4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 1.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi organizasyonun tanımına uygun değildir
A)-Organizasyon,iki veya daha fazla insanın bir arada olmasını gerektirir
B)-organizasyon maddi ve insan kaynaklarının yönetimini kapsar
C)-Organizasyon etkinlik ve verimlilik temeline dayanır
D)-Organizasyonun başarısı sadece sahip oluğu teknolojiye bağlıdır
E)-Organizasyonlar belirli bir çevre içinde faaliyet gösterirler
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapı türleri içinde yer almaz
A)-Organik organizasyon
B)-Yaratıcı organizasyon
C)-Makine organizasyonu
D)-Profesyonel organizasyon
E)-Politik organizasyon
Soru 3- Aşağıdaki yönetici becerilerine ilişkin ifedelerden hangisi yanlıştır
A)-Üst kademe yöneticilerin daha cok kavramsal becerilere sahip olmaları beklenir
B)-İletişim becerisi sadece orta kademe yöneticilere ait özelliktir
C)-Yönetim kademeleri üst, orta ve alt kademe yöneticileren oluşur
D)-Alt kademe yöneticilerin teknik becerileri yüksek düzeydedir
E)-Yönetim becerilerinin düzeyi yönetim kademelerine göre farklılık gösterir
Soru 4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Üniversiteler, makine organizasyonları içinde değerlendirilir
B)-Girişimci organizasyonlarda hiyerarşik yapılanma sözkonusudur
C)-Fabrikalar profesyonel organizasyonlar olarak tanımlanır
D)-Farklılaşmış organizasyonlar birden çok sektörü içinde barındırı
E)-Şebeke organizasyonlarında yönetim alanı sayısı yüksektir
Soru 5- Klasik teorinin klasik organizasyon teorisi ile ilgili doğru ifadedir
A)-Klasik teorinin kurucusu MaxWeberdir
B)-Klasik teori daha çok organizasyonun içinde bulunduğu çevre ile ilgilenir
C)-Klasik teori daha çok maddi faktörlerin düzenlenmesine önem vermektedir
D)-Klasik teori Hawthorne araştırmaları ile başlamıştır
E)-Klasik teori daha çok insanın organizasyon içinde davranışlarını dikkate alır
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik (Davranışsal) teorinin özelliklerinden biridir
A)-Organizasyonda maddi faktörlerin düzenlenmesini öngörür
B)-Organizasyonda biçimsel ilişkilerin önemini vurgular
C)-Organizasyonu sosyal sistem olarak ele alır
D)-İşlerin standartlaşmasını n temel çıkış noktasıdır
E)-Organizasyon dışındaki faktörlerle ilgilidir
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisiRensisLikert in sistem-4 yönetici özellikleri arasında yer almaz
A)-Astlar kendilerini rahat hissederler
B)-Astların fikirlerini alır
C)-Astların önerilerini dikkate alır
D)-Katılımcılığı destekler
E)-Astlara kısmen güven duyar
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon ilkeleri içinde yer almaz
A)-Esneklik ilkesi
B)-Ayrılık ilkesi
C)-Hiyerarşi ilkesi
D)-Yönetim alanı ilkesi
E)-Yetki düzeyi ilkesi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi dar yönetim alanı ile ilgili özellikler içinde yeralmaz
A)-Yöneticilere bağlı ast sayısı azdır
B)-Hiyerarşik basamak sayısı çoktur
C)-Dikey iletişim ve koordinasyon yavaş ve güçtür
D)-Yönetici ve astlar arasında iletişim hızlı ve etkilidir
E)-Yetki devri fazladır
Soru 10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi’ hiyerarşi ilkesini’ tanımlar
A)-Organizasyonda tüm görevlerin ayrıntılı olarak belirlenmesidir
B)-Yöneticilere bağlı ast sayısının belirlenmesidir
C)-Astlara devredilen yetkinin kullanılmasıdır
D)-Planların zamana yayılacak şekilde esnek oluşturulmasıdır
E)-Kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır

Toplam Soru Miktarı: 10