4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ FİNAL 2019

Soru 1- Mintzberg in farklı kademelerde yer alan yöneticilerin yerine getirmesi gereken Karar Verici Rollerinden değildir
A)-İşletme Sahipliği Rolü
B)-Sorun Çözücü Rolü
C)-Kaynak Dağıtıcı Rolü
D)-Arabulucu Rolü
E)-Bilgi Yayma Rolü
Soru 2- Hangisi değişim çeşitlerinden değildir
A)-Planlı Değişim
B)-Makro değişim
C)-Proaktif değişim
D)-Radikal değişim
E)-Hızlı Değişim
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi insan gücü planlamanın yararlarındandır
A)-Çalışanları örgütte tutmaya yönelik olarak bağımlılıklarını arttırmak -Performans ve verimliliklerini yükseltmek
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Belirli bir dönemde işgörenin işe giriş ve çıkışındaki harekettir
A)-İşgücü devir analizi
B)-İşgücü devir oranı
C)-Ortalama işgören sayısı
D)-Ek insan gücü gereksinimi
E)-İşgücü analizi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Rush Medicusa göre hastaların bakım gereksinimidir
A)-Hastanın hemşirelik bakımına ihtiyaç duyduğu süre 24 saattir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Bakımı sunumu Bütünleşik modellerindendir.. I-Vaka yönetimi II-uygulama ortaklığı III-fonksiyonel Hemşirelik IV-takım hemşireliği
A)-I-II-IV
B)-I-II
C)-II
D)-III-IV
E)-I-IV
Soru 7- Primer hemşirelik modeli hangi yıllarda ortaya çıkmıştır
A)-1970 lı yıllar
B)-1980 li yıllar
C)-1940 lı yıllar
D)-1960 lı yıllar
E)-1950 li yıllar
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin geleceğe yönelik amaçlarına ulaşabilmesi için, oluşturdukları yeni vizyon ile birlikte gerekli örgütsel koşulları da hazırlayarak, çevresel değişimleri fırsatlara dönüştüren liderliktir
A)-Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik
B)-Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik
C)-Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli
D)-Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli
E)-McGregor’un X ve Y Teorileri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorilerinden değildir
A)-Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
B)-Frederick Herzberg’in Çift Faktör Teorisi
C)-David Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Yaklaşımı
D)-Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı
E)-Eşitlik Teorisi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Risk yönetimi işlevlerini yürüten ,risk yönetim programlarını oluşturan ve önleyici yaklaşımda bulunandır
A)-Süreç yöneticisi
B)-Değişim uzmanı/aracısı
C)-Risk yöneticisi
D)-Risk analizcisi
E)-Güvenlik analizci
Soru 11- Değerlendiriciler tarafından diğer çalışan larla karşılaştırılarak belirlenmiş ölçütler bağlamın da en iyi olandan, en zayıf olana doğru olan Performans değerlendirme yöntemi hangisidir
A)-Sıralama yöntemi
B)-İkili karşılaştırma yöntem
C)-Zorunlu dağılım yöntem
D)-Geleneksel değerlendirme ölçekleri
E)-Kritik olay yöntem
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi grupların bireyleri ve toplumu etkileme gücüne sahip, dinamik vegüçlü varlıklar olduklarını belirtmiştir
A)-Kurt Lewin
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 12