4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 11.ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi etik kurulların görevleri arasında yer almaz
A)-Sınırlı kaynakların kullanımına yönelik önceliklerin saptanması ile ilgili ilkeleri belirleme
B)-Etik çatışma içeren sorunların çözümüne katkıda bulunmak
C)-Araştırma yaparak bilimsel bilgi üretmek
D)-Etik alanında danışmanlık yapmak
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı etik kurullarının alt kurullarından biridir
A)-Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurulları
B)-Yerel Etik Kurullar
C)-Danışmanlık Etik Kurulları
D)-Tıbbi/Klinik Araştırmalar Etik Kurulları
E)-
Soru 3- İlgili uğraş alanı uygulaması sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının saptandığı, tartışıldığı, bu sorunlara çözüm önerilerinin getirildiği örgütsel yapılardır. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisidir
A)-Etik
B)-Etik Kurul
C)-Deontoloji
D)-Ahlak
E)-
Soru 4- Türkiye’de araştırma etik kurulu anlamında ilk kurullar hangi yıl kurulmuştur
A)-1966
B)-1986
C)-1996
D)-1976
E)-
Soru 5- Aşağıdaki özelliklerden hangisi etik kurul sınıflandırmasına ait değildir
A)-Meslek üyelerine göre
B)-İşlevlerine göre
C)-Ulusal/uluslararası olmasına göre
D)-Çalışmalarına göre
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde etik kurullarda yer alması gereken kişi sayısıdır
A)-7/15
B)-3-9
C)-10-17
D)-1-6
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde etik kurulların görevleri değildir
A)-Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek
B)-Etik konusu ile ilgili tartışmaları halk arasında başlatmak
C)-Uluslararası alanda etkili olmak
D)-Etik konularda seminer ve eğitim danışmanlığı yapmak
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi üniversite etik kurullarından değildir
A)-Bilimsel araştırma ve inceleme kurulları
B)-Danışmanlık etik kurulları
C)-Merkezi etik kurulları
D)-Hastane etik kurulları
E)-
Soru 9- Araştırma ve sağlık hizmetlerinde Bioetik Merkezi hangi üniversitede kurulmuştur
A)-Boston Üni
B)-Tuskegee Üni
C)-Cambridge Üni
D)-
E)-
Soru 10- Hastane etik kurallarının temelini oluşturacak Katolik sağlık merkezinde Tıp Ahlak Kurulu ne zaman açılmıştır
A)-1971
B)-1980
C)-1991
D)-1981
E)-
Soru 11- Bugünkü anlamda ilk etik kurulu kaç yılında oluşturulmuştur
A)-1983
B)-1993
C)-1982
D)-1994
E)-
Soru 12- Türkiye’deki ilk Araştırma Etik Kurulu aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur
A)-Hacettepe Üniversitesi
B)-İstanbul Üniversitesi
C)-Gazi Üniversitesi
D)-Erzurum Üniversitesi
E)-Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Soru 13- Uluslararası standartlara uygun klinik araştırmalar yapmanın yasal temelleri ne zaman atılmıştır
A)-29 Ocak 1993
B)-20 Ocak 1991
C)-10 Ocak 1993
D)-29 Şubat 1993
E)-
Soru 14- Türkiye’de etik kurulunda en az kaç üye olmalıdır
A)-7
B)-8
C)-9
D)-11
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi etik kurulların yetki ve sorumluluklarından biri değildir
A)-Maskeli pazarlama taktiklerini önler
B)-Ciddi tersliklerden haberdar olur
C)-Yüksek normların oluşmasını sağlamaz
D)-Kamu oyununun endişesini azaltır
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Hastane etik kurulunun alt kurullarından biri değildir
A)-Biyomedikal Etik Kurul
B)-Cerrahi Etik Kurul
C)-Hemşirelik Etik Kurul
D)-Eczane Etik Kurul
E)-
Soru 17- New Jersey Hastane etik kurulları hangi tarihte oluşturuldu
A)-1980
B)-1969
C)-1992
D)-1976
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi etik kurulların bulundukları kuruma göre sınıflandırılmasıdır
A)-Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu
B)-Cerrahi Etik Kurulu
C)-Hemşirelik Etik Kurulu
D)-Araştırma Etik Kurulu
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Etik Kurulundan birisidir
A)-Merkezi Etik Kurulu
B)-Tıbbi Klinik Etik Kurulu
C)-Danışmanlık Etik Kurulu
D)-Hastane Etik Kurulu
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarihindeki etik kurullarından değildir
A)-Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
B)-Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
C)-Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
D)-Nürnberg Kanunları
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20