4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 4.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisi öğrenmenin dışsal süreçlerle/etkenlerle gerçekleştiğini ileri sürmektedir
A)-Çoklu zeka kuramı
B)-Bilişsel öğrenme kuramı
C)-Hümanistik öğrenme kuramına
D)-Davranışçı öğrenme kuramı
E)-Bilgi işlem kuramı
Soru 2- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Klasik koşullanma kuramı ile öğrenilmiştir
A)-Eğitimciden korkma
B)-Ödevleri zamanında yapma
C)-Söz almak için parmak kaldırmak
D)-Kompozisyon yazma
E)-Problemleri çözme
Soru 3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘’davranışı izleyen ve davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcıyı ‘’ tanımlar
A)-İstek
B)-Güdü
C)-Tekrar
D)-Dikkat
E)-Pekiştireç
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi sağlayan etmenlerden biri değildir
A)-Dikkatli yöneltme
B)-Modelin uzun süre gözlenmesi
C)-Anımsama
D)-Davranışı sergileme
E)-Güdülenme
Soru 5- ‘Öğrenme, bilginin zihinsel süreçlerle işlenmesi, anlamlandırılmasıdır.’ şeklinde tanımlayan öğrenme kuramı hangisidir
A)-Bilişsel öğrenme kuramı
B)-Klasik koşullanma kuramı
C)-Gözlem yoluyla öğrenme
D)-Bilgi işlem kuramı
E)-Edimsel koşullanma kuramı
Soru 6- Birey, kendisine söylenen telefon numarasını anında çevirmiş ve görüşmesini yapmıştır.Bu bireyin kullandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir
A)-İşlemsel bellek
B)-Uzun süreli bellek
C)-Kısa süreli bellek
D)-Anlamsal bellek
E)-Duyum belleği
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramının temel görüşlerinden biri değildir
A)-Her insan; çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir
B)-Herinsan, çeşitli zeka alanlarından her birine yeterli bir düzeyde geliştirebilir
C)-Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar
D)-Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır
E)-Eğitimde bireyin sahip olduğu tek bir zeka türü dikkate alınır

Toplam Soru Miktarı: 7