3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 12. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi (Hasta güvenliği) ne yönelik parametrelerden değildir
A)-Çalışanların yaptıkları hataları korkmadan raporlaması
B)-Kurumda suçlama kültürünün olması
C)-Kurumca yapılan eğitimlerde hata raporlama sisteminim öneminin anlatılması
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 2- Sağlık hizmetinin altta yatan hastalığa veya hastanın içinde bulunduğu duruma bağlı olmaksızın yol açtığı hasar-zarar durumuna ne denir
A)-Yan etki
B)-Güvenlik kültürü
C)-Tıbbi hata
D)-Beklenmedik olay
E)-Ramak kala olay
Soru 3- Hasta güvenliği açısından önemli olan tıbbi hatalar 2 gruba ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi kök nedenlerine göre tıbbi hatalardan değildir
A)-İşe bağlı htalar
B)-Yanlış işlem yapma
C)-İhmale bağlı hatalar
D)-İlaç hataları
E)-Uygulamaya bağlı hatalar
Soru 4- Tıbbi hatalara ilişkin rapor hazırlamada, sağlık hizmeti sunanaların çekinceleri nelerdir
A)-Yaptığı hatadan dolayı olumsuzluk yaşamaları
B)-Ayıplanmaları
C)-Disipline verilmeleri
D)-Çalıştığı birimin değiştirilmesi
E)-Hepsi
Soru 5- Ülkemizde hasta ve çalışan güvenliğine yönetmeliği kaç yılında çıkarılmıştır
A)-2003
B)-2007
C)-2011
D)-2016
E)-2009
Soru 6- JOİNT C OMMİSSİON İNTERNATİONAL (JCİ) tarafından hasta güvenliğine yönelik belirlenen hedeflerden değildir
A)-Hasta kimliğinin doğru tanımlanması
B)-Herhangi bir tedavi ve uygulama öncesi hasta oda numarasının kesinlikle kullanılması
C)-Etkin iletişimin sağlanması
D)-Hasta düşmelerine bağlı kaza ve yaralanmaların önlenmesi
E)-Sağlık hizmetlerine bağlı enfeksiyonların önlenmesi
Soru 7- Türkiye de sağlık çalışanlarının önlenebilir uygulama hatalarının nedenleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-insan gücü eksikliği
B)-Aşırı iş gücü uzun çalışma saatleri
C)-Hastalara zaman ayıramama
D)-Politika ve süreçlerdeki yetersizlik
E)-Hepsi
Soru 8- Çalışma ortamında hemşirelerin sağlığını etkileyen başlıca risk etmenlerinden değildir
A)-Fiziksel etmenler
B)-Kimyasal etmenler
C)-İyi havalandırılmış ergonomik dinlenme odası
D)-Biyomekanik etmenler
E)-Psikososyal etmenler
Soru 9- İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir
A)-2012
B)-2013
C)-2007
D)-2011
E)-2015
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş verenin yükümlülüğünde değildir
A)-İş veren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür
B)-Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
C)-İş veren iş sağlığı güvenliği tedbirlerini çalışanlara yansıtır
D)-Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır
E)-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri , işverenin yükümlülüklerini etkilemez
Soru 11- )İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için sağlık raporu ---------------------------------- alınabilir. Noktalı yeri uygun şekilde doldurunuz
A)-Kamu hizmet sunucuları veya aile hekimliklerinden
B)-Üniversite hastaneleri
C)-Sağlık bakanlığı hakem hastaneleri
D)-Özel hastanelerden
E)-Hiçbiri
Soru 12- Hasta güvenliğinde temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastayı tedavi etmek
B)-Hastaya zarar vermemek
C)-Hastaya eğitim vermek
D)-Hastanın problemini çözmek
E)-Hiçbiri
Soru 13- İş yerinde meydana gelen çalışan, işyeri yada ekipmanları zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tıbbi hata
B)-Beklenmedik olay
C)-Ramak kala olay
D)-Yan etki
E)-Risk yönetimi
Soru 14- Gerçek ve olası tehlikeleri tanımlama, çözümleme, değerlendirme ve önlemeye yönelik süreç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Risk yönetimi
B)-Yan etki
C)-Güvenlik kültürü
D)-Tıbbi hata
E)-Beklemedik olay
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kök nedenlere bağlı hatalardandır
A)-Cerrahi hatalar
B)-Tanı koyma hataları
C)-İlaç hataları
D)-Sistem yetersizliğine bağlı hatalar
E)-İhmale bağlı hatalar
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Joint Commision İnternotional (JCI 2016) tarafından belirlenen hedeflerdendir
A)-Hasta kimliğinin doğru tanımlanması
B)-Etkin iletişim sağlanması
C)-Yüksek riskli ilaçların yönetimi ve daha güvenli kullanımı sağlanması
D)-Sağlık hizmetlerine bağlı infeksiyonların azaltılması
E)-Hepsi
Soru 17- Sağlık bakanlığı tarafından 2011 yılında (Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği)kapsamında hasta güvenliği uygulamaları madde 6 nasıl sıralanmıştır
A)-Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması
B)-İlaç güvenliğinin sağlanması
C)-Hasta düşmelerinin önlenmesi
D)-Cerrahi güvenliğin sağlanması
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uygulamalarda karşılaştıkları hatalardan değildir
A)-Hekim istemine veya protokollere uymama
B)-Ilaç uygulama hataları
C)-Hastaların yetersiz izlenmesi
D)-El yıkama yöntemlerini uygun uygulama
E)-Yanlış veya uygun olmayan malzemeyi kullanma
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi çalışan işlerini yaparken çalışma etkilenebilmektedir
A)-Fiziksel
B)-Kimyasal
C)-Çevresel
D)-Psikolojik
E)-Hepsi
Soru 20- Hadta güvenliğine yönelik JCI tarafından belirlenen hedeflerden değildir
A)-Hasta kimliğinin doğru tanımlanması
B)-Yüksek riskli ilaçların yönetimi ve daha güvenli kullanımı
C)-Cerrahi tedavide yanlış taraf,yanlış hasta,yanlış uygulamaları önlememek
D)-Sağlık hizmetlerine bağlı infeksiyonların azaltılması
E)-Hiçbiri
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi önlenebilir uygulama hatalarının nedenlerindendir
A)-insan gücü eksikliği
B)-Aşırı iş yükü
C)-Uzun saat çalışma
D)-Hastalara zaman ayıramama
E)-Hepsi
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanları hastane ortamında fiziksel koşullardan kaynaklanan etmenlerden değildir
A)-Telefon zili
B)-Alarm zili
C)-Sterilizasyon gazları
D)-Yemek hazırlama ve dağıtımındaki gürültüler
E)-Tıbbi aletlerin taşınması sırasında çıkan sesler
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen kimyasal ajanlardan değildir
A)-Dezenfektanlar
B)-Antineoplastik gibi zararlı etkiye sahip ilaçlar
C)-Hastaların atıkları
D)-Elektirikli battaniyeler
E)-sterilizasyon gazları
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanları biyolojik risklerdendir
A)-Hepatit B
B)-HIV
C)-KKKA
D)-Hepatit C
E)-Hepsi
Soru 25- Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin uluslararası yasal düzenleme ne zaman oldu
A)-2011
B)-2012
C)-2010
D)-2008
E)-2005
Soru 26- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan iş sağlığı kanunu ne zaman çıkarıldı
A)-2013
B)-2012
C)-2011
D)-2010
E)-2009
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında hemşirelerin sağlığını etkileyen risk etmenlerindendir
A)-Fiziksel
B)-Kimyasal
C)-Çevresel
D)-Biyolojik
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 27