4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 2020 SINAV SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ihmal ve istismar arasındaki temel farktır?
A)-İSTİSMAR AKTİF, İHMAL PASİF BİR OLGUDUR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Dürtü kuramında agresif dürtülerin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A)-ENGELLEYİCİ DIŞ UYARILARIN ALGILAMASINA BAĞLIDIR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Şiddetin tanımlanışında yer alan kuvvet boyutu aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?
A)-ENERJİNİN OLUMLU KULLANIMI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Yaşlı İhmali ‘’ tanımına uymaktadır?
A)-BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BİREYLERİN (AİLE ÜYELERİ,SOSYAL KURUM ÇALIŞANLARI,ÖZEL BAKICILAR)YAŞLININ GÜNLÜK GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAMASIDIR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi gençler arasında şiddeti artırıcı bir özelliktir?
A)-TELEVİZYON DİZİLERİNDE MASKÜLEN KARAKTERLERİN ŞİDDET UYGULAMAK ZORUNDA KALMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Freud a göre bireyde agresyon yönünde savunmacı aktiviteyi başlatan esas duygu içgüdü aşağıdakilerden hangisidir?
A)-ÖFKE KIZGINLIK DUYGULARI –ÖLÜM İÇ GÜDÜSÜ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi eş şiddetinin üzerine temellendiği gerçeklerden biri değildir?
A)-:EŞ ŞİDDETİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA SAYISI CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE GÖRE AZDIR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Öfke baldan tatlıdır atasözünde, aşağıdaki yaratıcı öfke yönetimi stratejilerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A)-ÖFKEYİ YATIŞTIRMAYI ÖĞRENME
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- I.çevresel ortamın hastayı rahatlatacak şekilde düzenlenmesi II.yeterli düzeyde güvenlik elemanı olması III.şiddet durumları ile baş etmede ve yönetmede sağlık çalışanlarının deneyimsiz olması IV.hasta yakınlarının kendi hastalarının daha acil olduğunu düşünmeleri V. içeri almada adil davranılmadığı hakkında şüphelerin olması Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında şiddet riskini arttıran faktörlerdendir?
A)-: III-IV-V
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde psikolojik şiddettin özelliklerinden biri değildir?
A)-:DAHA ÇOK FİZİKSEL SALDIRI NİTELİĞİ İÇEREN,DÜŞMANCA VE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR YER ALMAKTADIR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Kadınların agresyonu ifade etmelerinde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
A)-: DOĞRUDAN KABA KUVVETE BAŞVURMA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi şiddetle mücadelede halk sağlığı yaklaşımını temel kılar?
A)-ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIMI ESAS ALMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi öfke duygusunun açıkça yaşanmaması beklenir?
A)-A TİPİ DAVRANIŞ SERGİLEYENLER.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- I. İş yerinde duygusal linç II. İş yerinde psikolojik terör III. İş yeri travması IV. İş yerinde zorbalık V. İş yerinde psikolojik taciz VI. İş yerinde duygusal saldırı, yıldırma, duygusal taciz,zorbalık Ulusal literatür de Mobing kavramı yukarıdakilerden hangileriyle açıklanır?
A)-I-II-III-IV-V-VI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplara yönelik doğum öncesi şiddete bir örnektir?
A)-:HAMİLELİK SIRASINDA RİSKLİ DAVRANIŞ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplara yönelik doğum öncesi şiddete bir örnektir?
A)-:HAMİLELİK SIRASINDA RİSKLİ DAVRANIŞ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası şiddete karşı alınan bireysel yaklaşım önlemlerindendir?
A)-ÖFKE KONTROL EĞİLİMLERİ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Kadına yönelik şiddetin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)-: ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HIRSIZLIK SIK GÖRÜLEN BİR SUÇTUR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik şiddette ebeveyn ve bakıcı ile ilişkili risk faktörlerindendir?
A)-BAKICI VE EBEVEYNİN KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Öfke ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)-: ÖFKE KABUL EDİLMEDİKÇE,ORTADAN KAYBOLAN BİR DUYGUDUR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Mağdurla saldırgan arasında ilişki biçiminin belirlenmesi halk sağlığı yaklaşımının hangi aşamasında uygun bir girişimdir?
