4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ VİZE 2018

Soru 1- Hangisi organizasyon yapı türü değildir
A)-girişimci
B)-profosyonel
C)-makine
D)-Gönüllü
E)-yaratıcı
Soru 2- Hangisi yöneticinin idari fonksiyonlarından değildir
A)-Arabulucuk
B)-İşletme sahipliği
C)-Bilgi yayma
D)-sorun çözme
E)-kaynak dağıtma
Soru 3- iletişim sürecinin temel unsurları aşağıdakilerden hangileridir
A)-kaynak-mesaj-alıcı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Hangisi örgütsel çatışma yönetme yollarından değildir
A)-İlişkileri değiştirme
B)-kaçınma
C)-çoğunluk oyu
D)-Taviz vermeme
E)-
Soru 5- Hangisi planlama aşaması değildir
A)-Bireysel sevk
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- aşağıdakilerden hangisi yöneticini çatışma çözme yönteminde yapacaklarından değildir
A)-Çatışmaya neden olan kişiyi bulma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- çağadaş örgütlerde, herkesin birbiriyle iletişim kurduğu özgür grup tatmini yüksek, Takım çalışması için ideal olan serbestçe yapılan iletişim hangisidir
A)-zincir
B)-dairesel
C)-serbest
D)-mozaik
E)-
Soru 8- Kalite yönetimden ilk bahseden kişi kimdir
A)-Deming
B)-Joseph M.Juran
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Donebedianın tanımladığı kalitenin özelliklerinden hangisini ……
A)-Etkinlik
B)-optimal olma
C)-verimlilik
D)-etkililik
E)-
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi değişim çeşitlerinden değildir
A)-hızlı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Sonuca ulaşma derecesini belirten kavram
A)-istenilen sonuç
B)-hedefe ulaşma
C)-Etkililik
D)-ulaşma derecesi düzeyi
E)-
Soru 12- Planlamanın yöneticiye sağladığı faydalardan değildir
A)-Başka işe odaklanmasını sağlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Klasik organizasyon teorilerinin özelliklerinden değildir
A)-Biçimsel olmayan ilişkiler
B)-Rasyonel ve mekanik organizasyon
C)-kapalı sistem organisazyon
D)-organisazyon içnde etkinlik
E)-insan unsuru ikinci plandadır
Soru 14- yöneticinin karar verici rollerinden değildir
A)-bağlantı rolü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Güç stratejisi olarak adlandırılan değişim hangisidir
A)-planlı
B)-akılcı
C)-normatif
D)-zorlayıcı
E)-ampirik
Soru 16- Amaca oluşma derecesini belirten kavram
A)-Etkinlik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon açıklamasında doğrudur
A)-Yaratıcı organizasyonda hiyerarşi yoktur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Karar vermeyi gerektiren konu başlığı o güne kadar ele alınan diğer başlıklardan farklıysa alışıla gelenden farklı bir durumla ilgili karar vermek gerekiyorsa bu ne tür bir karardır
A)-Adaptif karar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Soru da akademik topluluklarda olduğu gibi her bireyin karar verme sürecine katılımını sağlayan yöntem nedir diye olacak cevap Eşitlik yöntem hangisidir
A)-nominal
B)-çöp kutusu
C)-akıcı yöntem
D)-eşitlikçi yöntemi
E)-herkesin tatmin olduğu yöntem

Toplam Soru Miktarı: 19