3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 5. ÜNİTE (b)

Soru 1- Tarihsel hastane yönetimlerine bakıldığında ilk yöneticiler kimlerden olmuştur
A)-Hekim
B)-Diyetisyen
C)-Fizyoterapist
D)-Hemşire
E)-
Soru 2- 1954 tarihindeki hemşirelik kanununda hastanelerde başhemşire olabilmek ve çalışabilmek için hangi şart sunulmuştur
A)-Yüksekokul muzunu olanlara (rüçhan) öncelik hakkı
B)-Lisans mezunun olanlara öncelik hakkı
C)-Meslek lisesi bitirenlere öncelik hakkı
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 3- İlk hukuksal düzenlemeyle Hemşirelik mesleği kaç yılında hangi yasa ile ortaya çıkmıştır
A)-1954 yılı 6283 sayılı yasa
B)-1960 yılı 4360 sayılı yasa
C)-1968 yılı 6260 sayılı yasa
D)-1950 yılı 6323 sayılı yasa
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi KANUN tanımını en iyi tanımlamıştır
A)-Anayasadan önce gelen,TBMM tarafından yapılan Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yazımdır
B)-Anayasadan sonra gelen, TBMM tarafından yapılan Cunhur Başkanı nın onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren resmi dökümanlardır
C)-TBMM tarafından hazırlanan resmi gazetede yayınlanan tüzüktür
D)-Anayasa içinde oluşan Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe giren resmi yazıdır
E)-
Soru 5- Tüm kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile çıkartılan ,kanunlarda genel çerçevede belirlenmiş olan hükümlerin ayrıntılarını içeren dökümanlara ne denir
A)-Kanun
B)-Tüzük
C)-Anayasa
D)-Yönetmelikler
E)-
Soru 6- 1954 tarihli, 6283 sayılı Hemşirelik kanununa göre Hemşire olabilmek için kriterler nelerdir
A)-Kadın olmak,25 yaşından büyük olmamak
B)-Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı tarafından oluşturulan jüri önünde sınavı kazanmak
C)-Hükümet tarafından açılan tanınan ebe-hemşire-laborant okullarından 3 yıl eğitim almak
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- 2007 Tarihli Hemşirelik kanunundaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir
A)-Temel eğitim ortaöğretim programları lisans düzeyine yükseltildi
B)-Yaş sınırı-cinsiyet farkı kaldırıldı
C)-Diplomaların Sağlık bakanlığı tarafından onaylanması, denklikle ilgili maddesi aynen korundu
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- Ülkemizde Hemşirelik eğitimi ilk kez kaç yılında başlamıştır
A)-1915
B)-1918
C)-1911
D)-1913
E)-
Soru 9- Üniversite düzeyinde Hemşirelik programları ilk kez kaç yılında nerede başlamıştır
A)-1955 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
B)-1957 –Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksekokulu
C)-1961-Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
D)-1964-Akdeniz üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
E)-
Soru 10- Kendine özgü bilgiden yoksun, uygulamaları ile karar verme, meslek standartlarının belirlemede daha az otonomiye sahip, eğitimlerinin daha kısa süreli olduğu statülerinin düşük ve daha güçsüz olduğu mesleki kuruluşa... denir tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar
A)-Gerçek meslek statüsü
B)-Tam meslek statüsü
C)-Hiçbiri
D)-Yarı meslek statüsü
E)-
Soru 11- Mesleki eğitimde Profesyonel statüye ulaşmak için eğitim düzeyi hangi kriterde olmalıdır
A)-Eğitimin Üniversite programlarına temellendirilmesi
B)-Lise düzeyinde temellendirilmesi
C)-Araştırma ,tez,ücretsiz tüm eğitim düzeyinde olması
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 12- 1982 tarihli yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde özellikle hangi meslek i unvan a yer verilmiştir
A)-Hekim
B)-Hemşire
C)-Başhemşire
D)-Teknisyen
E)-
Soru 13- Sağlık memurluğu ve Toplum sağlığı bölümünden mezun olanlarının kanun da cinsiyet özelliğinin kaldırıldığı ve sadece hemşire adıyla bağlayıcı unsur olarak tanımlandığı kanun kaç yılında çıkmıştır
A)-2000
B)-1980
C)-2007
D)-1954
E)-
Soru 14- Lisansüstü programlar ilk kez kaç yılında başlamıştır
A)-1980
B)-1960
C)-1978
D)-1975
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Uzman Hemşirenin tanımını vermektedir
A)-Önlisans mezunun hemşirelerin Sağlık Bakanlığınca diplomalarını tescil ettirdikleri ve sonrasında çalışmaya başlayan sağlık personelleridir
B)-Lisans mezunu Hemşirelerin meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak diplomalarını Sağlık Bakanlığınca tescil ettirdikten sonra uzman hemşire olarak çalışan sağlık profesyonelleridir
C)-Sağlık meslek lisesinde eğitimini alıp diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil ettirip sahada çalışmaya başlıyan kişilerdir
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 16- 1954 tarihindeki 6283 sayılı Hemşirelik kanununun hangi maddesi Hemşirelik ünvanı nı Sade TÜRK KADIN larının kullanabileceğini söyler
A)-1
B)-3
C)-2
D)-4
E)-
Soru 17- 1950 yıllarında Meslek Sosyolojisinde UĞRAŞ(İŞ) ın mesleksel niteliklerinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmemiştir
A)-Bireye hizmet vermekle sonuçlanan özel hizmet
B)-Hizmet karşığı olmayan,özel bir ücret
C)-Araştırma, deney ile elde edilmiş test edilmiş bilimsel bilgi topluluğu
D)-Belirli ve uygun standartları empoze edecek mesleki bir kuruluş
E)-
Soru 18- 2007 tarihli kanuna göre Hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları doğru ifade edilmiştir
A)-Tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedaviyi uygulayan kişi
B)-Her ortamda bireyin ,ailenin ,toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının belirleyen kişi
C)-Hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan,denetleyen,değerlendiren kişi
D)-Hepsi
E)-
Soru 19- Hasta güvenliği sağlama,hekim hemşire ilişkilerini düzenleme olası karmaşayı önleme açısından en önemli unsurun hükme baklandığı ilke aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sözlü istem sonrası tuedavi uygulama
B)-Hekim direktifinde sadece acil durumda tedavi uygulama
C)-Acil haller dışında yazılı istem uygulanması
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 20- Hemşirelikte uzmanlık hangi düzeyde eğitimde yerini almıştır
A)-Lisans düzeyinde Fakültelerde
B)-Önlisans düzeyinde Fakultelerde
C)-Sağlık Bilimleri Enstİtüsünde Lisansüstü Fakültelerde
D)-Sağlık meslek lisesi düzeyinde
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20