4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK FİNAL SORULARI 2017

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik değerlerinin mesleki alanda faydalarından değildir
A)-ÇATIŞMANIN OLUŞUMUNU DESTEKLER
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hangisi temel hasta hakları kapsamında değildir
A)-HASTANE KURALLARINA UYMA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Canlı etiği olarak tanımlanmakta olan ve canlı bilimlerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan Etik konularla ilgili çalışmaları ifade eden tanım hangisidir
A)-BİOETİK
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda oldukları gelenek grenek örf adet yaşam biçimi gibi tutum ve davranış biçimlerini içeren tanım hangisidir
A)-AHLAK
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hemirelikte etik ilkeleri barındıran ilk yazılı belge hangisidir
A)-FLORANCE NİGHTİNGALE ANDLARI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Hangisi çağdaş hemşirelik felsefesinde hümanist düşünceyi açıklar
A)-VARLIK TEK BİRİCİK YEGANE, KENDİNE ÖZGÜ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte teknoloji kullanımına örnek değildir
A)-KAYITLARDA KALEM KAĞIT KULLANMAK
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hemşirelik kanunun güncel kabul ediliş tarihi hangisidir
A)-1954 YILINDA KABUL EDİLEN 15.04.2007 TARİHİNDE GÜNCELLENEREK YENİDEN KABUL EDiLEN HEMŞİRELİK KANUNU(KANUN nO.5634)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Olumsuz bir fiille yapılan ötanazidir. Yani, yaşamı destekleyen ve uzatan tedavinin verilmemesi veya geri çekilmesi durumuna ne denir
A)-PASİF ÖTANAZİ
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hangisi hastane etik kurullarının görevleri arasında değildir
A)-GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN. ALIMI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Tek tanrılı dinlerde hasta bakımı ile ilgili yanlış olan ırk hangisidir
A)-MUSEVİLERDE SAĞLIK UYGULAMALARINDA DAHA ÇOK SİHİRE VE FOLKLORİK GİRİŞİMLERE DAYANMIŞTIR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Ulusal hemşireler birliği en son hangi tarihte etik kuralları/kodları güncellenmiştir
A)-2012
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Florance Nigh. ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-KIRIM SAVAŞINDAN SONRA UZUN YILLAR TÜRKİYE’DE KALMIŞTIR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hangisi sağlıkta teknoloji kullanımında etik ilkelerden değildir
A)-ORGANİZASYON
B)-YARAR SAĞLAMA
C)-ZARAR VERMEME
D)-ADALET
E)-AYDINLATILMIŞ ONAM
Soru 15- Hangisi hemşirenin rollerinden değildir
A)-UYGULAYICI
B)-ARAŞTIRICI
C)-TEDAVİ EDİCİ
D)-YÖNETİCI
E)-EĞİTİCİ
Soru 16- Hangisi hemşirelerin kullandığı etik kuramlardandır
A)-FAYDACILIK KURAMI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- hangisi eylemin sonucundan ziyade eylemin arkasındaki ziyarete bağlıdır
A)-DEONTOLOJİ KURAMI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Hangisi etik kurullarının yetki ve sorumluluğu değildir
A)-TIBBİ ARAŞTIRMALARA PARASAL DESTEK SAĞLAMAK
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 18