4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ VİZE 2018

Soru 1- Hemşirelik eğitiminde 1920 yılı neyi hatırlatmaktadır
A)-ilk hemşirelik eğitimi lise düzeyinde başlamıştır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hemşirelik eğitimi ilk defa fakülte düzeyinde hangi yılda başlamıştır
A)-2001
B)-2011
C)-2013
D)-2014
E)-
Soru 3- Hemşirelik eğitiminde Lisans düzeyinde eğitime ne zaman başlanmıştır
A)-1955
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Öğrenme gerek simini değerlendirilirken amacımız değildir
A)-Üretimi artırmak ve geliştirme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- (Ülkenin politik felsefesini yansıtır, tüm alt sistemlerin (eğitim, ekonomi, politika) yol göstericisidir) hangi hedef çeşididir
A)-durumsal hedef
B)-yakın hedef
C)-Uzak hedef
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi gelecekte yaşanabilecek teknolojik değişimlerden değildir
A)-yapay zeka
B)-tepe göz
C)-Simülasyonlar
D)-sensor yazılımları
E)-Robotlar
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alanla ilgili hedeflerdendir
A)-Örgütleme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Felsefe ve bilim arasındaki benzerliği ifade eder
A)-bilimsel süreç kullanılır sonunda bilgi ele edilir
B)-bilgiden şüphe etmek esastır
C)-gerçeğe bilimsel yöntem kullanarak ulaşmaya çalışır
D)-bildiklerimiz esas alınarak gerçek bilgiye ulaşılır
E)-yanıtlardan ziyade sorular önemlidir
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Eğitim ders programının alt öğesidir
B)-ders programı eğitimin alt öğesidir
C)-öğretim eğitim programının alt öğesidir
D)-
E)-
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz
A)-bireyin topluma uyumunun sağlamak
B)-bilinçli tüketici olmasını sağlamak
C)-bedensel, zihinsel sosyal alanda gelişmesi
D)-sorumlu vatandaş olmasını sağlamak
E)-farklı kültürlere uyumunu sağlar
Soru 11- Eğitimci öğrenci hemşirelere IV enjeksiyon uygulaması ile ilgili video izletiyor. Uygulamayı pekiştirmek için ara ara bunu yapıyor. Bu uygulama hangi öğrenme şeklidir
A)-Gözlem yoluyla öğrenme
B)-bilgi işlem
C)-klasik koşullanma
D)-bilişsel kuram
E)-edinsel
Soru 12- İstenen durum ile var olan durum arasındaki fark neyi ifade eder
A)-Eğitim gereksinimi
B)-eğitim stratejisi
C)-Eğitim hedefi
D)-
E)-
Soru 13- Küreselleşmeyi hızlandıran önemli unsurlar nelerdir? 1. Bilgi ve Ulaşım teknolojileri II. Uluslararası ticari ağlar III. Yabancı dil hakimiyeti IV. Yerli yatırımlar V. İnternet yayılımı Not: bu soruda (Yerli yatırımlar) olumsuz oluğu için diğerleri doğru. Şıkların dördünde IV var sadece birinde yok )
A)-I-II-IV
B)-I-III-IV-V
C)-II-III-IV
D)-III-IV-V
E)-I-II-III.
Soru 14- Hangisi (edinsel)yönlendirilmiş öğrenmedir
A)-sınıf içinde öğretmenin çocuğu yönlendirmesi ile el kaldırma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hemşirelik becerileri eğerlendirilirken hangisi objektif bir bilgidir
A)-hemşirenin bakım planı kayıtları
B)-gözlem
C)-Diğer ekip üyeleri ile görüşme
D)-Hasta ile görüşme
E)-
Soru 16- iyinin doğrunun güzelin evrenselliğini değerlerin mutlak değişmez oluğu savunan bir eğitimci hangi felsefe akımı savunur
A)-idealizm
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- insancıl değerlere temellenen bireyin bilişsel ve duyuşsal yeteneklerinin gelişilmesinin önemli olduğu sonucu felsefe akımı hangisidir? ( üç adet madde sıralanmıştı)
A)-Existentializm
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi öğrenmenin dışsal süreçlerle/etkenlerle gerçekleştiğini, öğrenmede önemli olan faktörün çevre oluğunu öne süren kuram hangisidir
A)-Çoklu zeka kuramı
B)-Bilişsel öğrenme kuramı
C)-Davranışçı öğrenme kuramı
D)-Hümanistik öğrenme kuramına
E)-Bilgi işlem kuramı
Soru 19- dıştan alınan uyarıların algılanması önemli bilgilerin karşılaştırılması yeni bilgilerin oluşturulması, belleğe depolanması hangi kuramdır
A)-Bilişsel öğrenme kuramı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Yeni kuşaktaki bireylere kültürel mirası aktararak onları topluma hazırlamayı savunan felsefi akım hangisidir
A)-realizm
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20