4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 12.ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri kullanırken gizlilik ve güvenligi saglamak için alınacak önlemlerden değildir?
A)-Virüs koruma programlarını güncellemek
B)-Ekran koruyucu kullanmak
C)-E-mail kullanırken bilgilerin yanlış iletilmemeli için önlem almak
D)-Şifre kullanmak
E)-Şifreleri kişilerle paylaşmak
Soru 2- Teknolojinin tanılamasında hangi özelliği yanlıştır
A)-Büyüklüğü
B)-Kullanabilirligi
C)-Uygulanabilirliği
D)-Etkinliği
E)-Güvenirliği
Soru 3- Teknoloji bakımın hangi aşamasında sıkça kullanılanılmaktadır
A)-Tanı koyucu
B)-Tedavi edici
C)-Önleyici
D)-Rehabilite edici
E)-Hepsi
Soru 4- Herhangi bir alet kullanmadan konuşma yoluyla veya ellerle uygulananlarda dahil,koruyucu be tedavi edici sağlık hizmeti üretmek,vermek amacıyla sağlıkla ilgili felsefe,sistem,düşünce,metot,uygulama ve tekniklerle,bazı teknikleri sağlık donatımı be ilaçlar yardımıyla uygulamaya imkan veren teknolojik uyarlamaların tümünü ifade eder; hangisi doğrudur
A)-Bilişim teknolojisi
B)-Hemşirelik bilişimi
C)-Sağlık teknolojisi
D)-Sağlık bilgisi
E)-Sağlık bilgi sistemi
Soru 5- Hemşirelik teknolojisi uygulama alanları nelerdir
A)-Sağlığı geliştirmek ,sürdürmek
B)-Hastalıktan korumak
C)-Hastalıkla başedebilmek
D)-Bireye yardım etmek
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte teknolojinin kullanıldığı alanlara örnek olan uygulamalardan değildir
A)-Kanıt temelli uygulamalar
B)-Uzaktan eğitimler
C)-Geleneksel bakım
D)-Elektronik hasta kaydı
E)-Hemşirelik eğitiminde kullanılan simülasyon
Soru 7- Sağlık teknolojisinin bakım verilen bireyleri koruyucu amaçla alınan önlemler nelerdir
A)-İnfüzyon pompa alarmları
B)-Çağrı sistemleri
C)-Siyah ,mavi,pembe kod sistemleri
D)-Ventilatör alarmları
E)-Hepsi
Soru 8- Sağlık teknolojisinin hemşireliğe yararları nelerdir
A)-Yasal belge oluşturmak
B)-Araştırmalara kaynak oluşturmak
C)-Uygulamaları kolaylaştırmak
D)-Bakım kalitesini artırmak
E)-Hepsi
Soru 9- Aşgıdakilerden hangisi bakım sisteminde teknolojiye ilişkin yaşanılan sorunlardan değildir
A)-Üretim
B)-Donanımı
C)-Değerlendirilmesi
D)-Etik ilkelere uygun kullanılmaması
E)-Az veya yanlış kullanımı
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların çözümünde öne çıkan ilkelerdir
A)-Yarar sağlama,zarar vermeme
B)-Otonomi
C)-Aydınlatılmış onam
D)-Sosyal adalet
E)-Hepsi
Soru 11- Sağlık bakım teknolojisi, sağlık bakım sisteminin hangi aşamasında yaygın olarak kullanılır
A)-Tanı koyucu
B)-Tedavi edici
C)-Önleyici
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 12- Teknoloji hemşirelere hangi yönlerden fayda sağlamaktadır
A)-Yanlış tedaviyi önleyebilmektedir
B)-Hastane enfeksiyonlarını önleyebilmektedir
C)-Basınç yaraları, düşmeler gibi pek çok tıbbi hatayı önleyebilmektedir
D)-Teknolojinin zaman ve kırtasiyecilik yükünü azaltmakta
E)-Hemşire için yasal belge oluşturmama
Soru 13- Kapsamlı bir teknoloji tanılamasında teknolojinin hangi yönleri önem kazanmamaktadır
A)-Güvenirliği
B)-Etik ve politik yönleri
C)-Maliyet/Ekonomik zarar
D)-Sosyal
E)-Yasal
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojisini kullanırken gizliliği, güvenliği sağlamak için alınabilecek önlemlerden değildir
A)-Virüs koruma programını güncellemek
B)-Güvenli bir şifre kullanmak
C)-Şifre ile korunan ekran koruyucular kullanmamak
D)-Şifreyi başkalarıyla paylaşmamak
E)- E- mail kullanırken bilgilerin yanlış kişiye iletilmesini engelleyecek önlemler almak
Soru 15- Bilişim teknolojileri hemşirelik bakım uygulamalarında en temek yararları hangileridir
