4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ VİZE 2017

Soru 1- Ülkemizde doktora eğitimi ilk olarak hangi üniversitede başlamıştır
A)-Hacettepe Üniversitesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hemşirelik eğitim programlarını değerlendirme ve akreditasyon işlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır
A)-HEPDAK
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Kişinin yaşantısı ve çevresi ile etkileşimi sonucu kalıcı davranış kazanması ve istendik davranış değişikliği oluşmasına ne denir
A)-Eğitim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Yetişkin öğrenmede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Eğitimci kontrollü bir yaklaşım sergilenmesini ister
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- I.Demografik yapı II.Teknolojik gelişmeler III. Bakım maliyetinde artma IV. Bilimsel araştırmalarda artış Yukarıdakilerden hangileri Hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörlerdendir
A)--I,II,IV
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- (Ülkenin politik felsefesini yansıtır, tüm alt sistemlerin (eğitim, ekonomi, politika) yol göstericisidir) hangi hedef çeşididir
A)-Uzak hedef
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Sağlık eğitiminde en önemli veri kaynağı hangisidir
A)-Bilgi kaynağı bireydir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hedefle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Hedef ifadesi öğretenin davranışını gösterecek
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Bireyin kazandığı becerileri değişik bir durumda kolayca uygulaması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Duruma uydurma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Bağışıklama konulu yapılacak olan eğitimde aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazlardan değildir
A)-Aşı keşif tarihi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programı planlamanın öğelerinden değildir
A)-Okul
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme gereksinimlerinin değerlendirme amaçlarından değildir
A)-Öğrenenin kişisel ilgi alanlarını belirlemek
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alanla ilgili hedeflerdendir
A)-Örgütleme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörlerden değildir
A)-Siyasal düzenin değişmesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Neden, niçin, nasıl, nerede, kim soruları hangi aşamada kullanılır
A)-Planlama aşaması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Yeni kuşaktaki bireylere kültürel mirası aktararak onları topluma hazırlamayı savunan felsefi akım hangisidir
A)-Realizm
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi devimsel beceriler için kullanılan öğrenme kuramıdır
A)-Gözlem ve model alma (Davranşçı öğrenme kuramı)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Bevis’in hemşirelik eğitim felsefesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Hümanistik Excistentializm (Şıklarda ikisi bir arada yoktu)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Eğitimci öğrenci hemşirelere IV enjeksiyon uygulaması ile ilgili video izletiyor. Uygulamayı pekiştirmek için ara ara bunu yapıyor. Bu uygulama hangi öğrenme şeklidir
A)-Gözlem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Çağdaş hemşirelik felsefesinde pragmatizmin yansıması için aşağıdakilerden hangileri doğrudur
A)-Maddeli soru
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20