4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ 2.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıda verilen felsefi akımlar ve bu akımların temel özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)-Realizm- Gerçek, düşüncedir, fikirdir.Madde ,aklın ürünüdür
B)-İdealizm -Bilginin kaynağı ağırlıklı olarak Sezgidir
C)-Pragmatizm- Deneyimde esas olan bireye yarar sağlamasıdır
D)-Existentializm – bireyden çok toplumönceliklidir
E)-Hümanizm- birey kendine özgü özellikleri ile bir bütündür
Soru 2- 1. Eğitim, Evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmelidir 2.İnsan doğası ve ahlaki ilkeler değişmez 3. Eğitim, sağlam ve doğru karakterli insan yetiştirmeyeodaklanmalıır 4.Eğitimde dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması esastır Yukarıda özellikleri verilen felsefe akım aşağıdakilerden hangisidir
A)-Realizm
B)-Hümanizm
C)-İdealizm
D)-Existentializm
E)-Pragmatizm
Soru 3- Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi ağırlıklı olarak eğitimci merkezlidir
A)-Pragmatizm
B)-Realizm
C)-Hümanizm
D)-Yeniden kurmacılık
E)-Existentializm
Soru 4- İyinin, doğru ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak ve değişmez olduğunu savunan bir eğitimci, okulların öğrencilere kültürel mirası oluşturan değerleri, yaşayan değerleri ve bu değerlere nasıl oluşacağını aktarması gerektiğini ifade etmiştir. Bu eğitimcinin hangi felsefi akımı benimsediği söylenebilir
A)-Existentializm
B)-Hümanizm
C)-Realizm
D)-Pragmatizm
E)-İdealizm
Soru 5- insancıl değerlere temellenen, bireyin bilişsel ve duyuşsal yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir
A)-Existentializm
B)-İdealizm
C)-Realizm
D)-Pragmatizm
E)-Hümanizm

Toplam Soru Miktarı: 5