A)-Bireyin bakım ve tedavisinin kayıt altına alınması
B)-Bireyin durumundaki değişimlerin izlenmesi
C)-Bakım sonuçların istatiksel olarak izlenmesi
D)-Sonuç değerlendirilerek diğer sağlık çalışanları ile paylaşılması
E)-Hepsi
Soru 16- Etik sorunların çözümünde etik ilkeler neler olmamalıdır
A)-Yarar sağlamama
B)-Zarar vermeme
C)-Otonomi
D)-Aydınlatılmış unam
E)-Sosyal adalet
Soru 17- Sağlık bakım sisteminde teknolojiye ilişkin yaşanılan sorunlar nelerdir
A)-Teknoloji üretimi
B)-Teknolojinin değerlendirilmesi
C)-Teknolojinin donanımı
D)-Teknoloji ve etik ilkeler
E)-Hepsi
Soru 18- Kapsamlı teknoloji tanılamasında teknolojinin hangi özelliği dikkate alınmaz
A)-Uygulanabilirliği
B)-Büyüklüğü küçüklüğü
C)-Güvenirliği
D)-Etkililiği
E)-Kullanılabilirliği
Soru 19- Hemşirelik teknolojilerinin amaçları nelerdir
A)-Sağlığı geliştirmek, sürdürmek
B)-Hastalıklardan korumak
C)-Kazalardan korumak
D)-Bakım verebilmek
E)-Hiçbiri
Soru 20- Dünya sağlık örgütü (Teknoloji) kavramını hangi anlamda ele alır
A)-Sağlık teknolojisi
B)-Hemşire teknolojisi
C)-İnsan teknolojisi
D)-Tele teknoloji
E)-Uzay teknolojisi
Soru 21- kapsamlı bir teknoloji değerlendirilmesinde teknolojinin bazı yönleri önem kazanmaktadır. Hangisi Bu önemli yönlerinden değildir
A)-Güvenirliği
B)-Sosyal yönü
C)-Etkinlik
D)-Sayısal yönü
E)-Yasal yönü
Soru 22- hangisi kişisel sağlık bilgilerini aktarırken, depolarken gizliliği güvenliği sağlamak için alınacak önlemlerden değildir
A)-güvenli şifre kullanmak ve şifreyi başkaları ile paylaşmamak
B)-Virüs koruma programının haftalık olarak güncellendiğinden emin olmak
C)-kişisel sağlık bilgilerini elektronik ortamda depolarken veri şifreleme teknolojisini kullanmak
D)-sağlık bilgilerinin aktarılmasında e-mail kullanıldığında gizlilik içeren bir ifade kullanmamak
E)-
Soru 23- hemşirelikte teknolojiden hangi alanlarında yararlanılır
A)-hemşirelik eğitimi
B)-hemşirelik uygulamaları
C)-yönetimi
D)-araştırmalarda
E)-hepsi
Soru 24- hemşireler teknolojiyi kullanarak hangi tıbbi hatayı önleyemez
A)-yanlış tedavi
B)-hastane enfeksiyonları
C)-hasta mahramiyeti
D)-basınç yaraları
E)-düşme
Soru 25- hangisi teknolojik gelişmelerin hemşireliğe yararlarından değildir
A)-hemşirelik uygulamalarını kolaylaştırma
B)-zaman ve kırtasiye yükünü azaltmama
C)-diğer sağlık ekip üyeleriyle iletişim sağlama
D)-hemşirelik araştırmalarına kaynak oluşturma
E)-
Soru 26- Hangisi sağlık bakım sisteminde teknolojiye ilişkin yaşanılan sorunlardan değildir
A)-teknolojinin faydaları
B)-teknoloji üretimi
C)-teknoloji donanımı
D)-teknolojinin değerlendirilmesi
E)-teknolojinin yanlış kullanımı
Soru 27- etik sorunların çözümünde etik ilkelere dayalı karar vermede hangisi etik ilkelerden değildir
A)-yarar sağlama
B)-teknoloji kullanımı
C)-zarar vermeme
D)-otonomi
E)-bilgilendirilmiş onam
Soru 28- teknolojik gelişimlerin hemşireliğe yansımaları nelerdir
A)-elektronik hasta kayıtları
B)-kanıt temelli uygulamalar
C)-Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı
D)-bilgisayar destekli uzaktan eğitim
E)-hepsi
Soru 29- tedaviyi sonlandırmak: yaşamı desteklemek amacıyla başlanmış olan, fakat artık ölüm sürecini uzattığı düşünülen tedavilerden vazgeçmek olarak tanımlanır
A)-dogru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 30- Barkod sistemi kullanılarak hazırlanan hasta bileklikleriyle yanlış tedavi uygulamaları önlenebilmektedir
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 31- en bilinen tedavi esirgeme örneği canlandırmama emridir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 31