4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ FİNAL SORULARI 2019

Soru 1- Günümüzde eğitim öğretim programlarında en sık kullanılan materyal hangisidir?
A)-Slaytlar
B)-Yazılım
C)-Afiş‐Poster
D)-Yazılı kaynaklar
E)-Resim‐Grafik
Soru 2- . Hemşire hastasına kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını göstermiş daha sonra hastasına yaptırarak nasıl yaptığını da izletmiştir.Hemşirenin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)- Örnek‐olay
B)-Demonstrasyon
C)-Tartışma
D)- Düz anlatım
E)- Sorun çözme
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin öğrenme‐öğretme süreçlerine katkılarından birisi değildir?
A)-Öğrencilerin dikkatini canlı tutması
B)-Anlaşılması zor kavramları anlaşılır kılması
C)-Somut olan kavramların soyutlaştırılmasını sağlama
D)- Öğrencileri derse karşı güdülemesi
E)-Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi
Soru 4- Hemşire öğretim yöntemini kullanırken dikkat etmesi gereken özelliklerden hangisi yer almaz ?
A)- Öğretimin etkili olmasında hastanın istek duyması önemlidir
B)-) Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır
C)- Hastada mümkün olduğu kadar düşünmeyi uyarmalıdır
D)-Hastanın soru sormasını desteklemelidir
E)- Hastanın öğrenmesi için hastayı zorlamalıdır
Soru 5- Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması hangisidir?
A)-Hemşirelik tanısı
B)-Uygulama
C)-Değerlendirme
D)-Veri toplama
E)-Planlama
Soru 6- Hastanın , hemşirenin ilacını verdiği sırada ilacın yan etkilerini sorması ve hemşirenin kısaca bilgi vermesi hangi eğitim türü ile açıklanabilir?
A)- İnformal eğitim
B)-Yaygın eğitim
C)-Formal eğitim
D)-Örgün eğitim
E)-izmetiçi eğitim
Soru 7- Hedefe dayalı eğitimin değerlendirilmesinde merkezdeki kişi kimdi?
A)-Hemşire
B)-Hasta
C)-Refakatçi
D)-Hasta yakını
E)-Kurum
Soru 8- Hasta eğitiminde eğitim materyallerinin kullanılmasının temel amacı nedir?
A)-Etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak
B)-Zaman tasarrufu sağlamak
C)-Dersi daha ilgi çekici hale getirmek
D)-Sınıfta iletişimi artırmak
E)-Bilgi ve becerileri geliştirmek
Soru 9- Hasta eğitiminin üçüncü aşaması hangisidir?
A)-Değerlendirme
B)-Veri toplama
C)-Uygulama
D)-Planlama
E)-Hiçbiri
Soru 10- Planlanmış olan eğitim etkinliklerinin hasta ve ailesinin öğrenmesini sağlamak amacıyla işe koşulan tüm işlevler kapsar" ifadesi aşağıdakilerden hangi aşamadır
A)-Planlama
B)-Uygulama
C)-Değerlendirme
D)-Tanılama
E)- Veri toplama
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hastalığa adaptasyon / uyum süreci aşamalarından hangisi hasta eğitimi açısından en uygun aşamadır?
A)-Kabul
B)-Öfke
C)-Pazarlık
D)-Depresyon
E)-İnkar
Soru 12- Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi devimsel becerilerin öğrenilmesinde öncelikli olarak kullanılır?
A)-Hümanistik yaklaşım
B)-Davranışçı yaklaşım
C)- Bireysel yaklaşım
D)- İletişim yaklaşımı
E)-Nörofizyolojik yaklaşım
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde değerlendirme yöntemlerinden değildir?
A)-Gözlem
B)-Görüşme
C)-Yazılı değerlendirme
D)-Sözlü değerlendirme
E)- Bağıl değerlendirme
Soru 14- Oyun çocukluğu döneminde bir hastanın eğitiminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)- Anlamayı kolaylaştırmaya önem verilir
B)- Resimli kitaplar kullanılır
C)- Kullanılacak malzemeye dokunma fırsatı verilir
D)- Eğitimde oyun yolu seçilir
E)-Eğitim yapılırken uzun cümleler kullanılır
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme alanlarına yönelik hedeflerin özelliklerinden değildir?
A)- Basitten karmaşığa doğru
B)- Kolaydan zora doğru
C)-Soyuttan somuta doğru
D)-Aşamalı olması
E)- Birbirinin önkoşulu olması
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
A)- Sağlıklı / hasta birey ,aile ve toplumun bakımın kalitesini yükseltmek
B)- Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak
C)- Sağlıklı / hasta birey , aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak
D)- Sağlıklı / hasta birey , aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
E)-Sağlıklı / hasta birey, aile ve topluman sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
Soru 17- Hasta eğitiminde niçin sorusu neyi belirtir?
A)-Hedef
B)-Yöntem
C)-Problem
D)-Uygulama planı
E)-Uygulama planı
Soru 18- Hemsirenin yatak başında, poliklinikte veya hastanın evinde bakım verirken en sık kullandığı öğretim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)- Bire‐Bir Öğretim
B)-Demonstrasyon
C)-Formal
D)-İnformal
E)-Özgün
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli eğitim için doğrudur?
A)-Hastanın vardiya saatine kadar ameliyat Yeri kuru ve temiz kalacak
B)-Ameliyattan sonra 3 gün icinde flebit oluşmayacak
C)- Taburcu olana kadar ateşi yükselmeyecek
D)-Vardiye değişimine kadar ağrısı olmayacak
E)-60 gun icinde sigarayi bırakacak
Soru 20- Hemsire diabet hastasi olan bireye önce yazili bir döküman veriyor hasta inceledikten sonra hemşire tartisma ortami oluşturarak hasta eğitiminde hangi yöntemi kullanmıştır?
A)- Örnek‐olay
B)-Demonstrasyon
C)-Tartışma
D)-Düz anlatım
E)- Sorun çözme

Toplam Soru Miktarı: 20