4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 7.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Hemşire hasta eğitimi yaparken amacını belirlemek için hangi soruyu sorar
A)-Ne derece
B)-Nasıl
C)-Niçin
D)-Ne zaman
E)-Kim
Soru 2- ‘’Öğrenci hemşirenin ağız bakımını doğru bir şekilde yapmasını sağlama’’ hedefinin taşıdığı özellikler hangileridir 1. Hedef istenilen öğrenmeyi göstermektedir 2. Hedef öğrenen merkezlidir 3. Konu başlığı şeklindedir 4. Hedef tek bir davranışı göstermektedir Hedef anlaşılır bir ifadeye sahiptir
A)-1,2ve 3
B)-2,4ve5
C)-1,2ve5
D)-2,3 ve4
E)-1,4ve 5
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alan hedeflerininn alt basamaklarından biridir
A)-Sentez
B)-Kurulma
C)-Niteleme
D)-Kılavuzla yapma
E)-Örgütleme
Soru 4- Aşağıdaki heefifadelerinden hangisi bilişsel alana yöneliktir
A)-Kendi kendine Meme muayenesi yapma
B)-Tedavin etkilerini bilmek isteme
C)-El Yıkama tekniğini doğru şekilde uygulama
D)-İzolasyon önlemlerinin önemini kavramak
E)-Sigarayı bırakma yöntemleri etkili olduğunu inanma
Soru 5- Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi Duyuşsal alana yöneliktir
A)-Hemşirelik eğitiminde tarihsel olayları kronolojik olarak sıralama
B)-Hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olması gerektiğini savunma
C)-Hemşirelikte yüksek lisans programının amacını ifade etme
D)-Ülkemizde var olan doktora programlarını söyleme
E)-FloranceNigtingale hemşirelik müzesini gezme
Soru 6- ‘’Becerilerilerin istenilen nitelikte ve sürede yapılması’’psikomotor alanın hangi basamağında yer alır
A)-Kurulma
B)-Kılavuzla yapma
C)-Mekanizma
D)-Durumu uydurma
E)-Karmaşık işlevler
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi içerik belirlemede dikkate alacağınız bir kriter değildir
A)-Kullanım sıklığı
B)-Nitelik
C)-Evrensellik
D)-Ekonomiklik
E)-Zorluk

Toplam Soru Miktarı: 7