4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 7.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Hangisi değişimin dışsal nedenlerinin örneklerinden biri değildir
A)-Ekonomik kriz
B)-Mevzuatdeğişikliği
C)-Düşükkarlılıl
D)-Doğal afet
E)-Teknolojik yenilik
Soru 2- Hangisi değişime direncin ile ilgili nedenlerinden biridir
A)-Çıkar kaybı
B)-Mevcut işlerden vazgeçememe
C)-Kendine güvenmeme
D)-İş gücü artışı
E)-Bilgisizlik
Soru 3- Daha çok akranların değişim sürecinin başlatılması ve sürdürülmesinde etkili olduğu strateji aşağıdakilerden hangisidir
A)-Rasyonel strateji
B)-Normatif strateji
C)-Baskıcı strateji K
D)-Katılımcı strateji
E)-Hiçbiri
Soru 4- Hangisi değişim çeşitlerinden birisi değildir
A)-Makro değişim
B)-Radikal değişim
C)-Planlı değişim
D)-Proaktif değişim
E)-İnteraktif değişim
Soru 5- Hemşire için değişimi yukarı aşağıya inen şoförü olmayan bir kamyon metaforu ile ele alan yazar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Zerwkh
B)-Sullivan
C)-Salavage
D)-Hoston
E)-Tomey
Soru 6- Değişim mutlak iyi bir olgudur
A)-Doğru
B)Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Değişim iki yönlü bir süreçtir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Değişime direnç kaçınılmazdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- İnsanların duygularından çok mantıkları ile hareket ettiklerine dayanan değişimstratejisi normatif stratejidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Genel olarak değişim bir şeyi bir yüzeyden başka bir yüzeye getirme olarak tanımlanmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 10