4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK FİNAL SORULARI 2019 (a)

Soru 1- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kaç yılında kabul edilmiştir
A)-1948
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hemşirelikte etik kurallara olan gereksinim ilk defa hangi tarihte ve kim tarafından dillendirilmiştir
A)-1950
B)-1897
C)-1961
D)-1980
E)-
Soru 3- Hemşirelik mesleğinde kabul edilen ilk etik kod hangisidir
A)-Florance Nightingale Hemşirelik Andı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Ülkemizde başarılı çalışmalarından dolayı Florance Nightingale’e ödül veren padişah kimdir
A)-Abdülmecid
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Sorunun çözüm yolunun bilindiği fakat kurumdan ya da başka faktörlerden kaynaklanan nedenlerle çözüm yolunun seçilemediği durum hangisidir
A)-Etik belirsizlik
B)-Etik ikilem
C)-Etik sorun
D)-Karar verme
E)-Genel yaklaşım
Soru 6- Hastanın soğutularak ağrısının dindirilmesi için kullanılan olaya ne ad verilir
A)-Yapay Hibernasyon
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Hangisi üniversite hastanelerinin etik kurullarının alt basamaklarından biri değildir
A)-Cerrahi Etik Kurulu
B)-Hemşirelik Etik Kurulu
C)-Biyomedikal Etik Kurulu
D)-Merkezi Kurul
E)-Araştırma Etik Kurulu
Soru 8- Etik olarak 1. derecede canlı verici olabilecek bireyler kimlerdir
A)-Hala-Dayı-Amca
B)-Babaanne-Anneanne-Nine-Eş
C)-Kardeş
D)-Yeğen-Kuzen
E)-Biyolojik olarak bağlantısız, duygusal olarak ilişkili gönüllüler
Soru 9- Ahlâk açısından kabul edilebilir olan davranışları saptamada, bu davranışlara yöneltmede hangi genel standartların neden önemli olduklarının sorgulandığı çalışma alanı hangisidir
A)-Normatif etik
B)-Betimleyici
C)-Deontoloji
D)-Uygulamalı etik
E)-
Soru 10- Meslek disiplin üyesinde; pozisyona uygun ya da modelden beklenen davranışların oluşması karşılığı hangisidir
A)-Sorumluluk
B)-Yükümlülük
C)-İhmal
D)-Kusur
E)-Rol
Soru 11- Hangisi hemşirelerin çağdaş rollerinden değildir
A)-Uygulayıcı
B)-Eğitici
C)-Yönetici
D)-Tedavi Edici
E)-Araştırıcı
Soru 12- Klonlamanın oluşunda hangi etik sorun oluşur
A)-Soyu tükenmekte olan hayvanlarda kullanılması
B)-Çocuk sahibi olmak isteyenlerde kullanılması
C)-Genetik çeşitliliğin azalması
D)-Doku-organ hastalıklarında kullanılması
E)-
Soru 13- Amaçlanan bir eylemin olası olumlu sonuçlarının, olumsuz sonuçlarına ağır basması yada en azından belli bir dengede tutulabilmesi olan hemşirelik etik ilkesi hangisidir
A)-Yarar sağlama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hangisi kanıt temelli uygulamalardır
A)-Uygulama
B)-Eğitim
C)-Yönetim
D)-Araştırma
E)-Hepsi
Soru 15- Bir eylemin ahlaksal değeri sonucundan ziyade eylemin arkasındaki haklı nedenlere dayanıyorsa hangisi söylenebilir
A)-Deontoloji
B)-Betimleyici
C)-Özbakım
D)-Normatif
E)-Faydacılık
Soru 16- Hangisi uygulama sırasında çıkan sorunların çözüldüğü ve karar verildiği etik bir örgüttür
A)-Etik Komite
B)-Merkezi Kurul
C)-Etik Kurul
D)-Araştırma Etik Kurul
E)-Merkezi Komite
Soru 17- Birey,aile ve topluma doğru bilgi sağlama, bakımı bilimsel yöntemler doğrultusunda, doğru,uygun,yeterli bilgi ve beceri ile gerçekleştirme, hataları kabul etme ve düzeltme çabası gösterme, davranışlarının sorumluluğunu üstlenme vb. tutumları içeren hemşirelik değeri hangisidir
A)-Yeterlilik/Bütünlülük
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ne ad verilir
A)-Sorumluluk
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi en eski hemşirelik tanı sistemidir
A)-NANDA
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19