4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ FİNAL 2017

Soru 1- Hangisi yönetim sürecinin özellikleri arasında yer almaz
A)-Grup eşitliği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hangisi hemşirelik bakım sunum sistemlerinin değişmesine etki eden unsurlar arasında yer almaz
A)-1. Dünya Savaşı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarındandır
A)-Kaynak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Vaka yöntemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-7/24 bir hastanın bakımından sorumludur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Lider ve yönetici özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)-Lider, mevcut durumu korur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Hangisi risk belirleme sürecinin aşamalarından değildir
A)-Risklerin tahmin edilmesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Motivasyon teorilerinden hangisi kapsam teorileri başlığı altında yer almaz
A)-Eşitlik Teorisi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi başarılı takımların özellikleri arasında yer almaz
A)-Kendiliğinden ortaya çıkar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Hangisi performans değerlendirmenin temel amaçları arasında yer almaz
A)-Yeni yatırım olanakları belirlemede etkin olması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Hangisi dış çevre koşullarındaki değişime uygun örnek değildir
A)-Dışarıdan başka bir sektörle birleşme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hangi sorun çözme yöntemi araştırma yöntemine benzetilebilir
A)-Deneysel Yöntem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hangisi bir gözlemci tarafından hemşirenin yaptığı iş için harcadığı sürenin gözlenerek kronometre aracılığı ile ölçülmesidir
A)-İş/faaliyet ve zaman etüdü tekniği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Liderlikle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Lider, izleyiciler, koşullar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hangisi risk yönetimi kavramının temel özelliğini tanımlamaktadır
A)-Risklerin zararlı etkilerini azaltmaya çalışır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hangisi ortaya çıkış sebebine göre çatışma türlerinden değildir
A)-Amaç çatışması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Sağlık hizmetlerinde akreditasyon yapan kurumların özelliklerinden değildir İ. Kalite devamlılığı için zorunludur II. Özel kuruluşlar tarafından verilir III. Ücretlidir
A)-Sadece I
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Yönetici ve insan kaynakları uzmanlarının bilgi ve deneyimine dayanan insan gücü planlama yöntemi hangisidir
A)-Tahmin yöntemi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Performans değerlendirme görüşmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Kapalı yapılan görüşmenin ciddi ve tutarlı olması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi Lawler Porter’in, Wroom’un teorisinden farklı olarak beklenti teorisine eklediği ara değişkenlerden değildir
A)-Güvenlik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi yönetim tanımına en uygun ifadedir
A)-İş gördürme
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20