4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2.ÜNİTE

Soru 1- -………………….Amaçlara yönelmiş ,insansal ve psikososyal bir süreçtir. Yukarıda boş bırakılan yeri tamamlayan tanım nedir
A)-Organizasyon
B)-Yönetim
C)-Etkinlik
D)-Etkililik
E)-Verimlilik
Soru 2- Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yönetimin temel kavramları olupTüm yönetim teknikleri ile ilgili çalışmaların temelini oluşturur
A)-Beşeri,amaç
B)-Grup,işbirliği
C)-Analitik,monitör
D)-Bağlantı,bilgi,sözcü
E)-Etkililik,etkinlik,verimlilik
Soru 3- Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yönetimde Etkililik ölçütlerini içermez
A)-Amacın gerçekleşmesi
B)-Kaynak elde etme
C)-İç süreçler
D)-Sağlıklı örgüt sistemlerini devam ettirmeme
E)-Stratejik oluşumların doyumu
Soru 4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yönetim faaliyetinin temel özelliklerinden değildir
A)-Analitik özellik
B)-Beşeri özellik
C)-Grup özelliği
D)-Yetki özelliği
E)-Evrensel özellik
Soru 5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yöneticinin görevleri arasındadır
A)-Politikacıdır
B)-Diplomattır
C)-Sorun çözme merkezidir
D)-Plan yapar
E)-Hepsi
Soru 6- Hemşirelik hizmetlerinde üst düzey yöneticinin erişmek istediği vizyonu bilmesi ve amaç ve yollarını astları ile paylaşması Yöneticinin hangi becerisinin kapsamına girer
A)-Teknik
B)-Kavramsal
C)-Analitik
D)-İletişim
E)-İnsani ilişkiler
Soru 7- Hiyerarşik yönetim şeklinde kademe ve görev eşleştirilmesi hangi seçenek te doğru verilmiştir
A)-Orta kademe-Teknik
B)-Alt kademe-Taktik
C)-Öst kademe –Eşgdüm
D)-Orta kademe- Taktik
E)-Öst kademe –aperasyonel
Soru 8- Ana bilim dalı başhemşiresi kaçıncı sınıf yönetim kademesindedir
A)-Orta düzey
B)-Yönetici yardımcısı
C)-Üst düzey
D)-Alt düzey
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yönetim faaliyetleri kapsamında değildir
A)-Koordinasyon
B)-Planlama
C)-Örgütleme
D)-Kontrol
E)-İstatistik
Soru 10- Çok karmaşık olmayan ve süresi 1-2 sene ile sınırlı olan planlama çeşidi hangisidir
A)-Stratejik
B)-Taktik
C)-Eylemsel
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 11- Aşağıdaki seçeneklerin hangileri Örgütleme evresinin aşamalarındandır? I.Yapılacak işlerin belirlenmesi II.İşi yapacak olan kişilerin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi II.İşlerin yapılacağı yerzaman ve gereçlerin belirlenmesi VI.İşlerin ölçülebilirliğinin belirlenmesi
A)- I
B)-I-II
C)-I-II-III
D)-I-II-III-IV
E)-II-III
Soru 12- Bir başhemşirenin hemşirelik hizmetinin denetiminde hastaların sorun ve gereksiniminin ne ölçüde karşılandığını denetlemesi hangi tür ilişki kapsamındadır
A)-Hiyerarşik ilişki
B)-İşlevsel ilişki
C)-Biçimsel ilişki
D)-Yardımcl ilişki
E)-Nezaretçi ilişki
Soru 13- Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Merkezkaç yapı özelliklerindendir
A)-Alt düzey yöneticilere yetki devri sonucu yüksek motivasyon
B)-Kararlarda tek düzelik ve zaman kaybı
C)-Dar kapsamlı planlama ve raporlama
D)-İnsiyatif ve sorumluluk almaktan kaçan sorumlu
E)-Zaman ve maliyet kaybı
Soru 14- Emirlerin yazılı olarak bildirilmesi için aşağıdaki seçeneklerin hangisi belirtilen durumu taşımaktadır
A)-Emri alanın itiraz etme ihtimali varsa
B)-Uzun bir süreyi kapsamıyorsa
C)-Çok önemli değilse
D)-İşlem sırasına aynen uyulması gerekmiyorsa
E)-Birden fazla kişiyi ilgilendirmiyorsa
Soru 15- Aynı organizasyon basamağında çalışan yöneticiler arasında ki koordinasyon hangi tür koordinasyondur
A)-Dikey
B)-Yatay
C)-Merkezi
D)-Çapraz
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 15