C)-Reaktif
D)-Defansif
E)-
Soru 18- Mağdura acı çektirme yada yaralama amaçlı agresyona ne denir
A)-İnstrümental
B)-Hostil
C)-Detansif
D)-İmpulsif
E)-
Soru 19- Kişiler arası şiddet kaça ayrılır
A)-5
B)-6
C)-4
D)-7
E)-
Soru 20- Mağdurun olumsuz etkilenmesinden bağımsız saldırganın ödül /avantaj elde etmesine ne denir
A)-instrümental
B)-Hostil
C)-Affektif
D)-Defansif
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20