4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ VİZE 2019

Soru 1- İlkel toplumlarda kullanılmayan eğitim hangisidir
A)-Formal eğitim
B)-İnformal eğitim
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Ülkemizde ilk doktora eğitimi hangi üniversitede başlamıştır
A)-Hacettepe üniversitesi
B)-Ege üniversitesi
C)-İstanbul üniversitesi
D)-Amiral Bristol üniversitesi
E)-
Soru 3- Hemşirelik eğitiminin tarihsel süreci açısından 1968 yılının önemi nedir
A)-Lise düzeyinde eğitimin başlangıcı
B)-Önlisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
C)-Lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
D)-Yüksek lisans düzeyinde eğitimin başlangıcı
E)-Doktora düzeyinde eğitimin başlangıcı
Soru 4- Hangisi felsefe ile bilim arasındaki benzerliği ifade eder
A)-Yaşama bir vaziyet almaktır
B)-Bilimsel süreç kullanılır , sonunda bilgi elde edilir
C)-Bilgide şüphe etmek esastır
D)-Bildiklerimiz esas alınarak gerçek bilgiye ulaşılır
E)-Yanıtlardan ziyade sorular önemlidir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Eğitim ders programının alt ögesidir
B)-Ders programı öğretimin alt ögesidir
C)-Öğretim eğitim programının alt ögesidir
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi,öğrenmenin dışsal süreçlerle/etkenlerle gerçekleştiğini (DEVİMSEL) ,öğrenmede önemli olan faktörlerin çevre olduğunu öne süren kuramdır
A)-Çoklu zeka kuramı
B)-Bilişsel öğrenme kuramı
C)-Hümanistik öğrenme kuramı
D)-Davranışçı öğrenme kuramı
E)-Bilgi işlem kuramı
Soru 7- Öğrencinin öğrenme stilini belirlemek için hangisi sorulur
A)-Nasıl öğrenmek istiyor
B)-Niçin öğrenmek istiyor
C)-Nerede öğrenmek istiyor
D)-Ne zaman öğrenmek istiyor
E)-
Soru 8- Plan yaparken gerek olmayan hangisidir
A)-Eğitimcinin performansı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Hangisi eğitim için söylenemez
A)-Dinamik bir süreçtir
B)-Belli bir zaman sınırı gerektirir
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Titus a göre yaşamın anlamını oluşturan (değer,inanç gibi) kişinin davranış ve çevresiyle etkileşimi sonucu yaşantı ürünü,kalıcı izli davranış değişikliği hangisidir
A)-Eğitim
B)-Öğrenim
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Sınıfta parmak kaldırdığı halde söz hakkı verilmemesi üzerine parmak kaldırmayı bırakan öğrenci hangi öğrenme yöntemini kullanmıştır
A)-Gözlem ve model alma
B)-Edimsel koşullanma
C)-Klasik koşullanma
D)-Davranışçı öğrenme kuramı
E)-
Soru 12- Hangisi demografik değişimlerin hemşireliğe etkilerindendir 1-Kronik hastalıklar 2-Yaşın uzaması 3-Sağlık bilgisi yüksek bireyler
A)-1-2-5
B)-1-2-3
C)-4-5-1
D)-
E)-
Soru 13- Bilgi yada eğitimin temel unsuru hangisidir
A)-Öğrenenin kişisel ilgi alanlarını bilmek
B)-Bireyin kendisi
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hangisi hemşirelikte küreselleşmeyi etkileyen unsurlardan değildir
A)-Teknoloji patlaması
B)-Sağlık bilişiminin gelişmesi
C)-Yerli yatırımlar
D)-Demografik değişiklikler
E)-Sağlık politikaları
Soru 15- Hangisi hemşireliğin gelişimini etkileyen temel faktörlerden değildir
A)-Demografik değişiklikler
B)-Mesleki dinamikler
C)-Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
D)-Küreselleşme
E)-
Soru 16- Etnik
A)-Kültürel miras
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hemşire eğitim programı hazırlanırken kimin fikri alınmaz
A)-Din görevlisi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Eğitimde gerekli olmayan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Zaman
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 18