4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ VİZE 2019

Soru 1- Hangisi organizasyon yapı türü değildir
A)-Gönüllü organizasyon
B)-Girişimci organizasyon
C)-Profesyonel organizasyon
D)-Makine organizasyon
E)-Yaratıcı organizasyon
Soru 2- Hangisi değişimin çeşitlerinden değildir
A)-Planlı
B)-Hızlı
C)-Makro
D)-İyileştirme
E)-Proaktif
Soru 3- Karar vermeyi gerektiren konu başlığı, o güne kadarele alınan diğer başlıklardan farklıysa alışılagelenden farklı bir durumla ilgili karar vermek gerekiyorsa bu ne tür bir karardır
A)-Adaptif karar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Neyin, ne zaman,nasıl ve nerede yapılacağına karar verme süreci hangisidir
A)-Uygulama
B)-Değerlendirme
C)-Tanılama
D)-Planlama
E)-Sağlık davranışı
Soru 5- Hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir
A)-Rekabetçi ödüllendirme sistemleri
B)-Yönetici tarzları arasındaki farklılıklar
C)-Örgütün büyüklüğü
D)-Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik
E)-Kişisel farklılıklar
Soru 6- Hangisi hemşirelik hizmetlerine yönelik özel standarttır
A)-JCI
B)-EFQM
C)-ISO 9001:2015
D)-MAGNET
E)-SKS
Soru 7- Hasta tesliminde kullanılan profesyonel iletişim tekniği hangisidir
A)-SBAR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- 2015 yılı bulaşıcı hastalıklar bildirimi kaç gruptan oluşur
A)-4 ( dört )
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Yöneticinin tecrübesi az ise kararı nasıl verir
A)-Sezgisel
B)-Deneysel
C)-Deneyim
D)-Deneme-yanılma
E)-
Soru 10- Olup biten değişimleri öngörmek yerine bunlara ayak uydurmaya çalışan değişim türü hangisidir
A)-Reaktif Değişim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hangisi klasik organizasyon türlerinden değildir
A)-Biçimsel olmayan ilişkiler
B)-Rasyonel ve mekanik organizasyon
C)-Kapalı sistem organizasyon
D)-Organizasyon içinde etkinlik
E)-İnsan unsuru ikinci plandadır
Soru 12- Hangisi yöneticinin kişilerarası rolüdür
A)-Bağlantı rolü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- İletinin yönü bakımından örgütsel iletişim yöntemi hangisidir
A)-Dikey
B)-Çapraz - yatay
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Çatışmanın taraflarca tatmin olmasıyla sonuçlanan ve en olumlu sonuç vern hangisidir
A)-Kazan-Kazan
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Subjektif-objektif kuramı dile getiren kimdir
A)-Deming
B)-Watter A.Shewhart-1920
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi örgütsel iletişimin amaçlarından değildir
A)-İşbirliği ve koordinasyon
B)-Görevleri ve hedefleri aktarmak
C)-Duygu ve düşünceleri paylaşmak
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi ast sayısının fazlalığına göre
A)-Kumanda etmek
B)-Yönetim alanı
C)-Denetleme alanı
D)-
E)-
Soru 18- Bir sorun karşısında harekete geçmeden önce sorun çözmede ilk olarak hangi soruları sormak gerekir
A)-Bu sorun önemli mi
B)-Bu sorun benimle ilgili mi - bu konuda birşey yapmak istiyor muyum
C)-Birşeyler yapmak için yetkili miyim - bu işi başkasına devredebilir miyim
D)-Sorunu çözmek için yeterli bilgi , zaman ve kaynaklara sahip miyim
E)-Bu sorun çözüldüğünde ne kazanacağım
Soru 19- Yaklaşma-Yaklaşma çatışmasına aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir
A)-Servis hemşiresinin kendisine sunulan servis sorumluluğu ya da eğitim hemşireliği teklifinden birisini seçmek durumunda kalması
B)-Yeni başlayan hemşireye acil servis ya da yoğun bakımda çalışması söylenmesi
C)-Hemşirenin eldiven kullanmaya teşvik edilmesi-ekonomik kullanması yönünde uyarılması
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19