4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 2.ÜNİTE

Soru 1- Florence Nightingale ne zaman ve nerede doğmuştur?
A.1820 de İtalya da
B.1812 de Fransa da
C.1850 de İngiltere de
D.1834 te İspanya da
E.1815 te Romanya da
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingale in kurduğu formal eğitim veren ilk hemşirelik okuludur?
A.Almanya Kaiserwerth Hastanesi Hemşirelik Okulu
B.New York Bellvue Hastanesi Hemşirelik Okulu
C.Saint Thomas Hastanesi Hemşirelik Okulu
D.Boston Hastanesi Hemşirelik Okulu
E.New Haven Hastanesi Hemşirelik Okulu
Soru 3- 12 Mayıs ın Hemşireler Günü olarak kutlanmasının nedeni hangisidir?
A.Florence Nightingale in Kırım a gittiği gün olması
B.Florence Nightingale Hemşirelik okulunun açılış günü olması
C.Florence Nightingale in Selimiye Kışlasına geldiği gün olması
D.Florence Nightingale in doğduğu gün olması
E.Florence Nightingale in öldüğü gün olması
Soru 4- Florence Nightingale in yaşamının ilk yılları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Florence Nightingale varlıklı bir İngiliz ailede dünyaya gelmiştir
B.12 Mayıs 1820 de İtalya nın Floransa şehrinde dünyaya gelmiştir
C.Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, tarih ve felsefe dersleri almıştır
D.Klasikler ve politika konuları ile ilgilenmiştir
E.Florence Nightingale ailenin tek çocuğudur
Soru 5- I. 13-14 yaşlarında çevresindeki yoksul hastaları ziyaret ederek onlara yardımcı olmaya çalışmıştır. İİ. 20 yaşlarında ailesinden hemşire olmak amacı ile hastaneye gitmek için izin istemiştir.İİİ. Hastanede çalışan kadınların eğitimsiz ve uygunsuz kadınlar olması nedeniyle ailesi kızlarının hastanede çalışmasını onaylamamıştır. IV. Muhafazakâr bir hayat yaşaması beklenmiştir. Florence Nightingale in yaşamı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A.I, II
B.I, II, III
C.II, III, IV
D.I, III, IV
E.I, II, III, IV
Soru 6- Florence Nightingale in hemşireliğe hazırlık çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Sosyal reform alanındaki düşüncelerinde Elizabeth Fry in etkisi gözlenmiştir
B.Hemşireliğin acı çeken insanlara ve Tanrı ya bir hizmet aracı olduğuna inanmıştır
C.Nightingale, hasta bakımı alanında örgün bir eğitim almıştır
D.Yüksek ekonomik düzeye sahip kadınların bakım işine katılmaları sayesinde hemşireliğin standartlarının yükselmesini sağlayacağına inanmıştır
E.Hasta bakım hizmetlerini gözlemlemiştir
Soru 7- Nightingale in özellikle üzerinde durduğu konu, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla koğuşların havalandırılması olmuştur. Yukarıda verilen bilgiye göre Florence Nightingale in Kırım Savaşı sırasındaki çalışmalarında özellikle hangi kavrama yönelik girişimde bulunduğu düşünülür.
A.Toplum
B.Çevre
C.Savaş
D.Ekonomi
E.Beslenme
Soru 8- Hastaları hastalıklarına göre ayrı koğuşlarda yatırmış ve ölü sayısı 3/4 oranında azalmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingal in Kırım Savaşı sırasındaki çalışmalarının amacını yansıtmaktadır?
A.Hastalıkları önleme
B.Hastalıkları tedavi
C.Hastalıkların rehabilitasyonu
D.Hastaların bilinçlendirilmesi
E.Hastaların eğitimi
Soru 9- Nightingale in sosyal reform alanındaki düşüncelerinde kimin etkisi olmuştur?
A. Dorothea Dix
B. Sarah Elizabeth Wardroper
C . Elizabeth Fry
D. Sidney herberti

Soru 10- 1853 yılında başlayan hangi savaşta Florance Nightingale hemşirelik yapmıştır?
a- Kırım savaşı
b- Çanakkale savaşı
c- Mısır savaşı
d- Trablusgarp savaşı
e- Sarıkamış savaşı
Soru 11- 1853 de yapılan savaşta hastane yerine kullanılan yapı neresidir?
a- Üsküdar kışlası
b- Selimiye kışlası
c- Harbiye lisesi
d- Kuleli askeri lisesi
e- hiçbiri
Soru 12- Nightingale in hasta bakımında en çok önem verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
a- yemek hizmeti
b- hasta memnuniyeti
c- ilaç bakımı
d- çevre sanitasyonu
e-aşılama ve korunma tebbirleri
Soru 13- Nightingale vakfı ne zaman kurulmuştur?
a-1856
b-1860
c-1855
d-1858
e- hiçbiri
Soru 14- Dinsel etkilerden uzak olarak kurulan ilk hemşirelik eğitim kurumu hangisidir?
a- Nightingale training school
b- Nightingale training travel
c- Nightingale high school
d- Nightingale nurse school
e- hiçbiri
Soru 15- Nightingale in çalışmalarına destek veren İngiliz kraliçesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- kraliçe Victoria
b- kraliçe elizabeth
c- kraliçe dorothea
d- hiçbiri
e-kraliçe sarah elizabeth
Soru 16- Nightingale in kitabinın adı nedir?
a- hemşirelik notları
b- hemşirelik yazınları
c- modern hemşirelik notları
d- hemşirelik tarihi
e- hemşirelikte etik
Soru 17- Nightingale in doğum tarihi olan ve hemşirelik günü olarak kabul edilen tarih hangisidir?
a-12 mayıs
b-13 ağustos
c-14 mart
d-12 nisan
e- hiç biri
Soru 18- Nightingale in eğitim gördüğü yer neresidir?
a- training school
b- amiral Bristol
c- hiç biri
d- karserswerth enstitüsü
e- saint Thomas hastanesi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Nightingale e verilen isimdir ?
a- floraransalı hemşire
b- lambalı kız kardeş
c- lambalı madam
d- hiç biri
e- lambalı leydi
Soru 20- Nightingale anısına 1956 da açılan okul hangisidir?
a- Florance Nightingale hemşire mektebi
b- Nightingale nurse okulları
c- Florance Nightingale hemşire vakıfları
d- hiçbiri
e- amiral Bristol hemşirelik okulu
Soru 21- Florance Nightingale hemşirelik yüksek okulu hangi yılda kurulmuştur?
a-1856
b-1860
c- hiçbiri
d-1851
e-1961

Toplam Soru Miktarı: 21