4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakiler hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarındandır
A)-Kodlama- kod açma
B)-Kanal
C)-Mesaj
D)-Filtre
E)-Geri bilirim
Soru 2- Aşağıdakiler hangisi kaynak tarafından alıcıda oluşması beklenen tepkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecini tanımlar
A)-Algı
B)-Çevre koşulları
C)-Mesaj
D)-Kodlama- kod açma
E)-Dönüt
Soru 3- Aşağıdakiler hangisi örgütsel iletişimin amaçları ar sında yer almaz
A)-Örgüt içerisinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
B)-Örgüt amaçlarının paylaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak
C)-Duygu ve düşüncelerinin ifade edilmasina olanak sağlamak
D)-Örgüte ilişkin stratejik plan ve bilgileri rakiplerle paylaşmak
E)-Örgüt çalışanlarına görevlerinin ne olduğunu bildirmek
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı işleyen örgütsel iletişimin sağlaığı yararlar arasında yer almaz
A)-Örgütsel değişime karşı direnç oluşturur ve değişimi yavaşlatır
B)-Çalışanların paylaşım duygusunu arttırır
C)-Daha az hata yapılmasını sağlayarak maliyetleri azaltır
D)-Karlılığı ve etkinliği arttırır
E)-Yöneticilere gereksinim duydukları bilgiyi sağlar
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yapı işleyişi açısından yapılan sınıflanmaya göre örgütsel iletişim türlerinden biridir
A)-Dikey iletişim
B)-Doğal iletişim
C)-Yazılı iletişim
D)-Yatay iletişim
E)-Elektronik iletişim
Soru 6- İletinin yönüne göre örgütsel iletişim türleri biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim şekline ikiye ayrılmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Sağlık bakım organizasyonlarındaki tıbbi hatalar araç ve gereçlerin bozulmasından çok sağlık ekibi arasındaki iletişimin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hasta teslim sürecinde bilgilerin standardize biçimde aktarılmasını sağlayan ve soru sorma-cevaplama fırsatlarını içeren profesyonel iletişim teknikleri kullanılmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- SBAR iletişim tekniği (hastanın tanıtılması,bakım planının sunulması,amaçlarınbelirlenmesi,sorunların açıklanması ve önlemlerin iletilmesi) basamaklarını içeren bir süreci kapsar
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Demingdöngüsü,hemşirelik için özel olarak oluşturulan bir profesyonel iletişim tekniğidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 10