4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Yapılacak işlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi hangi yönetim evresinde gerçekleşir
A)-Planlama
B)-Örgütleme
C)-Koordinasyon
D)-Kontrol
E)-Yürütme
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin özelliklerinden değilir
A)-Yönetim süreci, kişilerarası ilişkilere temellidir
B)-Bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmeye yöneliktir
C)-Zamanı ve kaynakları etkin kullanmayı gerektirir
D)-İşbölümü ve uzmanlaşmaya daha az gerek duyulmaktadır
E)Yönetim bir grup sürecidir
Soru 3- Yönetim sürecinin hangi evreleri dinamik özellikte değildir
A)-Planlama/yürütme
B)-Yürütme/kontrol
C)-Planlama/örgütleme
D)-Örgütleme/Yürütme
E)-Örgütleme/kontrol
Soru 4- Fiili durumla standartların karşılaştırılması aşağıdaki hangi yönetim evresinde gerçekleştirilir
A)-Koordinasyon
B)-Planlama
C)-Yürütma
D)-Karar verme
E)-Kontrol
Soru 5- Tanımlanmış ve belli kurallara bağlanmış bir şekilde başkalarının avranışlarını etkileyebilme aşağıakilerden hangisi ile ilgilidir
A)-Bürokratik yetki
B)-Karizmatik yetki
C)-Geleneksel yetki
D)-Otokratik yetki
E)-Hiçbiri
Soru 6- Aşağıdaki plan türlerinden hangisi dış çevre koşulları ve gerekli olan kaynakların durumu ile ilgili belirlemelere yardım etmektedir
A)-Taktik plan
B)-Stratejik plan
C)-Eylemsel plan
D)-Kurumsal plan
E)-Örgütsel plan
Soru 7- Aşağıdaki yönetici türlerinden hangisinin astların sorunlarını paylaşması ve daha çok kişilerarası ilişlilere yönelik beceriye sahip olması baklenir
A)-Alt kademe yönetici
B)-Orta kademe yönetici
C)-Ara kademe yönetici
D)-Üst kademe yönetici
E)-hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamalrından değildir
A)-Amaçların belirlenmesi
B)-Amaçlara ulaştıracak saçeneklerin oluşturulması
C)-Uygun seçeneğin belirlenmesi
D)-Planın uygulanması
E)-Koordinasyonun sağlanması
Soru 9- Yöneticilerin eğitici rolü uyguladıkları evre aşağıdakilerden hangisidir
A)-Yürütme evresi
B)-Planlama evresi
C)-Örgütleme evresi
D)-Kontrol evresi
E)-Koordinasyon evresi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kontrol evresi ile ilgili bir ifadedir
A)-Merkezi ve merkezkaç yapının oluşması
B)-Fiili durumun belirlenmesi
C)-Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
D)-Mevki ve pozisyonların belirlenmesi
E)-Emirlerin yüzyüze verilmesi

Toplam Soru Miktarı: 10