4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ FİNAL SORULARI 2017

Soru 1- Eğitimci sınıf içinde gözlemlediği öğrenci davranışlarından olumlu olanlarını sergileyen öğrencilerin diğer öğrencilere alkışlatmaktadır. Bu şekilde söz konusu davranışların diğer öğrencilerce de sergilenme olasılığının artacağı varsayımıyla hareket ettiğini ifade etmektedir. Hangi öğrenme kuramı çerçevesinde davranmaktadır
A)-Edimsel Model (Gözlem modeli)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Bir Eğitimci olarak klinik uygulamada öğrencinizin bir uygulamayı yapmak istemediğini fark ettiğinizde davranışınız hangisi olmalıdır?
A)-Öğrenci ile bireysel olarak yalnız görüşülür
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi klinik öğretimde yaşantı yoluyla öğrenme yaklaşımında bir eğitimcinin dikkat etmesi gereken noktalar arasında yer almaz
A)-Eğitimcinin istediği şekilde yürütme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- İnsan aklı zihni boş bir levhadır ve dış dünyadan edindikleri bilgilerle anlamlandırmalarda bulunur görüşü hangi felsefi akımdır
A)-Realizm
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Altı şapkalı düşünme tekniği kullanırken klinikte vardiya değişimi ile ilgili bir sorunu çözmek için yenilikçi çözüm önerileri getiren şapka hangisidir
A)-Yeşil şapka (Yenilikçi)
B)-Sarı şapka (İyimser)
C)-Beyaz şapka (Tarafsız)
D)-Mavi şapka (Serikanlı)
E)-Kırmızı şapka (Duygusal)
Soru 6- Eğitim ortamında istenmeyen davranışların değiştirilmesini amaçlayan bir eğitimci hangi yaklaşımı benimsemiştir
A)-Önlemsel yaklaşım
B)-Geleneksel yaklaşım
C)-Tepkisel yaklaşım
D)-Bütünsel yaklaşım
E)-Gelişimsel yaklaşım
Soru 7- Yeni tanı konulmuş ve insülin başlanmış bir diyabet hastasının öğrenim gereksinimleri sıralamasında hangisi son sıradadır
A)-Diyabetin nedenleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Eğitimci ilk yardım dersinde trafik kazası geçirmiş kişilere yapılacak ilk yardımla ilgili teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki yanlış müdahaleleri önlemeyi ve doğru müdahale etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre eğitimci hangisini kullanarak Öğretim etkinliğini gerçekleştirmektedir
A)-Model
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- İ. Bilgi ve Ulaşım teknolojileri II. Uluslararası ticari ağlar III. Yabancı dil hâkimiyeti IV. Yerli yatırımlar V. İnternet yayılımı Hangileri küreselleşmeyi hızlandıran unsurlar arasındadır
A)-I-II-III-V
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hangisi birincil sağlık eğitimine örnektir
A)-Stresle başa çıkma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hangisi ölçme sonuçlarına bütünüyle karışması önlenemez hata türüdür
A)-Sabit Hata
B)-Tesadüfi hata
C)-Görünmez hata
D)-Sistematik Hata
E)-Aralıklı hata
Soru 12- Hangisi tartışma yönteminin sınırlılıklarından değildir
A)-Özellikle bilimsel veriler, sayısal konular gibi konularda kullanmak uygundur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Sağlık eğitimi yaptığınızda öğrenmenin kalıcılığını artırmak için hangi yöntemi kullanırsınız
A)-Grup Tartışma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- İ. Öğrencinin özellikleri II. Eğitimcinin özellikleri III. Eğitim ortamı IV. Kurumun felsefesi Öğretim araç ve gereçlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken temel özelliklerdendir
A)--I-II-III
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hangisi hizmet içi eğitimin kuruma sağladığı yararı en iyi şekilde açıklar
A)-Kaliteli hasta bakımı ve maliyetin azalması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi belli bir yaş grubuna ve aynı düzeydeki bireylere belli amaçlar doğrultusunda yapılan eğitimi açıklayan kavramdır
A)-Örgün
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi ülkemizde kurulan ve çok değerli hemşire liderler yetiştiren hemşirelik okullarındandır?
A)-Amiral Bristol
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamını etkileyen çevresel faktörlerden biridir
A)-Ulaşılabilirlik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Öğretim sonucu elde edilen çıktının davranış sonucu hangisidir
A)-Ürün? Performans
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hangisi eğitimde yapılan ölçme değerlendirmenin temel amacıdır
A)-Öğrenmelerin izlenmesi
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20