4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 6.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Bireyin öğrenme gereksinimini değerlendirmek için hangi soru sorulur
A)-Birey ne öğrenmek istiyor
B)-Birey ne zaman öğrenmek istiyor
C)-Birey neden öğrenmek istiyor
D)-Birey nerede öğrenmek istiyor
E)-Birey nasıl öğrenmek istiyor
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin başarılı olmasında daha fazla etkilidir
A)-Eğitim materyallerinin uygunluğu
B)-Bireyin öğrenme isteği
C)-Eğitim yapılan ortamın uygunluğu
D)-Hemşirenin mesleki deneyimi
E)-Hemşirenin konu ile ilgili bilgisi
Soru 3- Eğitim sürecinin ilk aşaması hangisidir
A)-Planlama
B)-Kaydetme
C)-Uygulama
D)-Gereksinim belirleme
E)-Değerlendirme
Soru 4- Aşağıdaki verilerden hangisidiğerlerine göre daha subjektiftir
A)-Tıbbi kayıtlar
B)-Hemşirelik kayıtları
C)-Ekip üyeleriyle görüşme kayıtları
D)-Laboratuvar sonuçları
E)-Hasta ile görüşme kayıtları
Soru 5- Aşağıdaki verilerden hangisi eğitimi etkilemez
A)-Bireyin durumu ile ilgili bilgi düzeyi
B)-Bireyin ilgi ve dikkati
C)-Ailenin inanaçları
D)-Bireyinalgılama düzeyi
E)-Bireyin cinsiyeti
Soru 6- Bireyin yaşı aşağıdakilerden hangisinde daha çok etkilidir
A)-Öğrenme motivasyonu
B)-Öğrenme ihtiyacı
C)-Öğrenme biçimi
D)-Öğrenmeye hazırbulunuşluk
E)-Öğrenmehedefleri

Toplam Soru Miktarı: 6