3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 4. ÜNİTE 663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Soru 1- 663 Sayılı KHK Öncesi, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapılanmasında en küçük sağlık birimi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık ocağı
B)-Sağlık evi
C)-Sağlık istasyonu
D)-AÇS-AP Merkezi
E)-Acil yardım istasyonu
Soru 2- 663 Sayılı KHK İle Başhemşireliğin yeni unvanı Aşağıdakilerden hangisidir
A)-Uzman Hemşire
B)-İdari mali işler müdürlüğü
C)-Sağlık bakım hizm. Müdürü
D)-Tedavi hizmeti müdürü
E)-Başhemşire VEKALETİ
Soru 3- 663 Sayılı KHK İle Toplum sağlığı mrk. hangi bölüme bağlanmıştır
A)-İl Sağlık ve Müdürlüğü
B)-İlçe sağlık müdürlüğü
C)-K. Hast. Birliği
D)-Halk sağlığı müdürlüğü
E)-Halk sağlığı laboratuarı
Soru 4- 663 sayılı KHK İle Hastane müdürünün yeni unvanı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık bakım hizmetleri müdürü
B)-Sağlık hizmetleri müdürü
C)-idari ve mali işler müdürü
D)-Hastane yöneticisi
E)-Hastane müdürü
Soru 5- 663 sayılı KHK İle KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Hangi kuruma bağlanmıştır
A)-Türkiye Kamu hastaneleri kurumu
B)-Genel sekreterlik
C)-Tıbbi hizmetler başkanlığı
D)-Hastane yöneticisi
E)-İdari hizmetler başkanlığı
Soru 6- 663 Sayılı KHK Hangi yıl yayınlanmıştır
A)-1983
B)-2009
C)-2010
D)-2011
E)-2012
Soru 7- 663 Sayılı KHK Öncesi Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatının üst MAKAMI hangisidir
A)-İl Valisi
B)-Kaymakam
C)-İl Sağlık ve Müdürü
D)-Halk sağlığı müdürü
E)-Müsteşar
Soru 8- 663 Sayılı KHK Kaç bölüm ve KAÇ maddeden oluşmaktadır
A)-11 – 58
B)-11-85
C)-10-58
D)-10-85
E)-10-8
Soru 9- 663 KHK öncesinde hemşirelik hizmetleri daire başkanlığı merkez teşkilat yapısında hangi genel müdürlüğe bağlıydı
A)-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına
B)-Bakanlık Yüksek Sağlık Şurasına
C)-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
D)-İzleme ve Değerlendirme Birimine
E)-Sosyal Hizmet Koordinatörlüğüne
Soru 10- 663 KHK öncesi taşra teşkilatında aşağıdakilerden hangisi ildeki en yetkili devlet görevlisidir
A)-Müsteşar
B)-Vali
C)-Sağlık Bakanı
D)-Başhekim
E)-Sağlık Müdürü
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-663 KHK öncesi sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin yönetiminde en tepede başhekim sorumludur
B)-663 KHK öncesi sağlık bakanlığına bağlı hastanelerden hemşirelik hizmetleri başhemşire aracılığı ile yönetilmektedir
C)-663 KHK öncesi sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde idarî hizmetleri hastane müdürü aracılığı ile yönetilmektedir
D)-663 KHK sonrası Kamu Hastaneler Birliğinde başhemşirelik unvanı devam etmektedir
E)-Hepsi
Soru 12- 663 KHK sayılı sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK nın içeriği aşağıdaki tarihlerden hangisinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
A)-2 Kasım 2011
B)-6 Nisan 2011
C)-11 Ekim 2011
D)-23 Nisan 1920
E)-6 Mart 2011
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi 663 KHK bölümlerindendir
A)-Amaç, kapsam ve görevleri
B)-Bakanlık teşkilatı
C)-Bağlı kuruluşların teşkilat yapısı
D)-Personele ilişkin hükümler
E)-Hepsi
Soru 14- 663 KHK nın Bakanlık teşkilatından önceki yapısında olmayıp bu yapıda var olan, önemli bir görev atfedilen kurul hangisidir
A)-Sağlık politikaları Kurulu
B)-Bakanlık Kurulu
C)-Müsteşar Kurulu
D)-Kamu Hastaneler Birliği
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi ülkede 1.basamak sağlık hizmetleri kapsamında tüm hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur
A)-Sağlık Meslekî Kurumu
B)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C)-Sağlık Hizmetleri Kurumu
D)-Türkiye Hastaneleri Kurumu
E)-Strateji Geliştirme Başkanlığı
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-KHB İstanbul 3,Ankara 2,İzmir 1 tane açılmıştır
B)-KHB İstanbul 6,Ankara 3,Izmir 1 tane kurulmuştur
C)-KHB İstanbul 4,Ankara 3,Izmir 2 tane kurulmuştur
D)-KHB İstanbul 6,Ankara3,Izmir 2 tane kurulmuştur
E)-KHB İstanbul 10,Ankara 8,İzmir 5 tane kurulmuştur
Soru 17- Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasında yer almaz
A)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B)-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
C)-Verem Savaş Daire Başkanlığı
D)-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E)-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olabilmek için aranan şartlar arasında ye almaz
A)-4 yıl lisans mezunu olmak
B)-Asgari 5 yıl kurumda çalışmış olmak
C)-Asgari 10 yıl kamuda çalışmış olmak
D)-Asgari 5 yıl özel sektörde çalışmış olmak
E)-Hiçbiri
Soru 19- 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Hastaneleri il düzeyinde aşağıdakilerin hangisine bağlanmıştır
A)-Kamu Hastaneleri Kurumu
B)-Kamu Özel Ortaklıkları
C)-Kamu Hastaneler Birliği
D)-. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
E)-İl Sağlık Müdürlüğü
Soru 20- Sağlık Bakanlığı’nın yeni merkez teşkilatında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak adlandırılan genel müdürlüğün, eski teşkilat yapısındaki adı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastalık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B)-Hastane Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C)-Yataklı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü
D)-Tıbbi Hizmetler Genel Müdürlüğü
E)-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Toplam Soru Miktarı: 20