A)- PROBLEM TANIMI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi gençlere yönelik şiddette ilişkisel risk faktörleri arasında yer almaz?
A)-DÜŞÜK ZEKA VE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYİ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 23- Aşağıdaki önlemlerden hangisi engelliye yönelik şiddetin önlenmesinde ele alınabilecek koruyucu faktörlerden biri değildir?
A)-SOSYAL VE AİLEVİ DESTEĞİN OLMAMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 24- Aşağıdaki davranış türlerinden hangisi duygusal istismar olarak değerlendirilemez?
A)-YARALAMA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi öfkenin yapıcı kullanımı arasında yer almaz?
A)- GERÇEK DUYGULARI MASKELEDİĞİNDE ÖZ SAYGIYI DÜŞÜRÜR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 26- Şiddet acısından diğerlerinden daha az risk altında olan bireyler aşağıdakilerden hangisidir?
A)-30 YAŞ ÜZERİ ERKEKLER
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 27- Eşe yönelik olarak korkutma ve sindirme ile başlayarak kaba kuvvetin kullanıldığı ,ölüme, yaralanmaya, herhangi bir zarar ya da yeti kaybına kadar ilerleyebilen şiddet türü hangisidir?
A)- FİZİKSEL ŞİDDET
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 28- Engellilere yönelik şiddetin oluşumu acısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)-ENGELLİ BİREYİN KENDİSİ EN ÖNEMLİ ŞİDDET KAYNAĞIDIR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında şiddet riskini arttıran faktörlerden değildir?
A)-HASTALARLA İLETİŞİM SIRASINDA YAŞANAN KRİZDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESSİZ DAVRANMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 30- Yaşlı istismarını açıklayan kuramlardan hangisinin açıklaması aşağıda yanlış verilmiştir?
A)-FEMİNİST KURAM: YAŞLI İSTİSMARI FAİL VE MAĞDURUN HER BİRİNİN AİLE YAŞAM
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası şiddete karşı halk sağlığı yaklaşımı adımlarından biri değildir?
A)- PROBLEMİN KİŞİLERLE TARTIŞILMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 32- I.Bullying II.Stalking III.Psycho-terror-at workplace IV.Emational abuse V.Worplace syndrome VI.Psychological abuseng Uluslar arası litaratürde ‘’mobbing ‘’kavramı için yukarıdakilerden hangileri
A)- I-II-III-IV-V-VI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 33- Aşağıdakilerden hangisi engelliye yönelik şiddetin önlenmesinde ele alınabilecek engelli bireye ait koruyucu faktörlerden biri değildir?
A)-KOMŞULARIN GÜVENLİ OLMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 34- I. Aşırı kalabalık/rahatsız ortamlarda çalış II. Ekip halinde çalışma III. Sağlık bakım endüstrisinde maliyet azaltmak için az eleman çalıştırma IV. Saldırgan davranışla baş etme konularında sağlık bakım personelinde eğitim yetersizliği V. Bekleme salonlarının geniş olması VI. Halkın sağlık kurumlarındaki şiddet davranışlarının yasalarla sınırlanmamış olması Yukarıdakilerden hangileri sağlık kurumlarında şiddet riskini arttırmaktadır?
A)- I-III-IV-VI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 35- Şiddetin yönetiminde ele alınabilecek toplumsal önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden
A)-SADECE ANNELERİN EĞİTİMİ SAĞLANARAK ÇOCUKLARA ROL MODEL OLMASI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 36- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal düzenlemelerden biri değildir?
A)- FAKİR AİLELERE VE PARÇALANMIŞ ÇOCUKLU AİLELERE AKRABALARIN YARDIM ETMESİ SAĞLANMALIDIR.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 37- Aile içi şiddeti yaşayan ya da tanık olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)- ŞİDDET ORTAMINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARDA HIRSIZLIK , OKULDAN KAÇMA GİBİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI DAHA AZ GÖRÜLÜR.
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 37