3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 10. ÜNİTE (a) 657 DMK

Soru 1- DMK kaç yılında kabul edilmiştir
A)-14 Temmuz 1960
B)-14 Temmuz1965
C)-12 Ekim 1968
D)-14 Ekim 1970
E)-14 Temmuz 1975
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru istihdam şekli değildir
A)-Memur
B)-Sekreter
C)-Sözleşmeli Personel
D)-Geçici personel
E)-işçiler
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi DMK nın yasaklar bölümünde bulunmaz
A)-Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
B)-Grev yapma
C)-Hediye alma menfaat sağlama
D)-Dernek kurma ve üye olma
E)-Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı DMK nın Ödev ve Sorumluluklar bölümünde bulunmaz
A)-Eylem yasağı
B)-Özel bir çıkar sağlamak üzere istekte bulunamaz
C)-TC Anayasası ve Kanunlara sadakatle bağlı kalmak
D)-Devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar
E)-Devletin itibarını zedeleyici eylem ve davranışta bulunamaz
Soru 5- 657 DMK Kaç yılında yürürlüğe girmiştir
A)-14 Temmuz 1965
B)-23 Temmuz 1965
C)-25 Ekim 1970
D)-15 Ekim 1968
E)-20Temmuz 1975
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Genel Haklar bölümünde yer almaz
A)-Güvenlik
B)-Emeklilik
C)-izin
D)-Sendika kurma
E)-kişilerin uğradıkları zararlar
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi DMK da ödevler ve sorumluluklar bölümünde yer almaz
A)-Sadakat
B)-Devlete bağlılık
C)-Kişisel sorumluluk ve zarar
D)-Mal bildirimi
E)-Kovuşturma ve yargılama
Soru 8- DMK ya göre hangisi teknik hizmetler sınıfındadır
A)-Biyolog
B)-Sağlık idareci
C)-Sosyal hizmetler mütehassısı
D)-Fen memuru
E)-Tıp Teknologu
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi memurun özlük dosyasında bulunmaz
A)-Memurun mesleki bilgileri
B)-Özlük hakları
C)-Ödül ve başarı belgeleri
D)-Mal bildirimleri
E)-İnceleme ve soruşturma raporları
Soru 10- Aşağıdakilerden hangidi DMK ya göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında değildir
A)-Biyolog
B)-Psikolog
C)-Hidrolog
D)-Tıp Teknologu
E)-Çevre sağlığı teknisyeni
Soru 11- Memura eşinin doğum yapması halinde kaç gün babalık izni verilir
A)-5
B)-7
C)-10
D)-12
E)-15
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisine aylıksız izin verilmez
A)-Doğum yapan memura
B)-5 yılını dolduran memura
C)-Askere giden memura
D)-hastalıgını raporla belgelendirmiş meura
E)-Öğrenim gören memura
Soru 13- Displin cezası DMK nın kaçıncı maddesinde belirlenmiştir
A)-15
B)-25
C)-110
D)-115
E)-125
Soru 14- 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işlemek, hangi cezanın verilmesini gerektirir
A)-Uyarma
B)-Kınama
C)-Aylıktan kesme
D)-Kademe ilerlemesini durdurma
E)-Devlet memurluğundan çıkarma
Soru 15- 14. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirecek suç kapsamında değildir
A)-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
B)-Amirlerine mahiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak
C)-Özürsüz olarak yılda 20 gün işe gelmemek
D)-Görevi ile ilgili ne olursa olsun çıkar sağlamak
E)-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek
Soru 16- Hangisi Uyarı Cezası verilmesi dışındaki suçlardandır? (Yada hangisine kınama cezası verilir
A)-Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek
B)-Devlete ait araç,gereç ve eşyayı özel işlerinde kullanmak
C)-Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
D)-Devlet memurunun vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
E)-Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Disiplin amirleri kınama ,uyarı ve aylıktan kesme cezalarını soruşturma tamamlandıktan 15 gün içinde vermek zorundadır
B)-Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır
C)-Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez
D)-kınama ve uyarı olarak disiplin cezası alan memur cezasını 5 yıl sonra sildirebilir
E)-Uyarma,kınama, aylıktan kesme cezaları kurumun bağlı olduğu disiplin kurulu tarafından verilir
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Görevden Uzaklaştırmaya yetkili değildir
A)-Çalıştığı kurum amiri
B)-Atamaya yetkili amirler
C)-Bakanlık ve Genel müdürlük müfettişi
D)-İlçelerde Kaymakamlar
E)-İllerde Valiler
Soru 19- DMK da kaç çeşit istihdam şekli vardır
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi çocuk için aile yardımı verilecek hallerdendir
A)-Evlenen çocuklar
B)-25 yaşını dolduran çocuklar
C)-25 yaşını bitirmiş evlenmemiş kız çocukları varsa
D)-kendileri hesabına ticaret yapan çocuklar
E)-Burs alan ve devletçe okutulan çocuklar varsa

Toplam Soru Miktarı: 20