3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 5. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır
A)-Hemşirelik Kanunu 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir
B)-Hemşirelik Kanunu hemşireliğin meslek haklarını içermektedir
C)-Hemşirelik Kanunu mesleki uygulamaları güvence altına alır
D)-Hemşirelik Kanunun da hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yer alır
E)-Hemşirelik Kanunu 2010 yılında güncellenmiştir
Soru 2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, değiştirilen Hemşirelik Kanununda aynen korunmuştur
A)-Hemşirelik yönetiminde lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
B)-Hemşirelik yönetiminde yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
C)-Hemşirelik yönetiminde lisans ve yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
D)-Hemşirelik yönetiminde lisans üstü mezunların rüçhan hakkı vardır
E)-Hemşirelik yönetiminde lise mezunlarının rüçhan hakkı vardır
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunda yapılan değişikliklerde yer alır
A)-Hemşireler çiçek aşısı yapmakla yükümlüdür
B)-Hemşireler deri altına enjeksiyon yaparlar
C)-Hemşireler acil hallerde sözel istemle tedavi uygular
D)-Hemşireler ev ziyaretlerinde bulunurlar
E)-Hemşireler acil hallede resmen pansuman yaparlar
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanununda yer alan yetki belgeli hemşireyi tanımlar
A)-Yetki belgesi almak için yüksek lisans programından mezunu olmak gerekir
B)-Yetki belgesi almak için doktora programına katılmak gerekir
C)-Yetki belgesi hemşirelikte lisansüstü eğitimle kazanılır
D)-Yetki belgesi alan hemşirelere bir kademe verilir
E)-Yetki belgesi almak için Bakanlık onaylı eğitim programlarına katılmak gerekir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi, 1954 tarihli Hemşirelik Kanununda yer almaz
A)-Hemşirelerin hemşirelik girişimlerini uygulamaları
B)-Hemşirelerin hekim tedavilerini uygulamaları
C)-Hemşirelerin aşı uygulamaları yapmaları
D)-Hemşirelerin ev ziyaretleri yapmaları
E)-Hemşirelerin resmen pansuman yapmaları
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi 2007 tarihli Hemşirelik Kanunu’nda yapılan değişikliklerden değildir
A)-Yaş sınırının kaldırılması
B)-Serbest çalışma hakkının tanınması
C)-Cinsiyet ayırımının kaldırılması
D)-Eğitimin lisans düzeyinde tanımlanması
E)-Uzman hemşirenin tanımı
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisine değişen Hemşirelik Kanunun geçici maddesinde yer verilmiştir
A)-Ebelere bir defaya mahsus hemşire kadrosu verilmesi
B)-Meslek liselerinin üç yıl süre ile yeniden açılması
C)-Eşdeğer eğitim alan sağlık memurlarına hemşire unvanı verilmesi
D)-Hemşirelere sağlık memuru olarak çalışma hakkının verilmesi
E)-Acil tıp teknisyenlerine hemşirelik yetkisinin verilmesi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi değiştirilen Hemşirelik Kanununda yer almaz
A)-Yetki belgeli hemşirelerin uzman hemşire olarak çalışması
B)-Lisans mezunlarına hemşire unvanı verilmesi
C)-Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına hemşire unvanı verilmesi
D)-Lisansüstü mezunlara uzman hemşire unvanı verilmesi
E)-Diplomaların Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi gerçek meslek kriterleri arasında yer almaz
A)-Meslek eğitiminin en az lise düzeyinde olması
B)-Mesleki bir örgüte sahip olma
C)-Mesleki uygulamalara karar verme
D)-Mesleki bilimsel bilgiye sahip olma
E)-Mesleki uygulamalarını yönetme
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanun’uda yapılan değişiklikler arasında değildir
A)-Hemşirelik hizmetlerinin başhemşireler tarafından yönetilmesi
B)-Kazanılmış hakların saklı tutulması
C)-Ebelere hemşirelik yetkisinin verilmesi
D)-Uzman hemşire tanımına yer verilmesi
E)-Yaş sınırının korunması
Soru 11- Ülkemizde Hemşirelik Kanunu Hangi Tarih(T) Ve Hangi Sayılı Kanunla(S.K.) Yürürlüğe Girmiştir
A)-1954 T. 6283 S. K
B)-2000 T.-6268 S.K
C)-1950 T. 6283 S.K
D)-2000 T.6283 S.K
E)-
Soru 12- 1954 Tarih 6283 Sayılı Hemşirelik Kanununun 1.Maddesi Hangisidir
A)-Ortaokul Bitirmek
B)-25 Yaş Üzerinde Olmamak
C)-Kadın Olmak
D)-Sağ.Ve Sos.Yard.Bak.Jüri Önünde Sınavı Kazanmak
E)-Hepsi
Soru 13- Aş.Hangisi 2007 Hemşirelik Kanununda Meslek Üyelerine Sağlanan Önemli Haklardan Değildir
A)-Eğitimin Lisans Düzeyine Yükseltilmesi
B)-Yaş Sınırının Kaldırılması
C)-Cisiyet Sınırının Kaldırılması
D)-Uz.Hemşire Kavramının Geliştirilmesi
E)-Cinsiyeti Kadın Olmak
Soru 14- Hemşirelik Görevlerinin Tanımına İlk Kez Hemşirelik Girişimleri Hemşirelik Süreci Gibi Mesleki Kavramların Aktarıldığı Kanun Aşağıdakilerden Hangisi İle Gerçekleşmiştir
A)-2007
B)-2000
C)-1954
D)-1962
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden Hangisi 18 Ocak 2014 Teki Kanununda Hemşire Yardımcısının Tanımı Değildir
A)-Sağ.Mes.Lisesi Hem.Yard.Lığı Proğramından Mezun Olmak
B)-Hem.Nezaretinde Yard.Olarak Çalışmak
C)-Hastanın Gya.Lerinin Yerine Getirilmesinde Yardımcı Olmak
D)-Beslenme Programının Uygulanmasında Yard.Olmak
E)-İnvazif İşlem Yapmak
Soru 16- Ülkemizde Hemşirelik Eğitimi ilk olarak Kaç Yılında Ve Ne İle Başlamıştır
A)-1911 Yılı Hasta Bakıcılık Kursları
B)-1920-Hemşirelik Gereksinimi
C)-1925-Kızılay Hem.Lik Okulunun Açılması
D)-1950-Yüksek Lisans Eğitimi
E)-1961-F.Nıgtingale Okulunun Açılması
Soru 17- Yataklı Birimler Dışında Hangisi Hemşireyi Gördüğümüz Görev Alanlarındandır
A)-Laboratuvar
B)-Röntgen
C)-Eczane
D)-Halkla İlşkiler
E)-Hepsi
Soru 18- Hemşirelik Kanunu Kaç Yılında Güncellenmiştir
A)-1954
B)-1962
C)-2007
D)-1925
E)-
Soru 19- Ebelik Eğitiminde Ebe Öğrenci 40 Doğum Sayısına Ulaşamazsa Ne Yapılır
A)-Doğum Yaptırılmaz
B)-20 Doğum Yaptırılır
C)-Sadece Dr.A Yardım Edilir
D)-40 Ulaşılamazsa Bu Sayı Öğrencinin 20 Tane Daha Doğuma Yardım Etmesi Koşulu İle 30a İndirilebilir.
E)-
Soru 20- Ebelik Eğitiminde Öğrencinin En Az Kaç Doğum Yaptırması Gerekir
A)-30
B)-40
C)-20
D)-Hiçbiri
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20