3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT VİZE 2018

Soru 1- Hasta bakıcı hemşire ilk olarak hangi yasal metinde tanımlanmıştır
A)-Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı gerekçe başlıkları arasında yer almamaktadır
A)-Demografik gerekçeler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Kamu hastane birlikleri 663 sayılı sağlık bakanlığı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında khknin hangi bölümünde yer almaktadır
A)-Bağlı kuruluşlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik kanununda yer alan uzman hemşire ile ilgili en doğru ifadedir
A)-Uzman hemşire olmak için en az lisansüstü eğitim almak gerekir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi meslek kanunlarının üyelerine katkılarından değildir
A)-diğer mesleklerin görev alanlarını sınırlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilebilir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Refik Saydam döneminde hükümetin ve hekimlerin ortak önceliğini aşağıdakilerden hangisi tanımlar
A)-koruyucu sağlık hizmetleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Sağlıkta dönüşüm programı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A)-süreç boyunca siyasi yönetimler programla ilgili olarak farklı tutum almışlardır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sıhhıye ve muavenet-iiçtimaiyevekaletinin ilk kurulan bakanlıklardan birisi olmasını açıklar
A)-sağlık hizmetlerine öncelik ve önem verildiğini
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Sağlıkta dönüşüm programı ile aile sağlığı birimlerinde çalışan hemşirler için uygun görülen bir adlandırma
A)-aile sağlık elemanı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel faktördür
A)-sağlık hizmetlerinin yönetim boyutu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı toplumsal olgu olarak ele alan özellikler içinde yer almaz
A)-sağlık hizmetleri finansmanı bireyler tarafından karşılanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bölümlerinden biri değildir
A)-merkez teşkilatı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur
A)-Sağlık politikaları boyutu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Alma ata bildirgesinde belirtilen temel sağlık hizmetleri kapsamındaki ilkelerden biri değildir
A)-kademesiz kesintili hizmet
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 15