4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ BÜTÜNLEME SORULARI 2017

Soru 1- Hangisi öğrenci hemşiresinin Empati yapabilmesi için uygulanan yöntemdir
A)-Rol yapma
B)-Düz anlatım
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Gıdalarla ilgili reklamlar nasıl olmalıdır
A)-Anlaşılır ve ilgi çekici olmalı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- İnsancıl değerlere temellenen , bireyin bilişsel ve duyuşsal yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu savunan felsefi akım hangisidir
A)-Realizm
B)-İdealizm
C)-Existentializm
D)-Pragmatizm
E)-Hümanizm
Soru 4- Öğrenenin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun eğitim gerçekleştirmek isteyen bir eğitimci hangi yaklaşımı benimsemiştir
A)-Gelişimsel yaklaşım
B)-Bütünsel yaklaşım
C)-Önleyici yaklaşım
D)-Tepkisel yaklaşım
E)-Geleneksel yaklaşım
Soru 5- Öğrenme , bilginin zihinsel süreçlerle işlenmesi , anlamlandırılmasıdır şeklinde tanımlayan öğrenme kuramı hangisidir
A)-Gözlem yoluyla öğrenme
B)-Klasik koşullanma kuramı
C)-Bilişsel öğrenme kuramı
D)-Bilgi işlem kuramı
E)-Edimsel koşullanma kuramı
Soru 6- Öğrencinin üst düzey yeteneğinin denemesi için uygulanan yöntem hangisidir
A)-Sözlü sınav
B)-Yazılı sınav
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Florence Nightingale in doğumgünü hangisidir
A)-12 Mayıs
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hemşirelik becerileri değerlendirilirken hangisi objektif bir bilgidir
A)-Gözlem
B)-Hemşirenin bakım planı kayıtları
C)-Hasta ile görüşme
D)-Diğer ekip üyeleri ile görüşme
E)-
Soru 9- Hangisi planlamanın yöneticiye sağladığı yararlardan değildir
A)-Otoriter yapıda olması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hizmet içi eğitimde eğitim ortamının yönetiminde hangisi gerçekleştirilemez
A)-Çalışanların eğitime karşı tutumu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Öğrenen açısından hangisi doğrudur
A)-Öğrenen kendisinden ne beklenildiğini bilir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hangileri klinik uygulamada dikkat edilecek konulardandır? I)Vaka sayısı II)Vaka çeşidi III)Kliniğin amaca uygunluğu
A)-I, II, III
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Hemşirelik eğitiminin gelişimini etkileyen temel faktörler nelerdir? I) Demografik değişimler II) Bakım maliyetlerinde artış III) Mesleki dinamikler IV) Bilimsel ve teknolojik değişimler V) Küreselleşme
A)-I, III, IV, V
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Kavramların sınıflandırılması ve gruplandırılması amacıyla hangisi kullanılır
A)-Kavram haritaları
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Doğrudan gözlem yapılırken hangisi önemlidir
A)-Öğrenci sayısı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi (edinsel) yönlendirilmiş öğrenmedir
A)-Sınıf içinde öğretmenin yönlendirmesiyle el kaldırma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi sağlık eğitimi ile ilgili değildir
A)-Biyolojik gelişim
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 17