4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 1.KONU

Soru 1- 1) İlkçağlarda bazı hastalıkların tedavisinde sınama ,deneme ve gözlem yolu kullanılmıştır.Bu tedavi şeklinde Bitkisel ve hayvansal kökenli maddelerden faydalanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaya verilen isimdir.
a)deneysel çalışmalar
b)endemik uygulamalar
c)tecrit uygulamaları
d)şifacılık
e)folklorik uygulamalar
Soru 2- 2)yunan tarihinde tapınaklardaki hastalara yardım eden ve ilgilen tanrıça kimdir?
a)hygeia
b)kleopatra
c)zeus
d)eros
e)medusa
Soru 3- 3)hipokrat hangi durumlarda hastalıkların oluşabileceğini gözlemlemiş vebu konuda akıl yürütmüştür?
a)toplumsal olaylarda
b)sosyolojik olgularda
c)doğal kanunlara aykırı davranışlarda
d)sel ve afet gibi durumlarda
e)mezhepler çatışmasında
Soru 4- 4)ilk çağ döneminde hasta bakımında daha çok erkekler görev almıştır.bu eğitimler nasıl gerçekleşmiştir?
a)birebir eğitim
b)formal eğitim
c)informal eğitim
d)askeri eğitim
e)usta-çırak eğitimi
Soru 5- 5)asil ve zengin romalı kadınların hastaların bakımı ve yardımı ile hemşireliğin temeli oluşturduğunu ileri süren din hangisidir?
a)islamiyet
b)müsevilik
c)hırıstiyanlık
d)katolikler
e)protestanlar
Soru 6- 6)ilkçağda örgütlü olarak halk sağlığı ve ziyaretçi hemşirelik hizmeti veren erkeklere dekon ,kadınlara dekones denilmektedir.halk sağlığında ilk hemşirelik örgütünü kuran dekones aşağıdakilerden hangisidir?
a)phoebe
b)lindberg
c)florence nightingale
d)fabiola
e)marcella
Soru 7- 7)Bulaşıcı hastalıkların yayılımı,izolasyonu,bildirimi ve temizlik kuralları gibi konulardan hangi kutsal kitapta yer verilmiştir?
a)incil
b)tevrat
c)kur,an
d)zebur
e)hiçbiri
Soru 8- 8) damardan kan alma,vantuz,protez organ kullanımı ve ebeliğin önem verildiği hangi dinde görülmektedir?
a)musevilik
b)hırıstiyanlık
c)katolikler
d)protestanlar
e)müslümanlar
Soru 9- 9)Orta çağda hasta bakımı ,tıp ve etik anlayışının gerilemesinin nedeni nedir?
a)inanç değişimi ve dini baskılar
b)doğa olayları
c)savaşlar
d)salgın hastalıklar
e)toplumsal olaylar
Soru 10- 10) orta çağda etik anlayışa sınırlama gelmesine sebep nedir?
10) a)kiliseler
b)camiler
c)asil ve zengin ileler
d)dekonlar
e)dekonesler
Soru 11- 11) Orta çağda hemşirelği olumsuz etkileyen olaylar olmuştur.aşağıda verilenlerden hangisi bu olaylardan biri değildir?
a)politik ve ekonomik kargaşalar
b)kilisenin manastır üzerindeki etkisi
c)katolik klsesine karşı protestanlığın doğuşu
d)haçlı seferleri
e)din adamlarına karşı güvenin azalması
Soru 12- 12)Yeni çağda hemşireliğin yeniden doğuşuna sebep olan olaylar sıralanmıştır.hangisi bunlardan biri değildir?
a)endüstri devrimi,tıp ve hastanelerin gelişimi
b)yeni düşünce sistemi
c)makine çağı
d)dekon ve dekonesler
e)kadın hakları hareketi ve hemşirelikte reform hareketleri
Soru 13- 13)Yeni çağda örgün hemşirelik eğitiminin başlaması nasıl olmuştur?
a)St.Thomas hemşirelik okulu ile
b)yeni düşünce sistemi ile
c)zengin kadınların katılımı ile
d)kadın hakları hareketi ile
e)hastane yönetiminin kadınlara bırakılması ile
Soru 14- 14)florence nightingale nin hemşirelik okuluna kabul ettiği öğrencilerde aradığı niteliklerden olmayan hangisidir?
a)disipli ve doruluk
b)itaat
c)erdemlilik,insan ve vatan sevgisi
d)inanç,ağırbaşlılık
e)cesaret
Soru 15- 15) yakın çağda hemşireliğe duyulan gereksinim hangi toplumsal olay sonucunda ortaya çıkmıştır? a)kırım savaşı
a)kırım savaşı
b)trablusgarp savaşı
c)ikinci dünya savaşı
d)balkan savaşı
e)kurtuluş savaşı
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Rönesans ve reform hareketleri hemşireliği desteklemiştir.
b-Rönesans bilimsel ve zihinsel yeniden doğuştur.
c-Reform dini bir harekettir.
d-Hemşirelik kara dönemi ortaçağdadır.

