4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 6.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Hemşirelikle ilgili literatürde aşağıdaki sorun tanımlarından hangisi üzerinde durulmaktadır
A)-Araştırılıp öğrenilmesi gereken durum
B)-Düşünülüp çözümlenmesi gereken durum
C)-Bir sonuca ulaşılması gereken durum
D)-Aşılması gerekenengel
E)-Var olan durum ile arzu edilen durum arasında bir boşluk veya aıç olması durumu
Soru 2- Hangi bilimlerde sorun kavramı ‘’içinde bulunulan şartları ve eldeki verileri kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak için çözümlenmesi gereken durum’’ olarak ele alınmaktadır
A)-Tıp biliminin
B)-Sağlık Bilimleri
C)-Sosyal Bilimler
D)-Temel bilimler
E)-Eğitim bilimleri
Soru 3- Hangisi sorun çözme yöntemlerinden biri değildir
A)-Çöpe atma yöntemi
B)-Sezgisel yöntem
C)-Deneyimlerden yararlanma yöntemi
D)-Deneme yanılma yöntemi
E)-Deneysel yöntem
Soru 4- Sorunla ilgili veri toplama aşamasında hangisini yapmaktan kaçınmak gerekir
A)-Sorunun çözümüne yardımcı olacak kritik faktörlere ulaşmayı amaçlamak
B)-Tek ve doğru bilgiyi edilmeye çalışmak
C)-Farklı kaynakları dikkate almak
D)-Objektif olmak
E)-Deneyimlerden yararlanmak
Soru 5- Karmaşık durumlarda yöneticilerin ideal karar vermek yerine mevcut koşullarda olabilecek en uygun yanıtı üretebilmek için seçebileceği karar verme yöntemi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir
A)-Politik yöntem
B)-Eşitlik Yöntemi
C)-Tatminkâr yöntem
D)-Akılcı yöntem
E)-Çöp kutusuyöntemi
Soru 6- Deneme yanılma yöntemiaraştırma yöntemine
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Geleneksel sorun çözme yöntemi hem doğrusal hemdedöngüsel olarak işletilebilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- En kötü karar kararsızlığa yeğlinebilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Sadece yönetici hemşirelerin kendilerini sorun çözme ve karar verme başlıklarında yetkin kılmaları yeterlidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Sorun çözme sürecinin ilk aşaması olan sorununu belirleme basamağında Sorun ne kadar doğru tanımlanırsa o kadar kolay çözünebilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 10