4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 9.ÜNİTE (b) HEMŞİRENİN YÜKÜMLÜLÜKKLERİ

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlıklı, hasta Bireye karşı sorumluluklarından biri değildir
A)-Bireysel özellikleri dikkate alma
B)-Sağlık politikalarının oluşturulmasına katılma
C)-Ayırım yapmama
D)-Sırrını saklama
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin kendisine karşı sorumluluklarından değildir
A)-Beden ve akıl sağlığını koruma
B)-Mesleğiyle ilgili gelismeleri4 izleme ve uygulama
C)-Kişisel mesleki haklarını bilme ve uygulama
D)-İşbirliği yapma
E)-
Soru 3- Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisans üstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bakım görevine ilşkin tutum,davranış ve eylemleri ile bireyin bütünlüğüne zarar verebilecek kusurlardandır
A)-İhmal kusuru
B)-Asılsız ifade _iftira
C)-Kurumda alıkoyma
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Yasaya uygun davranabilecek durumda olduğu halde davranmayan yükümlülüklere aykırı hareket eden kişinin eylemi için verilen yargıdır* ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır
A)-Hizmet kusuru
B)-Kastı istentili kusur
C)-Hukiki kusur
D)-İhmal ve ihmal unsuru
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi 2003 sağlıkta dönüşüm programının aşaması olan*koruyucu sağlık hizmetleri* içinde yer almaz
A)-Sağlığı koruma_geliştirme
B)-Sağlık eğitimi
C)-Tarama ve tanı işlemleri
D)-Tedavi ve bakım
E)-
Soru 7- Sağlık bakımı sisteminin üçüncü aşamasıdır.Rehabilitatif ve sosyal hizmetleri kapsar .Amaç bedensel ruhsal ve sosyal yeteneklerini kaybeden kişilere yeniden uyum ,yetenek kazandırma,sınırları ile yaşamayı öğretmeyi kapsar
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin geleneksel rolünün değişmesinde etkili olan nedenlerdendir
A)-Aile yapısının değişmesi
B)-Ekonomideki değişiklikler
C)-Kadın özgürlük hareketleri
D)-Demografik yapıdaki değişiklikler(yaş,dağılım,göç,mortalite,morbidite)
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin çağdaş rolleri arasında olan *profesyonel rolü* kapsamındadır
A)-Hemşirelik mesleğini geliştirme
B)-Bakım+tedavi+koordinasyon
C)-Daha iyi bir hemşirelik bakımı vermek
D)-Sağlık hizmet alanları
E)-
Soru 10- Hemşire kayıt tutma ve raporla ilgili yasal önlemler kapsamında; Kayıt_rapor konusuna ilişkin :Tarih,saatler isim,bilgiler doğru tam belgeye dayalı dürüst savunulabilir ve imzalı kayıtlar tutulmayabilir
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 11- hangisi hemşirenin rolleri arasındadır
A)-eğitici rolü
B)-araştırıcı rolü
C)-yönetici rolü
D)-profosyonel rolü
E)-hepsi
Soru 12- hemşirelerin kendisine karşı sorumlulukları arasında değildir
A)-mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme ve uygulamaya aktarma
B)-kişisel mesleki haklarını bilme ve koruma
C)-mesleki hastalıklardan ve kazalardan korunma
D)-mesleki gelişmeye katkıda bulunma
E)-beden ve akıl sağlığını koruma
Soru 13- aşağıdakilerden hangisi hemşirenin meslektaşlarına karşı sorumluluklarından değildir
A)-iyi bir iletis im ağı kurma
B)-bilgi paylaşımı
C)-çalıştığı kurumun hedefleri, politikaları kuralları doğrultusunda çalışma
D)-derneğe üye olma
E)-mesleki gelişmeye katkıda bulunma
Soru 14- hemşirenin geleneksel rollerinin değişmesine sebeb olan nedenler arasında sayılmaz
A)-tüketici talep ve katılımındaki değişiklikler
B)-aile yapısının değişmesi
C)-ekonomik değişiklikler
D)-sosyal ve teknolojik gelişmeler
E)-sağlık ekibindeki diğer tüm görevliler ile birlikte önder ve yönetici olarak calisma
Soru 15- varolan hemşirelik kanunu hangi tarihte güncellenmiş tir
A)-1948
B)-1950
C)-2007
D)-1960
E)-2015
Soru 16- hemşirenin bakım görevine ilişkin kusurları içerir
A)-kusurlu işlem, hatalı uygulama
B)-bireyin izni olmaksızın bakım ve tedavi girişimlerini uygulama
C)-yasal nitelik taşıyan evrak ve kayıtlarda tahribat
D)-bireyin istegi dışında tanı tedavi islemleri için zorlama
E)-hepsi
Soru 17- aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uygulayıcı rolünde yerine getirmekle sorumlu olduğu bir uygulamadır
A)-tedavi
B)-bakim
C)-araştırma
D)-yönetim
E)-eğitim
Soru 18- hemşirelerin sıklıkla karşılaştığı yasal durumlar nelerdir
A)-ilaç uuygulama hataları
B)-hekim istemine veya mevcut protokollere uymama
C)-hastanın yetersiz izlenmesinden kaynaklı hatalar
D)-hastanın düşmesi
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 18