4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ FİNAL 2018

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi değişim sürecinde görülen özelliktir
A)-Değişim 2 yönlüdür
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal olarak Sağlık Ekibi arasında yer almaz
A)-Tıbbi sekreter
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- şağıdakilerden hangisi performans değerlendirilmesinde kullanım alanlarından değildir
A)-iş sağlığı ve güvenlik için kullanılır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- İnsanlar davranışa bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yönelten ihtiyaçlar duyarlar. Bu hangi davranıştır
A)-güdü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- bilimsel yönetim yaklaşım( Taylorizm)’ e göre hangisi görüşün ilkelerinden değildir
A)-Ahlak ve koordinasyon
B)-Yüksek verimlilik için çalışanlar cezalandırılır
C)-Gelişi güzel çalışmak değil bilim
D)-kişilik değil yardımlaşma
E)-
Soru 6- Türk Dil Kurum sözlüğüne göre hangisi krizin tanımına uymaz
A)-Sürekli devam eden hastalık hali
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Hemşirelik Bakım Modellerinden fonksiyonel hemşireliğin yerine kullanılan bakım modelidir
A)-modüler hemşirelik
B)-Primer hemşirelik
C)-Vaka yönetimi
D)-Olgu yönetimi
E)-
Soru 8- Hangi sorun çözme yöntemi araştırma yöntemine benzetilebilir
A)-Deneysel Yöntem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Lider ve yönetici özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)-Lider, mevcut durumu korur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hangisi yönetim sürecinin özellikleri arasında yer almaz
A)-Grup özelliği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci çatışma yöntemlerinden değildir
A)-Çatışma olumsuz sonuçlanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Yönetici ve insan kaynakları uzmanlarının bilgi ve deneyimine dayanan insan gücü planlama yöntemi hangisidir
A)-Tahmin yöntemi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarındandır
A)-Kaynak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Motivasyon teorilerinden hangisi kapsam teorileri başlığı altında yer almaz
A)-Eşitlik Teorisi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Yönetici ve çalışanın gelecek değerlendirme döneminde ulaşılacak amaçlar konusunda anlaşmaya varmasına dayanmaktadır. Hangi performans değerlendirme yöntemidir
A)-amaç değerlendirmesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi risk belirleme planlama aşamalarından değildir
A)-Risklerin tahmin edilmesi
B)-Risklerin değerlendirilmesi
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Liderin izleyicileri ve liderlik davranışlarını ele alan teori hangisidir
A)-Etkileşimci
B)-Dönüşümcü
C)-Özellikler
D)-Eylemsel
E)-Likert sistem 4 modeli
Soru 18- Bütünleşik hemşirelik yaklaşımı hangileridir
A)-Vaka yöntemi
B)-Primer hemşirelik
C)-Uygulama ortaklığı
D)-fonksiyonel
E)-
Soru 19- İnsan gücü planlama oran yöntemini aşağıdaki hangi ifadeler içermez
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi insan gücü planlamasının temel amacından birisi değildir
A)-En uygun beceri, deneyim ve yetkinliğe sahip çalışanın istihdam edilmesi
B)-Uygun sayıda kişinin, doğru zamanda, doğru pozisyonda istihdamı
C)-Mevcut çalışanların talebin karşılanmasında dikkate alınması
D)-Gereksinimin üzerinde fazla insan gücünün istihdamıyla işten ayrılmaları önlemek
E)-Gereksinim duyulan insan gücünün istihdamıyla verimlilik ve performansı artırma
Soru 21- Dorabadianın sağlık hizmetlerinde kalite modeline ilişkin hangi önermeler doğrudur
A)-
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 21