3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 13. ÜNİTE

Soru 1- M.Parker Follet’e göre (gerçek insan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Grup içindeki insandır
B)-Kültürlü okumuş insandır
C)-Çalışkan, iş sahibi insandır
D)-Bir den fazla dil bilen insandır
E)-Otoriter insandır
Soru 2- Örgütlenme hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kaçıncı maddesinde yer almıştır
A)-10
B)-11
C)-12
D)-13
E)-9
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi meşrutiyet yıllarında kurulan cemiyet başlığı altında değildir
A)-Siyasi
B)-iktisadi-mesleki
C)-Kavmiyet – Cinsiyet
D)-Gençlik
E)-Hayır – Yardım
Soru 4- işçi cemiyetlerine toplu sözleşme hakkı hangi yıl verilmiştir
A)-1921
B)-1923
C)-1924
D)-1926
E)-1933
Soru 5- 1982 Anayasasında yer alan Örgütlenme Modellerinden değildir
A)-Siyasi Partiler
B)-Dernekler
C)-Vakıflar
D)-Sendikalar
E)-Mahkemeler
Soru 6- 1982 Anayasasına göre Odalardan oluşan ve tüzel kişiliğe sahip üst kuruluş hangisidir
A)-Kooperatif
B)-Vakıf
C)-Dernek
D)-Konfederasyon
E)-Birlik
Soru 7- Uluslararası Hemşireler Konseyi kaç yılında kurulmuştur
A)-1699
B)-1799
C)-1999
D)-1899
E)-1599
Soru 8- Türk Hemşireler Derneği, Uluslararası Hemşireler Konseyi ne hangi yıl üye olmuştur
A)-1935
B)-1939
C)-1949
D)-1943
E)-1953
Soru 9- Türk Hemşirelik Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır
A)-1933
B)-1954
C)-1943
D)-1953
E)-1944
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Hemşirelik Konseyi nin stratejik hedefleri arasında yer almaz
A)-Hemşirelerin ekonomik kazanımları için mücadele etmek
B)-Hemşirelik mesleğini ilerletmek
C)-Sağlık, sosyal, eğitim programlarını etkilemek
D)-Her düzeyde hemşireleri savunmak ve desteklemek
E)-Dünya çapında Hemşirelerin imajını ve katkılarını savunmak
Soru 11- Hemşirelerin ilk mesleki örgütü kaç yılında hangi isimle başlamıştır
A)-1930 hemşireler cemiyeti
B)-1933 Türk hastabakıcılar cemiyeti
C)-1940 hemşireler gözetmenler cemiyeti
D)-1925 Yardımcı hemşirelik cemiyeti
E)-
Soru 12- Örgütlerde grup davranışını ilk ele alan teorisyen hangisidir
A)-Mary parker follet
B)-Hanry barken
C)-Robert connli
D)-Mack levni
E)-
Soru 13- Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilinmesi için gerekli yapının oluşturulmasına yönelik eylemlerdir tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder
A)-Gruplaşma
B)-Toplumsallaşma
C)-Örgütlenme
D)-Üye olma
E)-
Soru 14- Dernek kurma hak ve özgürlüğü hangi anayasal kanunla güvence altına alınmıştır
A)-Teşkilati esasi 10 mayıs 1910
B)-Tabebati hakkıkati 28 temmuz 1912
C)-Cumhuriyeti kanuni 11 eylül 1920
D)-Kanun i esasi 21 ağustos 1909
E)-
Soru 15- İşçi cemiyetlerinin toplu sözleşme yapma hakkı hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-1926 borçlar kanunu
B)-1920 ticaret kanunu
C)-1930 cezai hukuk kanunu
D)-1922 sağlık hukuku kanunu
E)-
Soru 16- Amerika hemşireler birliğinin (ANA) kendine ait istişareleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Amerikan Hemşirelik Akademisi
B)-Amerikan Hemşireler Vakfı
C)-Amerikan Hemşireler Kredilendirme Merkezi
D)-Hepsi
E)-
Soru 17- En eski ve en güçlü 1897 de kurulan ulusal meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hemşireler cemiyeti
B)-Türk hemşireler derneği
C)-Amerikan hemşireler birliği (ANA)
D)-Dünya sağlık örgütü
E)-
Soru 18- Amerikan hemşireler birliğinin misyonu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hemşireler her şeye karşın sağlığı geliştirerek mesleğimizi geliştirir
B)-Sağlıklı birey hemşirelikte başlar
C)-Hemşirelik mesleki onurla yüksek sağlık sağlar
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 19- Hemşirelik bakım kalitesini geliştirmek ve standart dökümantasyon oluşturmak için standart terminolojisi olan sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Dünya sağlık örgütü sınıflama sistemi(DSÖ)
B)-Uluslararası Hemşirelik uygulama sınıflama sistemi (ICNP)
C)-Ulusal hemşirelik sınıflama sistemi (UCI)
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 20- ICN aşağıdakilerden hangisiyle örgütlerle işbirliği içindedir
A)-Dünya bankası
B)-Dünya sağlık örgütü
C)-Sivil toplum örgütleri
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20