4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK FİNAL SORULARI 2019

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde en kolay ve en önemli uygulamadır
A)-Koruyucu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hemşirelik mesleğinde kabul edilen ilk etik kod hangisidir
A)-Florance Nıgthingale Hemşirelik Andı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerin hangisi sağlık teknolojileri tanımında yer almaz
A)-Sağlıkla ilgili yasalar ve yönetmelikler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Türkiye ‘de araştırma etik kurulu anlamında ilk kurulan kurul hangisidir
A)-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hemşirelik literatüründe deontoloji terimi ilk kez hangi yıl kullanılmıştır
A)-1960
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte teknoloji kullanımına örnek değildir
A)-Kayıtlarda kağıt ve kalem kullanmak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Mesleki eylemlerde etik karar verme rehberlerinden değildir
A)-Etik komite
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Var olan hemşirelik kanunu hangi tarihte güncellenmiştir
A)-25.04.2007
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Bireyin bir süre daha yaşamasını sağlayan destekleyici tedavinin sonlandırılması hangisidir
A)-Pasif ötenazi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- ANA etik kodu en son şekli ile hangi tarihte yayınlanmıştır
A)-2015
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Meslek seçimine karar verirken hangisi dikkate alınmaz
A)-Başkalarının isteklerine önem verme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Modern hemşireliğin başlangıcı hangi toplumsal olayla olmuştur
A)-Kırım Savaşı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi hümanizm kavramını açıklar
A)-Biricik, yegâne, tek, kendine özgü, bireysel
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme için doğrudur
A)-Bilişsel, duyuşsal, davranışsal
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hangisi doku ve organ naklinde etik ve yasal sorun oluşturur
A)-Vericinin 18 yaşını doldurmamış olması Beyin ölümü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- İnsan Hakları Evrensel Birdirgesi kaç yılında kabul edilmiştir
A)-1948
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi kök hücre çalışma kriterleri arasında yer almaz
A)-Öncelikle insanlar üzerinde yapılması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Hangisi eylemin sonucu ile ahlaksal statüsünü belirler sonucuna göre etik değerlendirmede bulunur
A)-Teleoloji
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi hastane etik kurallarının işlevleri arasında değildir
A)-Gerekli araç ve gereçlerin alınması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hangisi ötenazi uygulama koşulları arasında yer almaz
A)-Yaşamak isteyen hastaya uygulaması
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20