4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 3.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kavramını en iyi şekilde tanımlar
A)-Bilinçli yada bilinçsiz bazı davranışların kazanılmasıdır
B)-Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliğidir
C)-Davranışları değiştirme sürecidir
D)-Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır
E)-Yaşamın belirli bir diliminde gerçekleşen bir olgudur
Soru 2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim için söylenemez
A)-Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı
B)-Yaşam boyu devam etmeli
C)-Belirli bir program dahilinde olmalı
D)-Bir zaman dilimi içerisine gerçekleşmeli
E)-Bireyi tüm yönleriyle geliştirmeli
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme/ öğrenim kavramının özellikleri arasında yer almaz
A)-Tek yön iletişim kullanılır
B)-Amaçlı , planlı uygulanır
C)-Davranış değişikliği amaçlanır
D)-Eğitim kurumlarında gerçekleşir
E)-Davranış değişiminin dış kaynak açısından tanımlanmasıdır
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmez
A)-Herhangi bir ilaç almadan önce hekime danışmayan bir hastanın hekime danışmaya başlaması
B)-Hastanın hastalığını yönetebilmesi
C)-Hastalık yıllık kontrollerini iki yılda bir yaptırması
D)-Hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde alması
E)-Hastanın yaşam kalitesini geliştirmesi
Soru 5- Yaşam içinde kendiliğinden olyşan sürece ne ad verilir
A)-Formal Eğitim
B)-Öğretim programı
C)-Öğretme
D)-Öğrenme
E)-informal eğitim

Toplam Soru Miktarı: 5