4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 7.ÜNİTE

Soru 1- değişim ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-yeni kanun ve durumlara getirme
B)-Eskisinden farklı kılma
C)-bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirme
D)-Her konuda devamlı farklı bir hale getirme
E)-Sağlık bakım örğütlerindeki değişim ile ilgili başlıklar bu alana girmez
Soru 2- dikkat edilmesi gereken en önemli yan değişim sonucunda ortaya çıkan bu yeni konumun eski konumdan daha iyi yada daha kötü olabilme ihtimalidir. Yeni değişim mutlak pozitif bir Olgu olarak ortaya çıkmayabilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- zerwkh hemşireler için değişimin önemine ve sunacağı fırsatlara dikkat çekmek istediği bir çalışmasında değişim; direksiyonda kimsenin olmadığı , yokuş aşağı ağır ağır ilerleyen bir kamyona benzetmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- aşağıdakilerden hangisi dış çevre koşullarındaki değişim değildir
A)-Doğal çevre koşullarındaki değişim
B)-Tepe yöneticiler değişimi
C)-Toplumsal ve siyasal çevre koşullardaki değişim
D)-Hukuk çevre koşullarındaki değişim
E)-teknolojik çevre koşullarındaki değişim
Soru 5- ne, neden , nerede ,ne zaman , nasıl , kim hangi aşamada (5N1 K)değerlendirilir
A)-Değişim ihtiyacını belir
B)-Değişimin planlanması
C)-Değişimin uygulanması
D)-Değişimin değerlendirilmesi
E)-Değişimin araştırılması
Soru 6- sistemin özüne inmeksızın daha yüzeyel düzlemde gerçekleştirilen değişimlere ne denir
A)-Radikal değişim
B)-Yüzeyel değişim
C)-İyileştirme değişim
D)-Değişim derinliği
E)-Hepsi
Soru 7- Tüm sistemi bütünüyle köklü bir biçimde değiştiren uygulamalar .................... denir
A)-dğişim derinliği
B)-Hepsi
C)-İyileştirme değişimi
D)-Radikal değişim
E)-Yüzeyel değişim
Soru 8- Hangisi değişim çeşidi değildir
A)-Planlı değişim
B)-Makro- mikro değişim
C)-Zamana yayılmış değişim- ani değişim
D)-Proaktif- reaktif değişim
E)-Süreç -zaman değişim
Soru 9- sağlıkta dönüşümprojesi 1990 lı yolların ortalarından itibaren çeşitli isimlendirmelerle kamuoyunun gündemine getirilmiş ve ancak tam anlamıyla uygunlanması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir . Bu değişim Hangi değişime örnektir
A)-Zamana yayılmış
B)-planlı değişim
C)-Makro değişim
D)-Reaktif değişim
E)-Mikro değişim
Soru 10- ilgili bir örğüt birim veya kişi edilgen olarak kalır ve olup biten değişimleri öngörmek yerine bunlara ayak uydurmaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisinin tarifidir
A)-reaktif değişim
B)-ani değişim
C)-Makro değişim
D)-Mikro değişim
E)-Proaktif değişim
Soru 11- sağlıkta dönüşüm projesi örneğinden devam edecek olursak oldukça ......... ............ bir değişim olarak tanımlanır.boşluğu doldurun
A)-geniş kapsamlı
B)-reaktif değişim
C)-dar kapsamlı
D)-plansız
E)-Ani değişim
Soru 12- hangisi değişim stratejisi değildir
A)-Akılcı strateji
B)-Akılcı strateji
C)-zorlayıcı strateji
D)-hepsi
E)-değişim süreci stratejisi
Soru 13- insanların toplumsal normlara ve kurallara uyma eğiliminde olduğuna temellendirmektedir . Hangi stratejiyi tarif eder
A)-akılcı strateji
B)-Normatif strateji
C)-Zorlayıcı strateji
D)-hepsi
E)-
Soru 14- zayıf liderlik özelliklerine sahip astlarını izleyicileri haline getirmemiş zayıf yöneticilerin kulandığı bir strateji türü ,aşağıdakilerden hangisidir
A)-akılcı strateji
B)-Normatif strateji
C)-Zorlayıcı (güç)strateji
D)-hiç biri
E)-Ampirik strateji
Soru 15- değişime direnç nedenleri hangisidir
A)-Bireysel nedenler
B)-örgütsel nedenler
C)-Sosyal nedenler
D)-Hepsi
E)-Hiç biri
Soru 16- değişime direnç gösteren bireysel tepkilerdendir
A)-1/grup kapalı direnç gösterenler
B)-2/grup açık direnç gösterenler
C)-3/ grupta kuşkucular yer alır
D)-4/grup katılımcılar
E)-hepsi
Soru 17- olup biten değişimleri ön görmek yerine bunlara ayak uydurmaya çalışmak reaktif değişim denir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- hemşirelik hizmetleri uygulamalarında değişimin basamaklarından değildir
A)-değişim ihtiyacının belirlenmesi
B)-Değişimin planlanması
C)-Değişimin uygulanması
D)-Değişimin değerlendirilmesi
E)-Değişimin sınırlandırılması
Soru 19- değişim kaç yılda uzun süreye yayılırsa zamana yayılmış olur
A)-6 aya yayılırsa
B)-1 yıl yayılırsa
C)-3 yıldan uzun süre
D)-2 yıldan az süre
E)-2 yıldan fazla süre
Soru 20- değişim her zaman iyi bir olgudur
A)-doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- değişimde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta , yapılacak değişim ile ilgili direnç geliştirmesi beklenen kişi , grup veya birimlerin belirlenmesi .hangi aşamada yapılır
A)-Değişimin uygulanması
B)-değişimin değerlendirilmesi
C)-değişim stratejisi
D)-Hepsi
E)-Değişimin planlanması
Soru 22- önceden hazırlık yaparak dışınızda meydana gelecek olan değişikliklere göre konum almanız , kendinizle veya örgütünüzle ilgili süreçlerde buna yönelik değişiklik yapma kararları almanız hangi değişimdir
A)-Reaktif değişim
B)-Makro değişim
C)-proaktif değişim
D)-Planlı değişim
E)-mikro değişim
Soru 23- değişime dirençle başa çıkmada yapılabilecek en anlamlı şeylerden değildir
A)-Değişimi uygulamaya geçirenler tarafından sürecin en başına bakmaları
B)-Değişimin uygulama adımlarına geri dönmeleri
C)-çalışanların yanlış kavramasına yol açan bir tablo oluşup oluşmadığını değerlendirme
D)-Sürecin en başına bakma
E)-Yasal sürece başvurmak

Toplam Soru Miktarı: 23