4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 5.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Malzeme, ürün, işlem ve hizmetin amacı uygunluğunu sağlamak için sürekli kullanılabilecek gereksinimleri, teknik özellikleri, rehberleri ya da özellikleri sağlayan belgeye ne ad verilir
A)-Kalite
B)-Akreditasyon
C)-Standart
D)-Kalite kontrol
E)-Kalite güvencesi
Soru 2- Kalite tanımlarından aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A)-Amaçları uygunluk
B)-Paydaş gereksinimleri
C)-Hizmetinölçülebilirliği
D)-Hizmetin niceliği
E)-Paydaş memnuniyeti
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre kalitenin özellikleri arasında yer almaz
A)-Etkinlik
B)-Verimlilik
C)-Kabuledilebilirlik
D)-Optimal olma
E)-Güvenli
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetleri özel standarttır
A)-ISO 9001:2015
B)-JCI
C)-EFQM
D)-SKS
E)-MAGNET
Soru 5- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en yaygın kullanılan standart aşağıdakilerden hangisidir
A)-JCI
B)-ISO 14001
C)-ISO 9001
D)-OHSAS 18001
E)-SAS

Toplam Soru Miktarı: 5