4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 1.ÜNİTE (d)

Soru 1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yönetici de bulunması gereken özelliklerden değildir
A)-Sağduyusuz olmak
B)-Analiz yeteneği
C)-Dinamik olma
D)-Yargı gücü
E)-Hafıza gücü
Soru 2- Organizasyon sosyal bir varlık sosyal bir sistem değildir
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Henry Mintzberg organizasyon türlerini kaç farklı şekilde sıralamıştır
A)-9
B)-8
C)-7
D)-6
E)-5
Soru 4- Aşağıdaki organizasyon çeşitlerinden hangisinde hiyerarşik ilişkilerin hakim olduğu bir yönetim şekli yoktur
A)-Profesyonel organizasyon
B)-Makine organizasyonları
C)-Görev organizasyonları
D)-Farklılaşmış organizasyonlar
E)-Hepsi
Soru 5- Bir ev kadını ev de örmüş olduğu bebekleri küçük çapta pazarlıyor.Bu hangi çeşit organizasyon türüne girer
A)-Görev organizasyonları
B)-Profosyenel organizasyonlar
C)-Yaratıcı organizasyonlar
D)-Girişimci organizasyonları
E)-Farklılaşmış organizasyonlar
Soru 6- litaratürde Taylorizim olarak adlandırılan yönetim şekli hangisidir
A)-Yönetim süreci yaklaşımı
B)-Brokrasi yaklaşımları
C)-Katılımcı yaklaşımı
D)-Demokratik yaklaşım
E)-Bilimsel yaklaşım
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Taylorizim in yönetim bilimine kattığı kavramlar içerisinde değildir
A)-Standartlaştırma
B)-Hareket ve zaman etütü
C)-Parça başı ücret sistemi
D)-Verimli bir çalışma düzeni
E)-Fonksiyonel ustabaşılık
Soru 8- Yönetim süreci kapsamında değerlendirilen Yönetim faaliyetleri, planlama, örgütleme.yürütme ,koordinasyon,kontrol evrelerinden oluşmaktadır.Bu yönetim süreci hangi bilim adamı tarafından geliştirilmiştir
A)-Frederic Taylor
B)-Henri Fayol
C)-Max weber
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Klasik Organizasyon teorilertinin ortak özelliği değildir
A)-İnsan unsuru daima ikinci planda ele alınmıştır
B)-Öncelikle maddi faktörlerin düzenlenmesi ele alınmıştır
C)-İnsan pasif unsur olarak ele alınır
D)-Biçimsel olmayan beşeri ilişkiler ele alınmıştır
E)-Dar sınırlı ve mekanik özelliğe sahiptir
Soru 10- Neo-Klasik dönemde ortaya çıkan ve insan unsurunu öne çıkaran araştırmanın adı nedir
A)-İnsan Araştırmaları
B)-Sosyal Sistem araştırmaları
C)-Hawthorn araştırması
D)-X teorisi araştırması
E)-Y teorisi araştırması
Soru 11- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi X teorisinin bir maddesidir
A)-İnsan tembel değildir
B)-İnsan organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir
C)-Çalışmak bir insan için dinlenmek kadar önemlidir
D)-Tipik olarak insan güvenliği herşeyin üstünde tutar
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi R.Likert sınıflamasından birisi değildir
A)-Demokratik-otokratik
B)-İstismarcı –Otokratik
C)-Yardımseverotokratik
D)-Katılımcı
E)-Demokratik
Soru 13- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Organizasyon ilkesi kapsamında değildir
A)-Amaç birliği
B)-Etkinlik vermlilik
C)-Yinetim alanı
D)-Yetki göçerme /Yetki devri
E)-Sistem1 ve 2 ilkesi
Soru 14- Kumanda birliği ilkesi hastaneler için geçerli bir ilkedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 14