3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 9. ÜNİTE (b)

Soru 1- Uluslar arası çalışma örgütü kaç yılında kurulmuştur
A)-1915
B)-1919
C)-1925
D)-1929
E)-1931
Soru 2- Uluslar arası çalışma örgütü nerede kurulmuştur
A)-Cenevre
B)-viyana
C)-Münih
D)-Bern
E)-Roma
Soru 3- Uluslar arası çalışma örgütünün kısaltılması hangisidir
A)-FDA
B)-FDO
C)-ILO
D)-ILA
E)-FBA
Soru 4- Türkiye Uluslar Arası Çalışma Örgütüne kaç yılında üye olmuştur
A)-1923
B)-1929
C)-1932
D)-1934
E)-1936
Soru 5- Uluslar Arası Çalışma Örgütü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır
A)-Merkezi İsviçrede dir
B)-BM uzman kuruluşudur
C)-yılında kurulmuştur
D)-Örgütün 4 temel metni vardır
E)-Örgütün 14 temel sözleşmesi vardır
Soru 6- Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi adı altında Ülkemizde kaç yılında ove nerede ofis açılmıştır
A)-1942 İstanbul
B)-1942 Ankara
C)-1952 İstanbul
D)-1952 Ankara
E)-1962 İstanbul
Soru 7- 149 sayılı Hemşirelik Personeli sözleşmesi ve 157 Sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye kararlarının benimsendiği ve deklare edildiği yıl ve yer neresidir
A)-1 Haziran 1977 Viyana
B)-1 Haziran 1977 Cenevre
C)-1 Temmuz 1977 Paris
D)-1 Eylül 1977 Münih
E)-1 Haziran 1977. Bangkok
Soru 8- Uluslar arası çalışma Örgütü ve Türkiye ilişkisinden hangisi doğrudur
A)-Türkiye Örgüte 1952 yılında üye olmuştur
B)-Türkiyede kurulanilk ofis Ankaradadır
C)-Örgütün temel 8 imzalanmış sözleşmesi vardır
D)-Türkiye Örgütün hemşirelik personeli sözleşmesini imzalamıştır
E)-Türkiye Örgütün hemşirelik personeli tavsiye kararlarını imzalamıştır
Soru 9- ‘’ Hemşirelik personeline sağlana olanakların ,ülkedeki diğer kamu,özel yada serbest meslek çalışanlarına en azından denk olmalı.’’ 157 sayılı tavsiye kararının hangi bölüm ve maddesinde ele alınmıştır
A)-Özel İstihdam düzenlemeleri ( 2 madde)
B)-Sosyal güvenlik ( 4 madde)
C)-İş sağlığının korunması(9. Madde)
D)-Uluslar arası işbirliği(9. Madde)
E)-Uygulama yöntemi(9. Madde)
Soru 10- 157 sayılı Hemşirelik personeli kararına göre haftalık çalışma saati kaç saat olmalıdır
A)-35
B)-40
C)-45
D)-50
E)-Hiçbiri
Soru 11- Örgütün ,imzalayan ülkeler için bağlayıcı nitelikteki sözleşmelerden biri olan 149 sayılı hemşirelik Personeli sözleşmesi ile ilgili hükümler belirlenmiştir. Hangisi bu hükümler içerisinde yer alır
A)-Hemşirelik personelinin toplum sağlığındaki yeri ve önemi
B)-Hemşirelik personelinin sağlık politikalarına katılımı
C)-Meslek örgütünün temsil yetkisi ve güçlendirilmesi
D)-İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
E)-Hepsi
Soru 12- Şu anda Uluslar Arası Çalışma Örgütü temsilciliği Ülkemizde hangi şehirdedir
A)-İstanbul
B)-İzmir
C)-Ankara
D)-Antalya
E)-Bursa
Soru 13- 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye kararı kaç maddeden oluşmaktadır
A)-61
B)-69
C)-71
D)-79
E)-81
Soru 14- Uluslar Arası Çalışma Örgütünün(ILO) kaç temel sözleşmesi vardır
A)-4
B)-6
C)-8
D)-10
E)-14
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi 157 sayılı Hemşirelik Personeli tavsiye kararlarından değildir
A)-Egitim ve öğretim
B)-Çalışma zamanı ve tatil araları
C)-Sosyal Güvenlik
D)-Emeklilik
E)-Kapsam
Soru 16- Çalışma zamanı ve tatil araları belirtilirken, normal çalışma günü ve saatleri dışındaki çalışma saatleri nasıl tanmlanmıştır
A)-Normal çalışma
B)-Fazla Çalışma
C)-İcapcı
D)-Uygunsuz çalışma
E)-Nöbet
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası çalışma örgütünün faaliyet alanlarından değildir
A)-uluslar arası politika ve proğramları geliştirmek
B)-Eğitimve araştırma çalışmaları yapmak
C)-Yabancı hemşire istihdamına ilişkin düzenleme yapmak
D)-Teknik işbirliği proğramları düzenlemek
E)-Uluslar arası çalışma standartlarını belirlemek

Toplam Soru Miktarı: 17