Soru 17- Hemşirelikte kara dönemle ilgili hangisi yanlıştır?
a-Hemşireler hastaneden çıkarıldı.
b-Hasta bakımı yasaklandı.
c-Hemşireler büyücülükle suçlandı ve öldürüldü.
d-Tıp manastırdan ayrılıp üniversiteye geçti, eğitim sistemi ve bakım geriledi.

Soru 18- Hemşirelik bakım işlevleriyle değil bakım felsefesiyle ayırt edilebilir diyen kimdir?
a-Fry
b-Watson
c-Curtin
d-Godow

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Hemşirelik ilk araştırma dergisi Nursing Research dir.
b-İlk hemşirelik tanımını ANA 1955 te yaptı.
c-Hemşirelik sürecini ilk kez Lydia HALL 1955 te kullandı.
d-İlk kez üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi 1924 yılında YALE Üniversitesinde başlamıştır.

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-İlk hemşirelik yüksek okulu 1955 te Ege Üniversitesinde başlamıştır.
b-Modern hemşireliğin temeli Trablusgarp savaşında atılmıştır.
c-Örgün eğitim veren ilk hemşirelik okulu Kızılay Hemşirelik Okuludur
d-Hemşirelikte ilk yüksek lisans ve doktora eğitimi Hacettepe Üniversitesi ile başlamıştır.

Soru 21- Asağıdakilerden hangisi tıpta musevilerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
a)Damardan kan alma vantuz gibi girişimlerde bulunmuşlardır.
b)Protez olarak kullanılan yapay organlar yapmışlardır.
c)Hasta bakımında dekon ve dekones isimleriyle ilk örgütü kurmuşlardır.
d)Bulaşıcı hastalıklarının ihbarını zorunlu kılmışlardır.

Soru 22- İlk insanın içinde olduğu doğanın tüm varlıklarin dış oluşum ve görünüşlerinin yanısıra içsel bir oluşuma sahip olduğu inanışın adı nedir?
a)Demonizm
b)Feodalizm
c)Anizm
d)Skolastizm

Soru 23- Hıristiyanlıkta dekonesler içinde halk saglığında ilk hemşirelik örgütünü kim kurmuştur?
a)Marcella
b)Paula
c)Phoebe
d)Fabiola

Soru 24- Ortaçagda hıristiyan askerlerin bulundugu hangi şövalyeler hemşirelik yapmışlardir?
a)St.jeanşövalyeleri
b)Tötan şövalyeleri
c)Aziz Lazarus şö.
d)Hepsi

Soru 25- Hangisi Hayırsever Hemşirelik Örgütü nü kuran ve eşitlik fikrini destekleyen kadın yazardır?
a)Gadow
b)Watson
c)Curtin
d)Elizabeth Fry.

Soru 26- Cumhuriyetin kuruluşundan sonra açılan ilk örgün hemşirelik okulu hangisidir?
a)Tevfik Sağlam Hemşirelik Okulu
b)Amiral Bristol Lisesi
c)Kızılay Hemşirelik Okulu
d)Askeri Hemsirelik Okulu

Soru 27- Aşağ. hangisi cumhuriyet sonrası dönemden dogru bir bilgi değildir?
a)Üniversite düzeyinde ilk 1955 yılinda Ege üniv. Hemsirelik Yüksek Okulu açılmıştır.
b)1964 yilında 6283 sayılı hemşirelik kanunu yürürlüge girmistir
c)Yüksek lisans ve doktoro proğramları Hacettepe üniv.Hemşirelik Yüksek okulunda başlamıştır
d)1949 yılında Türk Hemşireler Derneğinin asil üyeliği onaylanmıştır

Soru 28- Türk Hemşireler Derneği Saglik bakanlığı ve Anadolu Üniv.işbirliğinde başlatılan Açık öğretim önlisans programında prof.ve Doç.dr Kamerya Babadağ ın yazdıği kitabın adı nedir?
a)Hemşirelikte Etik
b)Hemşirelikte Felsefi Yaklaşım
c)Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
d)Hemşirelikte Bakım

Soru 29- Elizabeth Fry Hayırsever Hemşirelik Örgütü ve Florence N.in st.Thomas Hastanesi nde hemşirelik okulunu kurması hangi çagda gerçekleşmiştir?
a)İlk çağ
b)Orta cağ
c)Yeni çağ
d)Yakın çağ

Soru 30- Aşağ.hangisi Hemşirelik bakım işleriyle değil,bakım felsefesi ile ayırt edilebilir ve edilmelidir görüşünün sahibidir?
a)Gadow
b)Curtin
c)E. Fry
d)Florance N.


Toplam Soru Miktarı: 30