4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ FİNAL SORULARI 2018

Soru 1- İnsan aklı zihni boş bir levhadır ve dış dünyadan edindikleri bilgilerle anlamlandırmalarda bulunur görüşü hangi felsefi akımdır
A)-Realizm
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Eğitim ortamında istenmeyen davranışların değiştirilmesini amaçlayan bir eğitimci hangi yaklaşımı benimsemiştir
A)-Geleneksel yaklaşım
B)-Önlemsel yaklaşım
C)-Tepkisel yaklaşım
D)-Gelişimsel yaklaşım
E)-Bütünsel yaklaşım
Soru 3- Eğitimci ilk yardım dersinde trafik kazası geçirmiş kişilere yapılacak ilk yardımla ilgili teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki yanlış müdahaleleri önlemeyi ve doğru müdahale etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre eğitimci hangisini kullanarak Öğretim etkinliğini gerçekleştirmektedir
A)-Model
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Bağışıklama konulu yapılacak olan eğitimde aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazlardan değildir
A)-Soğuk zincir kuralları
B)-Aşı keşif tarihi
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Kişinin yaşantısı ve çevresi ile etkileşimi sonucu kalıcı davranış kazanması ve istendik davranış değişikliği oluşmasına ne denir
A)-Öğrenme
B)-Öğretme
C)-Eğitim
D)-
E)-
Soru 6- İlk hemşirelik fakültesi hangisidir
A)-İstanbul Üniversitesi F. Nightingale
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Sağlık eğitimi yaptığınızda öğrenmenin kalıcılığını artırmak için hangi yöntemi kullanırsınız
A)-Soru cevap
B)-Düz anlatım
C)-Grup Tartışma
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangileri Hemşirelik eğitimini etkileyen temel faktörlerdendir I. Sağlık Bakım sisteminden İİ. Mesleki dinamik III. Teknolojik gelişme IV. Sağlık Kuruluşu V. Demografik yapı
A)-I,II,III(Not. Bu soruya itiraz edilmiş)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin özellikleri arasında yer alır
A)-Sağlık eğitimi, yetişkin eğitimidir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin özellikleri arasında yer almaz
A)-Sağlık eğitimi, insanı tüm boyutlarıyla ele alır
B)-Sağlık eğitimi, zorunlu bir eğitimdir
C)-Sağlık eğitimi, insanların duygularını ifade etmelerine yardımcı olur
D)-Sağlık eğitimi, yaşam biçimlerini değiştirmeyi amaçlar
E)-Sağlık eğitimi, yetişkin eğitimidir
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminde entegrasyonun yararlarından değildir
A)-Sorunlara tek yönlü bakmayı sağlar
B)-Analiz, sentez yeteneğini geliştirir
C)-Sinerjik bir etkiyle üretkenliği arttırır
D)-Ekip çalışmasını kolaylaştırır
E)-Tekrarları önler
Soru 12- Klinik öğretimin istenilen amaca ulaşması için sahip olması gereken temel özellikler arasında yer almaz
A)-Amaçlara yönelik kritik davranışlar çok iyi belirlenmeli
B)-Kuramsal temeli iyi olmalı
C)-Uygulama alanının felsefesi okulun felsefesi ile tutarlı olmalı
D)-Öğrencilerin hepsinin aynı özelliklere sahip olduğu düşünülerek düzenlenmeli
E)-Klinik öğretim esnek yapıda olmalı
Soru 13- 60 kişilik gruba kolostomi bakımı yapılması eğitiminde hangi yöntemle değerlendirilir
A)-gösterip yapma
B)-beyin fırtınası
C)-Kuram haritası
D)-
E)-
Soru 14- Hizmet içi eğitimin amaçlarından değildir
A)-Eğitimcinin değerlendirilmesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamını etkileyen çevresel faktörlerden biridir
A)-- Ulaşılabilirlik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Öğrenci hemşiresinin Empati yapabilmesi için uygulanan yöntem
A)-düz anlatım
B)-rol yapma
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Yazılı sınav yönteminin yararları nedir
A)-Puanlama güvenliği oldukça yüksektir
B)-Soru hazırlamak için yeterli zaman olmaması
C)-kapsam geçerliliği yüksek
D)-hazırlaması kolay
E)-
Soru 18- Yetişkin eğitim yaklaşımına göre yetişkinin özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)-Eğitimde deneyimlerini paylaşmak ister
B)-öğrendiklerini hemen uygulamak ister
C)-Eğitim gereksinimlerine cevap verilmesini ister
D)-eğitim sürecine aktif katılmak ister
E)-Eğitimci kontrollü bir yaklaşım sergilenmesini ister
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin kullanım faydalarıdır.
A)-Eğitim ortamında, eğitim materyalleri denenmiş olur
B)-Öğrenmeyi kalıcı hale getirir
C)-Materyallerin etkinliğini test etmek
D)-
E)-
Soru 20- eğitim planı yararlarından değildir
A)-eğitimcinin kendi performansını değerlendirmesi
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20