3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. VE 2. ÜNİTE SORULARI

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin bilim yönüne ilişkin özelliklerden biridir?
a) İlişki
b) Yaratıcılık
c) Deneyim
d) Hemşirelik süreci
e) Hemşirelik değerleri
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin holistik bakış açısını yansıtmaz?
a) İnsanın bireyselliği
b) İnsanın biyofizyolojik yapısı
c) İnsanın psikolojik boyutu
d) İnsanın sosyokültürel yapısı
e) İnsanın çevresel boyutu
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi 1971 yılında Povalko tarafından açıklanan meslek kriterlerinden biri değildir?
a) Teorik bilgi
b) Motivasyon
c) Cinsiyet ayrımının olması
d) Otonomi
e) Meslek ahlakı yasası
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin doğasında barındırması gereken öğelerden değildir?
a) Profesyonellik
b) Klinisyenlik
c) Felsefi görüşler
d) Kendilik kavramı
e) Toplumsallaşma
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi mesleğin gelişim dinamiklerinden biri değildir?
a) Hemşirelik eğitimi için farklı biçemlerin gelişimi
b) Sağlık (bakımı) sistemi
c) Reform hareketleri
d) Organizasyonel etkilerin gelişimi
e) Kadının rolü
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin felsefi görüşlerini içinde barındırmaz?
a) Hümanizm
b) Holism
c) Hemşirelik değerleri
d) Etik ilkeler
e) Entelektüel yetenek
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sanatının temel özelliklerinden biri değildir?
a) Metadolojik yaklaşımlar
b) Yaratıcılık becerileri
c) İletişim
d) Deneyim
e) Beceri
Soru 8- 8. Aşağıdakilerden hangisi bir işin, uğraş olarak nitelendirilmesine yol açan özelliklerden biri değildir?
a) Farklı öğrenim uzunluğu
b) Değiştirilemez olmaz
c) Çalışanların denetlenmesi
d) Hazırlık içinde değerlerin yer almaması
e) Sorumluluğun çalışanın niteliğine göre değişmesi
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi mesleğin gelişimine etki eden organizasyonel gelişmelerden biridir?
a) Kadın hakları mücadeleleri
b) Lisans düzeyinde eğitimler
c) Mesleki kuruluşların varlığı
d) Yasal düzenlemeler
e) Rönesans ve reform hareketleri
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi mesleğin felsefi görüşlerini yansıtan unsurlardan biridir?
a) Teknolojik gelişmeler
b) Tedavi girişimleri
c) Yasalar
d) Yönetmelik
e) Paylaşılan değerler
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik biliminin temellendiği temel kavramlardandır?
a) İnsan
b) Sağlık/Hastalık
c) Çevre
d) Hemşirelik
e) Hepsi
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi insanın biyo-fizyolojik boyutu içinde yer alan özelliklerden biridir?
a) İlkokul mezunu olması
b) Gecekonduda yaşaması
c) Neşeli bir yapısının olması
d) 52 yaşında, kadın olması
e) Doğu Anadolu Bölgesinden göç etmiş olması
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi insanın psikolojik boyutunu değerlendirirken dikkat edilecek verilerden değildir?
a) İnsanın kişilik yapısı
b) Beden imajı algısı
c) Fiziksel sağlık durumu
d) Bilinç, bilgi, hafıza durumu
e) His, duygu durumu
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi insanın 12 yaşam aktivitesini tanımlayarak, insanın bu aktiviteler ile yaşamını sürdürebileceğini ifade eden hemşirelik modeli kurucularındandır?
a) F. Nightingale
b) Roper, Logan, Tierney
c) V. Henderson
d) D. Orem
e) F. Abdellah
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi holistik düşünceye göre insan kavramının odak noktasıdır?
a) Bireyin biyo-fizyolojik boyutu
b) Bireyin psikolojik boyutu
c) Bireyin sosyal boyutu
d) Bireyin kültürel kültürel boyutu
e) Birey biyo-fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönleriyle bir bütündür ve her bireyin diğerinden ayrı bir niteliği vardır.
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisi insanın 14 temel gereksinimini tanımlayan hemşire kuramcıdır?
a) V. Henderson
b) D. Orem
c) F. Abdellah
d) Roper, Logan, Tierney
e) M. Rogers
Soru 17- 17. Aşağıdaki durumlardan hangisi birey, aile ve toplumun sağlığının değerlendirilmesinde çevresel risk faktörleri arasında yer alır?
a) Toplumsal baskı
b) Ailenin yetersiz gelir seviyesi
c) Aile üyelerinin çalışma durumu
d) Aile üyelerinin ilişkileri
e) Aile üyelerinde gelişimsel kriz varlığı
Soru 18- 18. Bireyin sahip olduğu değer ve inançları, insanın hangi boyutu kapsamında değerlendirilir?
a) Psikolojik boyutu
b) Biyo-fizyolojik boyutu
c) Politiko-ekonomik boyutu
d) Kültürel boyutu
e) Sosyal boyutu
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi İnsan içinde doğduğu kültürün etkisiyle gelişir ve o kültürün bir parçası olur ifadesini tanımlamaktadır?
a) Sosyalleşme
b) Uzmanlaşma
c) Kültürlenme
d) Küreselleşme
e) Gelişme
Soru 20- 20. Aşağıdakilerden hangisi bütüncül insan kavramını açıklayan hemşire kuramcıdır?
a) F. Abdellah
b) F. Nightingale
c) V. Henderson
d) M. Rogers
e) D. Orem

Toplam Soru Miktarı: 20