3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 13. ÜNİTE (b)

Soru 1- Hemşireler tarafından yönetilen ICN nin merkezi nerededir
A)-Londra
B)-Lizbon
C)-Cenevre
D)-Atina
E)-
Soru 2- Türkiye Hemşireler derneği ICN e ye hangi tarihte üye olmuştur
A)-5 Nisan 1961
B)-13 Haziran 1949
C)-10 Mayıs 1938
D)-25 Ağustos 1946
E)-
Soru 3- Kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ortak amacı en az yedi gerçek tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli birleştirmek suretiyle oluşturulan Tüzel kişiliğe sahip topluluğa ne denir
A)-Dernek
B)-Vakıf
C)-Sendika
D)-Sağlık kurulu
E)-
Soru 4- Dernekler hangi kuruma tabidir
A)-Vakıflar
B)-Eğitim kurumu
C)-Sağlık kurumu
D)-Türk medeni- Dernekler
E)-
Soru 5- Vakıfların yönetimi ,faaliyetleri, denetimi hangi tarihli kanunla düzenlenmiştir
A)-2007 tarihli 224 sosyalleşme kanunu
B)-2008 tarihli 5737 vakıflar kanunu
C)-1982 tarihli 663 sayılı kanun
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 6- Hangi Anayasa ile kamu çalışanlarının üyeliği zorunluluktan çıkarılmış ,serbest çalışanların üyeliği zorunlu kılınmıştır
A)-1961
B)-1992
C)-1982
D)-2007
E)-
Soru 7- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en belirgin özellikleri aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler
B)-Seçimlerini yargı gözetiminde açık oyla gerçekleştirirler
C)-Kanunla kurulurlar
D)-d) Hiçbiri
E)-
Soru 8- 1982 Anayasasında örgütlenme hakkı hangi alt başlıklarda düzenlenmiştir
A)-Parti kurma hakkı
B)-Dernek kurma hürriyeti
C)-Sendika kurma hakkı
D)-Hepsi
E)-
Soru 9- Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Toplu iş sözleşmesi yapmak
B)-Grev ve lokavt a karar vermek, idare etmek
C)-Doğal afet durumlarında yardım yapmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 10- Grev kanunu nun diğer ismi nedir
A)-Tatil-i Eşgal kanunu
B)-Kanun i tevidat kanun
C)-Sağlık tedariki kanunu
D)-Cemiyeti hukuk kanunu
E)-

Toplam Soru Miktarı: 10