4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 5.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Günümüzde hemşirelik ve hemşirelik eğitimi aşağıdakilerden hangilerinden doğrudan etkilenmemektedir
A)-Mesleki dinamiklerden
B)-Sağlık bakım sisteminden
C)-Teknolojik gelişmelerden
D)-Sağlık kuruluşu sayılarından
E)-Demografik değişimlerden
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran önemli unsurlar arasında yer almaz
A)-Bilgi ve iletişim teknolojileri
B)-Yerli yatırımlar
C)-Uluslararası ticari ağlar
D)-Yabancı dil hakimiyeti
E)-İnternet yayılımı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi demografik değişimlerin hemşireliğe etkilerine örnek olarak verilebilir
A)-Sağlık politikaları
B)-Biyoteknoloji
C)-Kronik hastalıklar
D)-Artan meslek liseleri
E)-Ekonomik maliyetler
Soru 4- Aşağıdakiler hangisi gelecekte yaşanacak sağlık sistemindeki değişimlerin hemşireliğe etkilerine örnek olarak verilebilir
A)-Öğrenci sayılarının artması
B)-Enerji sorunları
C)-Küresel iklim değişikliği
D)-Nanorobot hemşireler
E)-Bilimsel çalışmaların azalması
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminin geleceğini doğrudan etkileyecek eğitim alanlarındaki dinamiklerdendir 1. Bilimsel araştırmalar 2. Hemşireyöneticilerinartışı 3. Lisansüstü Eğitim 4. Sağlık politikaları Artan meslek liseleri
A)-1,2 ve3
B)-1,2 ve4
C)-1,4 ve5
D)-3,4 ve 5
E)-1,3 ve 5

Toplam Soru Miktarı: 5